Rodzaj inteligencji, ten indywidualny profil nie

advertisement
Określ profil wielorakiej inteligencji swojego dziecka. (potrzebujesz ok. 30 min.
aby wykonać test)
Rodzaj inteligencji, ten indywidualny profil nie jest nam dany raz na zawsze jeden.
W wyniku doskonalenia, dobranych odpowiednio ćwiczeń, gier, zabaw, możemy
mieć wpływ na rozwój każdego z rodzajów inteligencji dziecka.
Dziś proponujemy Państwu test, efektem którego będzie tabela wypełniona
określonym wzorem; tabelę warto zachować i wykonywać kolejne testy raz
w roku po to by obserwować zmiany w rozwoju dziecka; konfiguracja wzoru
prawdopodobnie zmieni się w zależności od tego, które umiejętności i z jaką
konsekwencją kształtowaliście Państwo u swojego dziecka.
Jaki j dziś jest profil inteligencji Twojego dziecka?
Poniżej przeczytasz 40 stwierdzeń. Po każdym z nich, w nawiasie zapisany jest
numer odpowiadający jednej z inteligencji umieszczonych w tabelce. Określ jaki
według Ciebie jest stosunek Twojego dziecka do każdego ze stwierdzeń mając na
uwadze poniżej sugerowane odpowiedzi. Następnie na wykresie zakreśl
odpowiednią liczbę kratek przy wskazanym w nawiasie rodzaju inteligencji. Po
przeczytaniu i prawidłowym zakreśleniu kratek na wykresie możesz samodzielnie
odczytać konfigurację inteligencji wielorakiej Twojego dziecka.
Odpowiedzi:
Zgadzam się w zupełności - 3 pkt (zakreśl 3 kratki na wykresie);
Odpowiedź typu „średnio” - 2 pkt (zakreśl 2 kratki na wykresie);
To do mnie nie pasuje – 1 pkt (zakreśl 1 kratkę na wykresie);
Pytania do testu:
1. Lubi słowa, czytanie książek, przedstawienia teatralne, słuchowiska. (2)
2. Lubi rozwiązywać zagadki i problemy logiczne. (1)
3. Jeste wrażliwy na to, co myślą i czują inni. (5)
4. Jeste dobry w tworzeniu planów i określaniu swoich celów. (8)
5. Lubi ćwiczenia fizyczne. (3)
6. Ma zmysł orientacji i potrafi dobrze oceniać odległość, zapamiętuje
z łatwością trasy. (6)
7. Jest dobry w tworzeniu muzyki, śpiewaniu lub graniu na instrumentach. (4)
8. Jest zainteresowany kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym.
(7)
9. Lubi rozwiązywać krzyżówki i zagadki słowne. (2)
10.Jeste dobry w liczeniu w pamięci, szacowaniu i mierzeniu. (1)
11.Jeste przekonywający i potrafię uczyć innych tego, czego się nauczył. (5)
12.Jeste dobry w wyobrażaniu sobie rzeczy w umyśle. (6)
13.Z łatwością zapamiętuje wiersze, poezję i rymowanki. (4)
14.Uczy się dobrze, gdy może coś wykonać. (3)
15.Lubi pracować, uczyć się samotnie, w ciszy. (8)
16.Jeste dobry w wyszukiwaniu połączeń pomiędzy zagadnieniami. (1)
17.Łatwo uczy się z książek, kaset, internetu i wykładów. (2)
18.Jestem dobrym obserwatorem - dostrzega rzeczy, których nie zauważają
inni. (6)
19.Lubi przedmioty ścisłe i techniczne. (1)
20.Lubi należeć do klubów lub kółek zainteresowań. (5)
21.Jest dobry w sporcie i grach. (3)
22.Jest dobrym rozmówcą, posługuję się bogatym słownictwem. (2)
23.Często słucha muzyki i łatwo przychodzi mu rozpoznawanie melodii. (4)
24.Uczy się łatwością wykresów, diagramów, map. (6)
25.Jest bardzo zainteresowany programami przyrodniczymi i/lub trzyma
w domu zwierzęta. (7)
26.Potrafi dobrze zaplanować czas, jaki poświęca na pracę domową i uczy się
dobrze dzięki logicznym wyjaśnieniom. (1)
27.Potrafi rozpoznać i nazwać wiele rodzajów kwiatów, roślin i drzew. (7)
28.Lubi pracować w zespole i efektywnie uczy się w grupie. (5)
29.Jeste dobry w uczeniu się na swoich błędach i doświadczeniach. (8)
30.Jeste dobry w sztuce, modelowaniu lub rzeźbieniu. (6)
31.Ma dobre wyczucie rytmu. (4)
32.Dobrze pisze opowiadania, poezję, listy, polecenia. (2)
33.Łatwo zawiera przyjaźnie. (5)
34.Prowadzi pamiętnik lub zapiski. (8)
35.Potrafi wyobrazić sobie siebie pracującego w rolnictwie, albo jako biologa
lub astronoma. (7)
36.Ma zdolności manualne, potrafię sporządzać modele, majsterkować, szyć.
(3)
37.W tańcu czuje się jak ryba w wodzie. (3)
38.Mówi dużo, łatwo i płynnie. (4)
39.Przejmuje się losami naszej planety. (7)
40. Z łatwością określa to, jak się czuje. (8)
Wykres PROFILU WIELORAKIEJ INTELIGENCJI
NAZWA INTELIGENCJI
1. LOGICZ.-MATEMAT.
2. JĘZYKOWA
3. RUCHOWA
4. MUZYCZNA
5. INTERPERSONALNA
6. WIZUAL. - PRZESTRZ.
7. PRZYRODNICZA
8. INTRAPERSONALNA
Opracowała:
Adriana Kwiatkowska
na podstawie materiałów szkoleniowych
nt. Jak uczyć ucznia uczenia się?
Transfer Learning & Małgorzata Taraszkiewicz, 2005.
Download