Warszawa, 15 lipca 2014r. Szanowni Państwo Stowarzyszenie

advertisement
STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH
ACI POLSKA
Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association
Warszawa, 15 lipca 2014r.
Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA wraz z Instytutem Bankowości i U.G. Szkoły
Głównej Handlowej organizują cykl wykładów praktycznych „Forum Dealerów Bankowych” Celem
jest przybliżenie pracy dealera na rynku międzybankowym, funkcjonowania Dealingroomu a szerzej
departamentu Skarbu w banku komercyjnym. Wykłady prowadzone będą przez doświadczonych
praktyków rynkowych.
Rynek Pieniężny – Błażej Wajszczuk BNP Paribas Bank Polska SA
Indeksy i Wskaźniki na rynkach finansowych - dr Wojciech Galiński Bank PEKAO SA
Derywaty rynku pieniężnego – Błażej Wajszczuk BNP Paribas Bank Polska SA
Wprowadzenie do rynku opcji – dr Piotr Mielus SMRP
Opcje egzotyczne – perspektywa klienta– Katarzyna Konopko BNP Paribas Bank Polska
SA
6. Obligacje krajowe – Remigiusz Zalewski Altus TFI SA
7. Rynki towarowe – Bogusław Moskała PKO BP SA
8. Makroekonomia rynków finansowych – Marcin Mróz Copernicus
9. Zawód corporate dealer – Agnieszka Młynarska mBank SA
10. ALM – Robert Bury mBank SA
11. Handel elektroniczny na rynku walutowym – Henryk Sułek Raiffeisen Bank Polska SA
1.
2.
3.
4.
5.
Zapisy na wykłady prowadzi pan Robert Stasiak ([email protected]). Wykłady będą się odbywać w
środy w godzinach 17:10-18:50 od 08 października do 17 grudnia 2014. Wskazane zaliczenie wykładów
z: Bankowości, Rynków Finansowych, Portfela Inwestycyjnego.
Zajęcia zakończą się egzaminem. 3 osoby z najlepszymi wynikami otrzymają możliwość odbycia 2
tygodniowych praktyk w Dep. Skarbu najaktywniejszych banków na rynku.
Z poważaniem,
Marta Kępa
Błażej Wajszczuk
Prezes Zarządu
Sekretarz, Członek Zarządu
Stowarzyszenie Rynków Finansowych - ACI Polska
ul. Wilcza 31 lok. 1A;
00-544 Warszawa
numer r-ku bankowego: 05 1020 1068 0000 1002 0076 6089 PKO BP S.A
Oddział 6 w Warszawie ul Puławska 15 02-515 Warszawa
1
Download