Demokratyczne Ateny

advertisement
Karta pracy nr 1
....................................................
Imię i nazwisko
Demokratyczne Ateny
...................
Data
.................
Klasa
1. Wpisz literę „P” w kratki obok zdań prawdziwych, a „F” – przy zdaniach fałszywych.
Okres największego rozkwitu Aten przypadał na VI w. p.n.e.
Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego i oznacza władzę ludu.
Pełnoprawnymi obywatelami Aten byli cudzoziemcy mieszkający w mieście.
Za jednego z twórców demokracji ateńskiej uznaje się Peryklesa.
W starożytnych Atenach nie istniało niewolnictwo.
2. Wymień najważniejsze uprawnienia zgromadzenia ludowego w Atenach.
ZGROMADZENIE LUDOWE
. . . . . . . .. . . .
. . . . . . . .. . . .
. . . . . . . .. . . .
. . . . . . . .. . . .
. . . . . . . .. . . .
...........
...........
...........
...........
...........
3. Uzupełnij tabelę.
Demokracja ateńska
zalety
wady
1............................................ 1............................................
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Rozwiąż krzyżówkę. Zapisz otrzymane hasło i wyjaśnij jego znaczenie.
1. Budowla składająca się z dachu opartego na kolumnach.
2. Port leżący nieopodal Aten.
3. Kraina, w której leżały starożytne Ateny.
4. Dowódca armii i floty ateńskiej.
5. Ateńskie wzgórze świątynne.
6. Inaczej: władza ludu.
7. Polityk ateński, żyjący w V w. p.n.e.
8. Inna nazwa zgromadzenia ludowego.
9. Mówca ateński.
Hasło:……………………………….
……………………………………….
Download