MUZYKOTERAPIA

advertisement
PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA
FILIA W RACIBORZU
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
MUZYKOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA CIĄGŁE:
Bach w ból / Adrian C. North // Charaktery. – 2009, nr 12, s. 52 – 55
Ćwiczenia muzykoterapeutyczne na kolonii zdrowotnej dla dzieci
jąkających się / Zofia Szewczyk // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie
Psychiczne . – 1976, nr 3, s. 69-73
Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych
z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii / Izabela Dębicka //
Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 68 – 77
Edukacja i terapia muzyczna w odniesieniu do dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej / Zofia Konaszkiewicz // Szkoła Specjalna. – 1993, nr 1-2
s. 54 – 59
Efektywność muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych
studentów / Krzysztof Stachyra // Psychoterapia. – 2007, nr 3, s. 67 - 79
Elementy muzykoterapii / Anna Sobińska // Wychowanie w Przedszkolu. –
2007, nr 3, s. 35 – 36
Elementy muzykoterapii w pracy pedagoga / Maciej Kierył //
Wychowanie Muzyczne w Szkole. –1993, nr 1, s. 11-25
Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo /
Zdzisław Dywicki // Wychowawca . - 1998, nr 1, s. 20-21, 36-37
Elementy reparacji w psychodramie i muzykoterapii / Elżbieta Galińska //
Psychodrama. – 2004, nr 4, s. 17 – 28
1
Historia muzykoterapii w szpitalu psychiatrycznym / Zygmunt Podbielski //
Psychoterapia. – 1995, nr 4, s. 55 – 59
Leczenie jak z nut / Maciej Kierył // Charaktery. – 2014, nr 3, s. 46 – 49
Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z
mózgowym porażeniem dziecięcym / Małgorzata Modelska //
Rewalidacja. – 2009, nr 2, s. 34 – 38
Kilka słów o muzykoterapii… czym jest i jak działa?/ Ludwika Konieczna //
Antidotum. – 2009, nr 26, s. 8 – 10
Kluczowe pojęcia muzykoterapii Orff / Gertrud Orff // Psychoterapia. –
1995, nr 2, s. 5 – 13
Logorytmika w rozwoju przedszkolaka / Katarzyna Sadowska //
Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 7, s. 19 – 23
Melodia emocji / Karen Schrock // Charaktery. – 2011, nr 7, s. 48 - 51
Moblina Rekreacja Muzyczna / Maciej Kierył // Wychowanie w
Przedszkolu.- 2014, nr 9, s. 18 – 21
Moje spotkanie z muzykoterapią prof. Detleva Cramera / Agnieszka
Krzemińska // Szkoła Specjalna. -1996, nr 5, s. 309 – 310
Możliwości wykorzystania muzykoterapii w profilaktyce i resocjalizacji /
Paweł Ochwanowski // Pedagogika Społeczna. – 2006, nr 2, s. 196 - 204
Muzyczna terapia najmłodszych / Joanna Tokarz // Wychowanie
Muzyczne w Szkole. – 1992, nr 4, s. 172 – 180
Muzyka i struktura muzyczna / Edith Lecourt// Psychoterapia. -2004, nr 1,
s. 77-81
Muzyka jako sposób oddziaływania na osoby w podeszłym wieku /
Yolande Mone-Larpin, Zdzisław Korkuć // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej Łodzi. Gerontologia. – 2000, nr 7, s. 101 – 110
Muzyka łagodzi pierwsze trudności / Małgorzata Suświł // Wychowanie
w Przedszkolu. – 1993, nr 10, s. 588 – 594
Muzyka Mozarta a rozwój dziecka / Sylwia Malinowska // Życie Szkoły. –
2012, nr 7, s. 18 – 21
Muzyka w szpitalu dziecięcym / Zofia Konaszkiewicz // Wychowanie
Muzyczne w Szkole. – 1987, nr 1, s. 49 – 57
2
Muzyka w terapii / Monika Efinowicz // Arka. - 2002, nr 1, s. 31 – 33
Muzyka w terapii logopedycznej / Mirosław Zalewski // Wychowanie na co
Dzień. – 2012, nr 12, s. VI – VII
Muzyka w terapii wychowawczej dzieci psychotycznych i autystycznych /
Alfred Brauner // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. –
1984, nr 5-6, s. 13-19
Muzyka: zdrowie i radość tworzenia / Justyna Zielińska // Życie Szkoły. –
1991, nr 2, s. 100 – 104
Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych /
Izabela Debicka // Nauczanie Początkowe. – 2004/2004, nr 3, s. 41 – 46
Muzykoterapia / Weronika Płocka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012,
nr 3, s. 36 - 39
Muzykoterapia / Maciej Mościcki // Wychowanie Fizyczne i Higiena
Szkolna. – 1986, nr 5, s. 173 - 174, nr 6, s. 208-20
Muzykoterapia a najnowsze zdobycze techniki / H. Portalska // Gestalt 1995, nr 19 -21, s. 19 - 23
Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego / Hubert
Iwanicki// Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 4, s. 38
Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć
emocjonalnych / Agata Biedrzycka // Wychowanie na co Dzień. – 2004,
nr 7-8, s. I-III /wkładka/
Muzykoterapia Nordoff-Robbins / A. Stadnicka // Szkoła Specjalna. - 2000,
nr 1, s. 29 – 30
Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych / Ewa Woźniczka //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 48 - 50
Muzykoterapia w Centrum Zdrowia Dziecka / Mieczysława Mazurowa //
Zagadnienia a Zdrowie Psychiczne. – 1987, nr 1, s. 27- 34
Muzykoterapia w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym (w grupie dzieci
7 – 12) / Kazimierz Żurek // Szkoła Specjalna. – 1992, nr 2/3, s. 122 – 126
Muzykoterapia w przedszkolu / Izabela Dębicka // Wychowanie Muzyczne
w Szkole. – 1997, nr 4, s. 170 – 177
3
Muzykoterapia w resocjalizacji / Aneta Skuza // Opieka – Wychowanie –
Terapia. – 2010, nr 1-2, s. 37 - 42
Muzykoterapia: cele, zasady, formy: krótki szkic / Magda Małecka - Myślik
// Auxilium Sociale. – 2002, nr 1, s. 281-284
Muzykoterapia zaburzonego poczucia tożsamości. „Kodowanie
muzyczne” – instalacja ego / Elżbieta Galińska // Psychoterapia. – 2003,
nr 3, s. 61 – 72
Nauczanie śpiewu może leczyć / Zbigniew Stępniak // Wychowanie
Muzyczne w Szkole. - 2003, nr 5, s. 261 – 263
Oddziaływanie muzykoterapeutyczne podczas zajęć ortofonicznych
w szkole podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim z zaburzoną mową / Jadwiga Nowak // Zagadnienia
wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – 1981, nr 1, s. 76 – 80
Pobudzanie dyspozycji poznawczych dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe / Janina Stadnicka
// Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 5, s. 220 – 224
Praca muzykoterapeuty psychiatrii / Edith Marszałek // Psychoterapia. –
2004, nr 1, s. 83 - 88
Resocjalizacyjna funkcja muzyki i tańca // Szkoła Specjalna. – 1984, nr 6,
s. 419-424
Rola muzyki i wyobraźni w muzykoterapii metodą Guided Imagery and
Music (GIM) / Krzysztof Stachyra // Psychoterapia. – 2008, nr 2, s. 63 – 68
Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu / Sebastian Szczerba //
Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 47 – 54
Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat /
Diana Gulińska-Grzeluszka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1,
s. 13-17
Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi / Maria Raszewska //
Kultura Fizyczna. -1998, nr 3 - 4, s. 21 – 23
Ruch , muzyka i taniec w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi
umysłowo / Maria Kurcewicz// Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6,
s. 18 - 19
Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii /
Izabela Dębicka // Nauczanie początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 91 – 101
4
Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci / Krzysztof
Stachyra // Wychowanie Muzyczne w Szkole - 2002, nr 3, s. 115 – 119
Techniki psychoterapii stosowane w szkole / Wiesław Sikorski // Edukacja i
Dialog. – 2009, nr 9 – 10, s. 48 – 50
Terapeutyczna funkcja muzyki / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska //
Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 3, s. 24 - 28
Terapeutyczne funkcje muzyki / A. Obuchowicz – Caban // Plastyka i
Wychowanie. - 1996, nr 3, s. 20 – 22
Terapeutyczne walory muzyki / Ewa Woźniczka // Wychowanie w
Przedszkolu. – 2010, nr 1, s. 10 – 16
Terapeutyczne, twórcze i relaksacyjne oddziaływanie muzyki / Joanna
Walczak, Ewa Wilanowska / Biblioterapeuta. – 2004, nr 2, s. 11 -13
Terapeutyczno - wychowawcze walory muzyki / Teresa Żychowska //
Wychowanie Muzyczne w Szkole. –1999, nr 2, s. 58 – 68
Trauma leczona muzyką: rozmowa z B. Shyaka / Ewa Cichoń //
Psychologia w Szkole.- 2012, 1, s. 48 – 55
W rytmie Mozarta / Ewa Iskierka-Kasperek // Charaktery. – 2009, nr 11, s. 84
– 86
Walory praktycznej alternatywnej terapii dźwiękiem w zakładach karnych
/ Anetta Jaworska // Pedagogika Społeczna. – 2009, nr 2, s. 71 - 87
Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie /
Anna Nikiciuk // Szkoła Specjalna.- 2005, nr 2, s. 85 – 92
Wspierająca rola muzyki w rewalidacji dzieci z głębokim upośledzeniem
umysłowym / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna.- 2005, nr 4, s. 299 – 302
Wykorzystanie muzyki w terapii dziecka niepełnosprawnego / Joanna
Chwaszczewska // Rewalidacja . – 2006, nr 1, s. 86 – 92
Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji sfery
emocjonalnej dziecka / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. –
2010/2011, nr 4, s. 56 – 65
Wykorzystanie technik relaksacyjnych, wizualizacyjnych oraz muzykoterapii
aktywnej w pracy z dzieckiem z przejawami zachowań agresywnych –
5
praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela / Katarzyna ForeckaWaśko, Aleksandra Załustowicz // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 1, s. 44 – 49
Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii / Małgorzata Woźniak //
Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 3, s. 37 – 42
Zajęcia muzyczne w szkole specjalnej / Anzelma Dobrowolska// Szkoła
Specjalna. - 1997, nr 1, s. 42 – 46
Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk
// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 2, s. 21 – 28
Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi obniżonej sprawności umysłowej
inspirowane technikami psychoterapii. (m. in. muzykoterapia) / Tadeusz
Kott // Szkoła Specjalna.– 2001, nr 1, s. 3 – 11
Zastosowanie wibracji w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem / Joanna
Borowiec // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2012, nr 1, s. 73 – 82
Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych
dzieci / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 4,
s. 55 – 60
WYDAWNICTWA ZWARTE:
Aktywność twórcza dzieci niepełnosprawnych wzrokowo w działaniach
muzykoterapeutycznych / Paweł Cylulko // W: Twórczość – wyzwanie XXI
wieku. – Kraków: Impuls, 2003, s. 137 – 146
Dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w świecie muzyki.
Od percepcji muzyki do aktywności twórczej / Joanna Drozd-Kucz // W:
Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami
edukacyjnymi / red. Elżbieta Lubińska-Kościółek, Katarzyna Plutecka. –
Kraków: Impuls, 2011, s. 259 - 268
Indywidualna i grupowa muzykoterapia jako jedna z metod psychoterapii
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Izabela Dębicka // W: Świat
pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność / red. Jolanta Baran,
Sławomir Olszewski. – Kraków: Impuls, 2006, s. 323 – 334
Integracyjne walory muzyki jako elementu wspierającego terapię
logopedyczną w psychogennych zaburzeniach mowy / Maria
Borczykowska-Rzepka // W: Kompetencje pedagoga w kontekście teorii
i praktyki edukacji specjalnej / red. Piotr Majewicz, Adam Mikrut. – Kraków:
Impuls, 2008, s. 149 – 158
6
Możliwości i ograniczenia muzykoterapii i psychodramy w leczeniu osób
ze schizofrenią / Elżbieta Galińska // W: Psychodrama: elementy teorii
i praktyki / red. Anna Bielańska. – Warszawa: Eneteia. Wydawnictwo
Psychologii i Kultury, 2009, s. 305 – 318
Muzyka a zachowania agresywne / Diana Gulińska-Grzeluszka // W:
Terapia w służbie sztuki – sztuka w służbie terapii / red. Alicja Kuczyńska,
Marcin Czuba. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2011, s. 81- 89
Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka
z niepełnosprawnością / Agnieszka Jarkowska.- Tychy, 2004
Muzyka jako forma wspierania socjalizacji u dzieci w wieku szkolnym / K.
Jankowska // W: Sztuka w edukacji i terapii / red. M. Kapnik, W. A. Macher.
– Kraków, 2004, s. 238 -252
Muzyka jako źródło kształcenia i wychowania, czyli jedna z dziedzin
edukacji przez sztukę / Jerzy Dyląg // W: Szkoła w świecie współczesnym //
red. Bożena Suchacka, Mirosław Szymański. – Kraków: Impuls, 2008,
s. 245 – 252
Muzyka w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego / Z. Konaszkiewicz //
W: Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz. 3. – Wychowanie
i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / red E. Mazanek.
- Warszawa, 1998. – s. 264 -280
Muzyka, relaksacja, wizualizacja / Krzysztof Stachyra // W: Nowe trendy
w edukacji muzycznej / red. Andrzej Białkowski. – Lublin: UMC-S, 2005.
s. 227 - 234
Muzykoterapeutyczne umiejętności nauczycieli edukacji początkowej /
Romualda Terenc-Pawliczak // W: Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna: badania, opinie, inspiracje / red. Małgorzata KarwowskaStruczyk, Dorota Sobiepańska, Magdalena Szpotowicz. – Warszawa:
Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011, s. 365 – 373
Muzykoterapia // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. – Warszawa,
2004, s. 450 – 451
Muzykoterapia // W: Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna.
– Kraków: Impuls, 2004, 2006, 2007, s. 41 – 58
Muzykoterapia a pedagogika muzyczna / Andrea Jaworska // W: Nowe
trendy w edukacji muzycznej / red. Andrzej Białkowski. – Lublin: UMC-S,
2005, s. 255 - 259
7
Muzykoterapia czyli jak wykorzystać siłę dźwięków / Edith Lecourt. –
Katowice: Videograf II, 2008, s. 216
Muzykoterapia dogłębna – komórkowa czyli łatwe techniki leczenia ciała
– umysłu – ducha za pomocą dźwięku / Barbara Angel Romanowska. –
Białystok: Studio Astropsychologii, 2006, s. 155
Muzykoterapia dziecięca – możliwości i realia zastosowania w
pedagogice i medycynie / Danuta Berezowska // W: Nowe trendy
w edukacji muzycznej / red. Andrzej Białkowski. – Lublin: UMC-S, 2005.
s. 285 - 290
Muzykoterapia dziecięca: zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka
i muzykoterapii dziecięcej / Kinga Lewandowska. – Gdańsk: [nakład
autora], 2007, s. 181
Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska - Grzeluszka. – Łódź:
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009, s. 235
Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z dziećmi / Barbara
Milczarek // W: Terapia pedagogiczna / red. Ewa Skorek. – Kraków, Impuls,
2005, s. 17 - 21
Muzykoterapia incognito – refleksje nad zastosowaniem muzyki w świetlicy
środowiskowej / Justyna Milosz // W: Terapia w służbie sztuki – sztuka w
służbie terapii / red. Alicja Kuczyńska, Marcin Czuba. – Wrocław: Oficyna
Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011, s. 63 – 68
Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich / Krzysztof Stachyra //
W: Terapia w resocjalizacji. Cz. I. Ujęcie teoretyczne / red. Andrzej Rejzner,
Paweł Szczepaniak. – Warszawa: Żak, 2009, s. 217 - 226
Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z
niepełnosprawnością / Agnieszka Ewa Jarkowska. – Tychy: Wydawnictwo
Maternus Media, 2004, s. 148
Muzykoterapia jako forma terapii i aktywności twórczej dziecka
niepełnosprawnego intelektualnie / Agnieszka Balicka // W: Stymulowanie
potencjału twórczego osób z róznymi potrzebami edukacyjnymi / red.
Elzbieta Lubińska-Kościółek, Katarzyna Plutecka. – Kraków: Impuls, 2011,
s. 269 - 273
Muzykoterapia jako metoda wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
z trudnościami / Paweł Cylulko // W: Psychospołeczne problemy rozwoju
dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga. –
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 152 – 162
8
Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Teresa LewandowskaKidoń // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela /
red. Danuta Wosik-Kalwala, Teresa Zubrzycka –Maciąg. – Kraków: Impuls,
2011, s. 193 – 205
Muzykoterapia w procesie edukacji w szkole przyszpitalnej / Aldona
Gąsienica-Szostak // W: Szkoła w świecie współczesnym // red. Bożena
Suchacka, Mirosław Szymański. – Kraków: Impuls, 2008, s. 245 – 252
Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi
/ Beata Wapińska. – Knurów: Synkopa, [2012] (+ płyta CD)
Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Szostak – Gąsienica. –
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003, s. 123
Muzykoterapia wobec dzieci przejawiających zachowania agresywne /
Diana Gulińska-Grzeluszka // W: Nauczyciele wobec wyzwań
współczesności: doświadczenia – badania – koncepcje / red. Ewa
Przygońska, Iwona Chmielewska. – Łódź: Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna, 2009, s. 169 - 174
Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii
w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberg. – Szczecin, 2005,
Muzykoterapia. Wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych
w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberg. – Łódź, 2005
Podstawy muzykoterapii / red. Krzysztof Stachyra. – Lublin: UMC-S, 2012,
296 s.
Rola podkładu muzyczno-dźwiękowego w treningach wizualizacyjnych
stosowanych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Halina Portalska,
Marek Portaski // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach
globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II /red. Helena
Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz. – Kraków: Impuls, 2006,
s. 417 - 428
Stosowanie muzyki w medycynie a muzykoterapia / Wita Szulc // W: Nowe
trendy w edukacji muzycznej / red. Andrzej Białkowski. – Lublin: UMC-S,
2005, s. 219 – 225
Techniki muzykoterapeutyczne stosowane w pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi wzrokowo / Paweł Cylulko // W: Terapia w służbie
sztuki – sztuka w służbie terapii / red. Alicja Kuczyńska, Marcin Czuba. –
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, 2011, s. 51 – 62
9
Terapia dźwiękiem. Jak osiągnąć zdrowie poprzez muzykę i śpiew / Olivea
Dewhurst-Maddock. – Białystok: Studio Astropsychologii, 2001, s. 148
Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: historia metoda
i praktyka / Paul Nordoff, Elżbieta Masiak. – Kraków, Impuls, 2008, s. 210
Twórcza wizualizacja przy muzyce w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci
niepełnosprawnych wzrokowo / Joanna Gładyszewska-Cylulko // W:
Twórczość – wyzwanie XXI wieku. – Kraków: Impuls, 2003, s. 129 – 136
Walory terapeutyczno-wychowawcze muzykoterapii dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym / Teresa Żychowska // W: Nowe trendy w edukacji
muzycznej / red. Andrzej Białkowski. – Lublin: UMC-S, 2005. s. 261 - 269
Warsztat muzykoterapeutyczny: ”drzewko smutku – drzewko radości” /
Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Terapia pedagogiczna. T. 2 / red. Ewa
Skorek – Kraków,2005, s. 168 – 169
Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak. – Kraków:
Impuls, 2013, s. 115
Wspólne elementy biblioterapii i muzykoterapii / Małgorzata Siemież // W:
Nowe trendy w edukacji muzycznej / red. Andrzej Białkowski. – Lublin:
UMC-S, 2005. s. 235 - 241
Wstęp do nauki o muzykoterapii / T. Natanson . – Wrocław: Ossolineum,
1979
Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej / Lidia Kataryńczuk-Mania // W:
Terapia pedagogiczna. T. 2 / red. Ewa Skorek – Kraków,2005, s. 168 – 169
Wychowanie przez muzykę / Róża Piotrowska-Dumont.- Kraków:
Wydawnictwo Petrus, 2012, s. 43
Wykorzystanie muzyki w dynamizowaniu potencjałów rozwojowych dzieci
z niepełnosprawnością / Anna Jakoniuk-Diallo // W: Stymulowanie
potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / red.
Elżbieta Lubińska-Kościółek, Katarzyna Plutecka. – Kraków: Impuls, 2011, s.
241 – 257
Oprac. Jolanta Świątek-Gruszka
Racibórz, styczeń 2015 r.
10
Download