Myślenie Uczucie Mówca Słuchacz analityk wódz przyjaciel impuls

advertisement
MODELE ZACHOWAŃ
 Narzędzie, które poznajemy, pozwala identyfikować
główne modele zachowań, aby usprawnić interakcje z
innymi ludźmi, pomaga nam efektywniej zarządzać i
motywować.
 Model jest narzędziem do obserwacji i analizy
zachowań, a nie do analizy osobowości.
 Model nie klasyfikuje ludzi jako dobrych lub złych,
nie mierzy ich inteligencji, ani wiedzy czy umiejętności.
 Żaden ze modelów zachowań nie jest lepszy, ani gorszy.
JAK ROZPOZNAĆ
MODELE ZACHOWAŃ INNYCH?
Wiedza o własnym naturalnym modelu zachowania oraz
modelach członków twojego zespołu, przełożonych,
podwładnych, klientów pozwala:
 lepiej się komunikować;
 usprawnić podejmowanie decyzji;
 skutecznie motywować podwładnych;
 efektywnie pracować w zespole.
Racjonalny
Analityk
Wódz
Słuchacz
Mówca
Przyjaciel
Impulsywny
Emocjonalny
MODELE ZACHOWAŃ
Myślenie
analityk
Dokładny
Przestrzega zasad
Logiczny, ostrożny
Formalny, zdyscyplinowany
Słuchacz
przyjaciel
Nieustępliwy
Niezależny, pewny siebie
Lubi konkurować, wymagający
Łatwo podejmuje decyzje, stanowczy
wódz
Unika towarzyskości
Nie wyraża opinii
Utyka w szczegółach
Nie podejmuje ryzyka
Przytłaczający
Nadużywa władzy
Agresywny, bez ogródek
Skoncentrowany na sobie
Dobry słuchacz
Wzbudza zaufanie
Ostrożny, cierpliwy
Spokojny, opanowany
Towarzyski
Przekonywujący
Lubi mówić, otwarty
Pełen entuzjazmu i energii
Uparty
Unika zmian
Nie wyraża opinii
Opiera się nowym pomysłom
Mówca
Krzykliwy
Traci poczucie czasu
Nieostrożny, niedyskretny
Pobudliwy, postępuje pochopnie
Uczucie
impuls
CZTEROSTREFOWY MODEL
ZACHOWAŃ
Myślenie
analityk
Słuchacz
wódz
Mówca
przyjaciel
Uczucie
impuls
WÓDZ
 Łatwo podejmuje decyzje, twardy;
 Nieustępliwy;
 Lubi konkurować, wymagający;
 Niezależny, skoncentrowany na sobie;
 Pod presją – niewzruszony;
 Obawa – utrata kontroli.

Józef Piłsudski

Leszek Miller

Hillary Clinton

Madonna
IMPULSYWNY
 Towarzyski;
 Lubi rozmawiać, otwarty;
 Pełen entuzjazmu i energii;

Aleksander
Kwaśniewski

Andrzej Lepper
 Pod presją – niezorganizowany;

Robin Williams
 Obawa – odrzucenie przez otoczenie.

Bill Clinton

Jim Carrey
 Przekonywujący;
PRZYJACIEL
 Spokojny, opanowany;
 Ostrożny, cierpliwy;
 Dobry słuchacz, skromny;
 Wzbudza zaufanie;
 Pod presją – zbyt ustępliwy;
 Obawa – utrata stabilizacji.

Gandhi

Tadeusz Mazowiecki

Bronisław Geremek

Jerzy Buzek

George Bush

Księżna Diana
ANALITYCZNY
 Dokładny;
 Przestrzega zasad;
 Logiczny, ostrożny;
 Formalny, zdyscyplinowany;
 Pod presją – przesadnie krytyczny;
 Obawa – krytyka własnej pracy.

Leszek Balcerowicz

Al Gore

Albert Einstein
WÓDZ

Przymiotniki
• konkurencyjny, wymagający, wypowiadający się, odważny,
inicjujący;

Określenia
• reorganizator, lider projektu, twórca pomysłów, pionier;

Jak zidentyfikować taką osobę
• często ci przerywa, rozmawia jednocześnie przez telefon;
• zazwyczaj się spieszy, zajmuje się wieloma projektami na raz;
• nie zawsze jest uprzejmy;
WÓDZ (c.d.)

Komunikacja
• często jednokierunkowa od niego/niej do słuchaczy;
• własne opinie są komunikowane jako fakty nie
podlegające dyskusji;
• może być bezceremonialny; mówi to, co myśli;
• bardzo dobrze się czuje w sytuacjach
wymagających dyscypliny, kiedy kompromis nie jest
poszukiwany np. w sytuacjach kryzysowych.
IMPULSYWNY

Przymiotniki
• rozmowny, towarzyski, komunikatywny;

Określenia
• showman, dusza towarzystwa, kolekcjoner pomysłów;

Jak zidentyfikować taką osobę
• podekscytowany, otwarty i przyjazny
• kiedy zgadza się z tobą, wyraża to;
• podkreśla pozytywne aspekty spraw i problemów;
IMPULSYWNY (c.d.)

Komunikacja
• sprzedaje tematy i inspiruje;
• uwielbia dużo mówić, ale unika szczegółów;
• unika poruszania trudnych tematów;
• bardzo dobrze się czuje udzielając
konstruktywnej informacji zwrotnej.
PRZYJACIEL

Przymiotniki
nieśpieszny, ostrożny, stabilny, systematyczny;

Określenia
• pracownik o stałych wynikach, nie rzuca się w oczy,
nie zazdrości innym, stąpa twardo po ziemi, siła spokoju;

Jak zidentyfikować taką osobę
• spokojny, stabilny;
• postępuje ostrożnie;
• słucha i przytakuje;
PRZYJACIEL (c.d.)

Komunikacja
• często jednokierunkowa; on/ona słucha;
• odpowiada tylko, kiedy pytany/pytana;
• mówi spokojnie i monotonnie;
• preferuje rozmowy na tematy, na których się zna;
• preferuje rozmowy 1:1;
• dobrze instruuje.
ANALITYCZNY

Przymiotniki
• dokładny, pedantyczny, logiczny;

Określenia
• obawia się popełnienia błędu, postępuje zawsze zgodnie
z zasadami, krytykuje wyniki / jakość pracy innych;

Jak zidentyfikować taką osobę
• wszystko ma uporządkowane np. Biurko;
• skupia się na detalach;
• jest uprzejmy, dyplomatyczny;
ANALITYCZNY (c.d.)

Komunikacja
• preferuje komunikację pisemną;
• ma trudności z wyrażaniem przeciwstawnych opinii;
• dopieszcza szczegóły;
• może utracić główny wątek;
• nie lubi dyskutować o opiniach albo kwestiach
abstrakcyjnych;
• nie rozkazuje, odnosi się do zasad.
ĆWICZENIE: ROZPOZNAWANIE MODELÓW
Marek
P
A
Marek jest nieśmiały i cichy, lecz jest
bardzo zdecydowanym menedżerem regionalnym. W
Ceni uczciwego i uprzejmego przełożonego. P
Odnosi sukcesy.
Nie lubi uczestniczyć w publicznych spotkaniach, czy
promocjach sprzedaży, szczególnie jeśli musiałby
P A
spotykać nowych ludzi w nowych miejscach.
Z wykształcenia jest technikiem elektronikiem.
Jest najszczęśliwszy, kiedy może
W
zarządzać po swojemu swoim regionem.
Może potrzebować wsparcia w czasie zmian. P A
Lubi wyzwanie, jakie daje mu ta praca.
ĆWICZENIE: ROZPOZNAWANIE MODELÓW
(c.d.)
Tomek
W
Tomasz jest twardym i zorientowanym na wyniki
przedsiębiorcą, jest przyjazny gdy ma na to ochotę.W I
Robi wszystko co w jego mocy, aby zmobilizować innych
W
do skupienia wysiłków na osiągnięciu jego celów.
I W
Nie radzi sobie najlepiej z administracyjną rutyną,
jednakże jest w stanie zorganizować działania innych.
Tomasz podjął duże ryzyko w zrezygnowaniu ze swojej
pracy, aby rozpocząć własną działalność w bardzo
konkurencyjnym obszarze.
W
PRZYWÓDZTWO I MODELE ZACHOWAŃ
ANALITYK
 Autorytet oparty na zasadach,
standardach, dystansie
 Podkreśla zasady i jakość
 Lider „spraw”, zainteresowany faktami,
szczegółami i analizami
WÓDZ
 Autorytet oparty na strachu, władzy
i dystansie
 Dobrze się czuje w sytuacjach
kryzysowych oraz podczas zmian
 Lider „spraw”, patrzy na wyniki, obraz
całości, może traktować ludzi tak jak
inne zasoby
PRZYJACIEL
 Autorytet oparty na doświadczeniu,
wiedzy i statusie biurokratycznym
 Dobrze się czuje w działaniach
rutynowych, jest stały i zorientowany na
usługi
 Lider „małych zespołów”,
partycypacyjny styl przywództwa
IMPULS
 Autorytet oparty na charyzmie,
motywacji i dobrej atmosferze
 Dobrze się czuje w budowaniu
pozytywnej atmosfery oraz w nowych,
rozwijających się organizacjach
 Lider „ludzi” chce i potrzebuje
mnóstwa kontaktów z ludźmi
KORZYŚCI I WYZWANIA DLA PRZEŁOŻONEGO
ANALITYK
Korzyści
 Zapewnia poprawność instrukcji
 Pyta, kiedy nie wie
 Potrafi analizować
Wyzwania
 Może wymagać wiele wskazówek i
wsparcia
 Może nie być aktywny
WÓDZ
Korzyści
 Jest niezależny
 Nie przeszkadza
 Nie wymaga zbyt wiele uwagi
Wyzwania
 Może przekraczać uprawnienia
 Może się przeciwstawiać, bywa uparty
 Pracuje na własny sposób
i zgodnie ze swoim rozkładem
PRZYJACIEL
Korzyści
 Godny zaufania
 Pozostaje w swoim obszarze
odpowiedzialności
 Zawsze dokończy zadanie
Wyzwania
 Wymaga wsparcia w zmianach
 Może za dużo rozmyślać
 Trzyma się swoich zasad
IMPULS
Korzyści
 Nie jest nieśmiały
 Bierze na siebie budowę atmosfery
 Generuje nowe pomysły
Wyzwania
 Za dużo mówi
 Nie koncentruje się
 Skupia się na przyjemnych sprawach
 Zwleka z decyzjami (niepopularnymi)
KORZYŚCI I WYZWANIA DLA ZESPOŁU
ANALITYK
Korzyści
 Skupia się na problemach
 Pełni funkcję kontroli wewnętrznej
 Zwraca uwagę
 Zapewnia część analityczną
Wyzwania
 Może działać zbyt samodzielnie
 Może być zbyt ostry
 Może być zbyt krytyczny
WÓDZ
Korzyści
 Wskazuje kierunek działania
 Ucina plotki, paplaninę
 Dba o własne projekty
 Popycha zespół do przodu
Wyzwania
 Może nie doceniać innych
 Może nie słuchać innych
 Może być zbyt bezceremonialny
 Może rozkazywać innym
PRZYJACIEL
Korzyści
 Zapewnia, że zadania będą wykonane
 Pomaga i wspiera innych
 Jest sumieniem zespołu
Wyzwania
 Może przeciwstawiać się nowym
pomysłom
 Otrzymuje, ale nie daje informacji
 Nie potrafi obiektywnie ocenić swojego
zespołu
IMPULS
Korzyści
 Znajduje pozytywne aspekty
 Sprzedaje pomysły zespołowi
 Daje pozytywny przykład
Wyzwania
 Głowa w chmurach
 Może zakłócać ustalony porządek
 Może nie widzieć problemów
 Chce za bardzo „dogadzać” innym
PODEJMOWANIE DECYZJI I MODELE ZACHOWAŃ
 Może nie podejmować ostatecznych
decyzji
 Potrzebuje wiele informacji
 Jest zdolny do analizy mnóstwa
informacji
 Unika ryzyka, powolny
 Przestrzega zasad
 Skupia się na faktach i detalach
 Może utracić obraz całości
 Chce podejmować decyzje
Szybki
 Podejmuje decyzje na zimno
 Obejmuje całość problemu
 Niezależny
 Nie przestrzega zasad
 Może przekroczyć uprawnienia
 Nie potrzebuje wiele informacji
 Ryzykuje
 Może odkładać decyzje
 Sprawdza dwa razy
 Powolny
 Szuka precedensów
 Szuka dodatkowych informacji
 Jest ciekawy
 Stara się unikać ryzyka
 Szuka wsparcia
 Rozważa wpływ na innych
 Oparty na uczuciach
 Relatywnie szybki
 Szuka popularnych, preferowanych
rozwiązań
 Myśli o ludziach
 Nie potrzebuje wiele informacji
 Może pominąć detale
 Optymistyczny co do rezultatów
JAK UNIKAĆ KONFLIKTÓW
analityk
Umożliw uczestnictwo
w rozwiązywaniu problemów
i podejmowaniu decyzji
wódz
Okaż nie podzieloną uwagę
kiedy słuchasz jego /jej
Upewnij się, że on/ona może
wziąć odpowiedzialność
za swoja pracę
Daj równą szansę
wywierania wpływu
Podtrzymuj jej/ jego podekscytowanie
i aktywność poprzez zachęcanie,
zapewnianie, i branie jej/ jego
pod uwagę
Bądź szczerze
zainteresowany nim /nią
jako osobą
przyjaciel
Zwracaj uwagę zarówno
na sukcesy zespołowe
jak i indywidualne
Daj szansę swobodnego
wyrażania uczuć,
z uwagą, bez krytyki
impuls
JAK NIE MOTYWOWAĆ?
ANALITYK
Nie:
WÓDZ
Nie:
Nie zachowuj informacji dla siebie.
Nie naciskaj na natychmiastowe
odpowiedzi.
Nie torpeduj jego/jej entuzjazmu
do rozpoczynania działania.
Nie ograniczaj jego uprawnień.
Nie trać czasu na nieistotne kwestie.
PRZYJACIEL
Nie:
IMPULS
Nie:
Nie bądź niecierpliwy.
Nie dokonuj nagłych zmian.
Nie postępuj niezgodnie
z ustaleniami.
Nie ustalaj zbędnych ograniczeń.
Nie torpeduj jego/jej entuzjazmu.
Nie reaguj negatywnie.
PRZYJEMNE ZADANIA
ANALITYK
 Rozwijające własne umiejętności
profesjonalne
 Jasno określone
 Wykonywane samodzielnie
 Logiczne
 Wolne od szybkich decyzji,
agresywności, abstrakcji
WÓDZ
 Niezależne
 Kompleksowe
 Ryzykowne
 Wielowymiarowe
 Jasne policzalne cele
 Wolne od rutyny, pomagania
i słuchania innych
PRZYJACIEL
 Jasno określone i przewidywalne
 Pozwalające na własne tempo
 Powiązane z własną ekspertyzą
 Bycie w tle
 Wolne od nagłych sytuacji
ryzykownych, niepotrzebnego bałaganu,
nakładających się projektów, pośpiechu
IMPULS
 Praca z ludźmi
 Pozytywne
 Wymagające komunikacji
 Wielowymiarowe
 Angażujące różne typy ludzi
 Wolne od twardych faktów,
nieprzyjemnych decyzji, konfliktowych
sytuacji
CELE ZWIĄZANE Z KARIERĄ
ANALITYK
WÓDZ
 Chce wykorzystywać swoje
umiejętności i wiedzę zawodową
w bardziej wyzywających sytuacjach
 Chce się pozbyć sprzecznych
instrukcji, chce mieć szanse pracy w
oparciu
o czarno-białe kryteria
 Zazwyczaj chce zwiększyć swoją
władzę, autorytet oraz strefy wpływów
 Chce się pozbyć czynności
rutynowych, chce móc patrzeć na
problemy z większej perspektywy
PRZYJACIEL
IMPULS
 Chce mieć większy wkład w sukces
organizacji, mogąc wykorzystywać
swoją wiedzę ekspercką
 Nie chce być na łasce innych, chce
móc przewidzieć swoją przyszłość
 Chce zwiększyć swoją sieć
współpracowników i przyjaciół,
zajmować się sprawami związanymi
z ludźmi i atmosferą
 Chce się uwolnić od pracy
papierkowej
i wywierania nacisku na innych
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards