Polityka gospodarcza w roku 2012

advertisement
Zagadnienia egzaminacyjne
Kierunek Ekonomia
Przedmiot: Polityka gospodarcza
rok akademicki 2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Gospodarka narodowa jako przedmiot oddziaływania polityki gospodarczej
System funkcjonowania gospodarki
Funkcje polityki gospodarczej
Polityka makroekonomiczna w polityce gospodarczej
Polityka mikroekonomiczna w polityce gospodarczej
Uwarunkowania polityki ekonomicznej
Główne dziedziny (podsystemy) polityki gospodarczej
Cele polityki gospodarczej
Polityka fiskalno-budżetowa jako narzędzie regulacji popytu
Aktywna polityka pieniężna jako narzędzie regulacji popytu
Polityka dochodowa jako narzędzie regulacji popytu
Narzędzia polityki gospodarczej w stosowane przez neoklasyków
Miejsce polityki pieniężnej w polityce finansowej państwa
Definicja, istota i rodzaje polityki pieniężnej
Cele polityki pieniężnej
System bankowy i instytucje polityki pieniężnej
Instrumenty polityki pieniężnej
Rezerwa obowiązkowa i jej funkcje
Operacje otwartego rynku i ich podział
Transakcje depozytowo-kredytowe
Kredyt redyskontowy i lombardowy
Charakterystyka transakcji depozytowych
Agregaty pieniężne
Wskaźnik kreacji pieniądza\
Kreowanie pieniądza bankowego
Miejsce polityki kursowej w polityce finansowej państwa
Definicja i cel polityki kursowej
Istota polityki kursowej
Miejsce polityki fiskalnej w polityce finansowej państwa
Definicja, istota i zasady polityki fiskalnej
Instrumenty polityki fiskalnej
Funkcje polityki fiskalnej
Model IS-LM
Polityka fiskalna w IS-LM
Polityka pieniężna w IS-LM
Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego
Czynniki długotrwałego wzrostu gospodarczego
Modele wzrostu gospodarczego
Typy strategii rozwoju
Rodzaje polityk strategicznych
Wymienić instrumenty polityki monetarnej.
Ekspansywna i restrykcyjna polityka monetarna.
Funkcje pieniądza w gospodarce.
Funkcje banku centralnego.
Podaż pieniądza.
Popyt na pieniądz
Budżet państwa i jego struktura
Zasady budżetowe
Deficyt budżetowy
Dług publiczny
Download