Na czym polega istota i praktyczna u*yteczno** w

advertisement
NA CZYM POLEGA ISTOTA I
PRAKTYCZNA UŻYTECZNOŚĆ
W CRM MODELU „SZEŚCIU
RYNKÓW”
Filip Tadaj 213239
Plan prezentacji





Definicja modelu „sześciu rynków”,
Przestawienie struktury modelu „sześciu rynków”,
Marketing transakcyjny a marketing relacji,
Opis każdego z elementów modelu,
Przykłady oczekiwań uczestników poszczególnych
rynków.
Model „sześciu rynków”



Firmy zmieniają sposób postrzegania swoich relacji
z otoczeniem,
Firmy zaczynają dostrzegać nowe obszary swojej
działalności,
Jakość, obsługa klienta i marketing są ze sobą
nierozerwalnie związane.
Struktura modelu „sześciu rynków”
Porównanie marketingu transakcji z
marketingiem relacji
Marketing transakcji
Marketing relacji
Koncentracja na pojedynczej sprzedaży
Koncentracja na utrzymaniu klienta
Cechy produktu są najważniejsze
Korzyści z zakupów produktu są
najważniejsze
Krótkookresowa skala działania
Długookresowa skala działania
Obsługa klienta niezbyt ważna
Obsługa klienta bardzo ważna
Ograniczone przywiązanie klienta do
firmy
Duże przywiązanie klienta do firmy
Umiarkowany kontakt z klientem
Stały kontakt z klientami
O jakości dba dział produkcji
O jakości dbają wszyscy
Rynek klientów




Główny obszar działań marketingowych,
Zmiana marketingu transakcyjnego na marketing
relacji,
Budowa trwałych kontaktów z klientami,
Przesuwanie klientów na wyższe szczeble drabiny
lojalności.
Drabina lojalności klienta
Partner
Rzecznik
Stronnik
Klient
Nabywca
Akcent na pozyskanie
nowych klientów
Reflektant
Akcent na tworzenie
i wzbogacenie więzi
Rynki pośredników





Marketing prowadzony przez samych klientów,
Eksponuje znaczenie drabiny lojalności,
Najskuteczniejsza forma marketingu,
Plany poprawy relacji z pośrednikami,
Rekomendacje partnerów i rzeczników.
Rynek Dostawców






Szansa na lepszą przyszłość,
Długoterminowa współpraca z dostawcami,
Partnerskie powiązania,
Niskie koszy.
Dbałość o jakość,
Zanik poglądu, że dostawca jest przeciwnikiem
firmy,
Rynek potencjalnych pracowników
firmy



Najważniejszy zasób firmy – wykształcony
pracownik,
Ograniczone zasoby,
Opracowanie skutecznych ofert pracy.
Rynek wpływowych instytucji



Instytucje mają mniejszy lub większy wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
Osoby i instytucje związane z działalności
finansową,
Współpraca pozwala na rozwój przedsiębiorstwa
oraz poczucie bezpieczeństwa.
Rynki wewnętrzne





Każdy pracownik i każdy dział firmy są
jednocześnie wewnętrznymi klientami i
wewnętrznymi dostawcami,
System motywacji pracowników,
Personel pracuje zgodnie z strategia i misją firmy,
Silne związanie z przedsiębiorstwem.
Jak najlepsze reprezentowanie firmy,
Oczekiwanie uczestników różnych rynków i
podmiotów na przykładzie banku

Klienci
 Wysoka
jakość obsługi
 Zaufanie
 Umiarkowane

ceny
Dostawcy
 Jasno
sformułowane potrzeby
 Partnerstwo
 Duże zamówienia
Oczekiwanie uczestników różnych rynków i
podmiotów na przykładzie banku cd.

Pośrednicy rekomendujący produkt firmy
 Solidność
 Wywiązywanie
się z obowiązków
 Wzajemność

Instytucje wpływowe
 Akcjonariusze
(zysk, przestrzeganie prawa, dobra
opinia)
 Rząd i instytucje kontroli (ocena zdolności kredytowej,
solidność)
Oczekiwanie uczestników różnych rynków i
podmiotów na przykładzie banku cd.

Pracownicy (potencjalni)
 Liczba
miejsc pracy
 Pierwsze wrażenie
 Uprzejme traktowanie

Personel firmy
 Dowody
uznania
 System nagród
 Bezpieczeństwo
Dziękuję za uwagę
Filip Tadaj
213239
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards