Etyka - Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

advertisement
Szanowni Państwo
POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA
Listopad to tradycyjnie od dziesięciu lat czas na spotkanie Członków Stowarzyszenia i jego
sympatyków na konferencji w Mikołajkach. W tym roku tematem konferencji jest
PSMB
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Profesjonalizm – Etyka – Motywacja w Budownictwi
Celem konferencji jest przedstawienie standardów etycznych, procesów socjologicznych
i psychologicznych, zachodzących w branży budowlanej. Zamiarem organizatorów konferencji
jest również łączenie omawianych zagadnień teorii z doświadczeniem i praktyką uczestników
obrad w kwestiach dotyczących psychologii pracy, motywacji, cech osobowościowych, itp.
Podstawą merytoryczną konferencji są wydawnictwa Biblioteki Menedżera Budowlanego
„Profesjonalizm i etyka w budownictwie” i „Motywacja i aspekty psychologiczne
w budownictwie”.
Czy menedżer może być pewny swoich wyborów etycznych?
mają zaszczyt zaprosić
Szanownych Państwa
na Międzynarodową Konferencję
z cyklu Edukacja
Menedżerska Budowlanych
Jak powiedział jeden z Członków Stowarzyszenia „Profesjonalizm i etyka powinna być dla
na temat
każdego z nas wewnętrznym kompasem, zbiorem zasad tworzących system naczyń połączonych,
Profesjonalizm – Etyka – Motywacja w Budownictwie
dzięki którym funkcjonujemy Etyka to również taki sposób budowania relacji w firmie,
zarządzania ludźmi, który daje pracownikom bezpieczeństwo pracy, prywatność, szacunek,
Czy menedżer może być pewny swoich wyborów etycznych?
wzajemną lojalność oraz integruje wokół jednolitych norm”. Jeśli dodać do tego poczucie gry
zespołowej – to z zupełnie odmiennym nastawieniem przychodzi się do pracy.
Główny Sponsor Konferencji
Psychologia biznesu, motywacja zawodowa, relacje pomiędzy pracownikiem a firmą mają
istotne znaczenie dla budowania przewagi konkurencyjnej. Czy zastanawiamy się nad
odpowiedzią na pytania: kto to jest menedżer, jakie cechy osobowości powinien reprezentować,
jaką wiedzę i doświadczenie, jakie wyzwania stawiają dziś nowoczesne rynki; jakich
argumentów powinniśmy użyć do motywowania pracowników, by uzyskać lepsze wyniki
Sponsorzy Konferencji
w działalności firmy; jak powinny funkcjonować zespoły pracowników, co to jest przywództwo
w grupie, jacy przywódcy są dziś potrzebni w przedsiębiorstwie; jak działać bez zbędnego stresu
i niestresowania innych; jak konkurować poprzez innowacje. W toku konferencji będziemy
o tym mówić.
Przekazując Program i Kartę Zgłoszenia mam nadzieję, że tematyka konferencji zainteresuje
Państwa, a koszty uczestnictwa będą satysfakcjonujące. Zapraszam więc Państwa – także
z najbliższymi – do przyjazdu do Mikołajek. Spotkajmy się w dniach 20-22 listopada br.
i w przyjaznej atmosferze Hotelu „Gołębiewski” podyskutujmy o nurtujących nas sprawach,
podzielmy się ciekawymi pomysłami, żeby optymistycznie spojrzeć w przyszłość.
Janusz Zaleski EurBE
Wiceprezes PSMB
Partnerzy Konferencji
Patron prasowy
PROGRAM KONFERENCJI
13:20 - 13:40
Budowanie pro-efektywnościowej kultury organizacyjnej – jak budować
i motywować efektywne zespoły w branży budowlanej
dr inż. Mariola Książek – Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW
Profesjonalizm - Etyka - Motywacja w Budownictwie
Czy menedżer może być pewny swoich wyborów etycznych?
13:40 – 14:10
Termin: 20-22 listopada 2014 r.
Miejsce: Mazurskie Centrum Kongresowe
Hotel Gołębiewski
Mikołajki ul. Mrągowska 34
20.11.2014 (czwartek) Przyjazd uczestników konferencji, kolacja.
21.11.2014 (piątek)
10:30 - 11:00
Rejestracja uczestników konferencji, kawa.
Kolportaż ulotek projektów UE
11:00 -11:30
Otwarcie konferencji, wręczenie Certyfikatów nowym Członkom
Stowarzyszenia
dr hab. inż. Andrzej Minasowicz EurBE – Prezes Zarządu PSMB
prof. Włodzimierz Martinek, Janusz Zaleski EurBE -Wiceprezesi Zarządu PSMB
Prezentacja projektów UE:
ARCW – Procedury bezpieczeństwa przy montażu ścian osłonowych
wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej.
MBA w budownictwie – studia podyplomowe PW
Serio - wzmocnienie umiejętności pracowników budowlanych w ramach BHP
przy użyciu multimedialnego szkolenia
Kształcenie na odległość z zakresu zarządzania w budownictwie
Prelegenci:
dr inż. Mariola Książek – Adiunkt WIL PW
dr hab. inż. Andrzej Minasowicz EurBE – Prezes Zarządu PSMB
dr inż. Paweł Nowak EurBE – Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW
mgr inż. Jerzy Rosłon – Asystent WIL PW
14:10 -15:30 Przerwa na obiad
Kolportaż ulotek projektów UE
Sesja III 15:30 - 17:00 PANEL DYSKUSYJNY
Wystąpienie Gościa Konferencji Pana Olgierda Dziekońskiego
Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Wystąpienia Gości zagranicznych
Sesja I 11:30 - 13:00
11:30 - 11:50
Budownictwo w statystyce, najważniejsze wskaźniki. Perspektywy.
Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań
i Analiz Rynku Sp. z.o.o Kutno
11:50 - 12:30
Profesjonalizm i etyka w budownictwie.
Prof. dr inż. Christoph Motzko - Dyrektor Zarządzający w Instytucie
Budownictwa Uniwersytet Techniczny w Darmstadt
12:30 - 12:45
Etyka i rzeczywistość w działaniach i ocenie Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
dr inż. Dariusz Walasek – Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW
Wprowadzenie do panelu
dr Joanna Głowacka - Kancelaria Prawna Kwaśnik i Głowacka
„Czy realizując obowiązujące w Polsce prawo można osiągnąć sukces
w zgodzie z zasadami etyki i korzyścią dla przedsiębiorstwa”.
Moderatorzy – Marek Wielgo - Redaktor Gazety Wyborczej
Janusz Zaleski - Wiceprezes Zarządu PSMB
Paneliści:
Robert Dziwiński
prof. Krzysztof Motzko
Alfred Watzl
Jan Mikołuszko
prof. Henryk Zobel
Janusz Sobieraj
Andrzej Kozłowski
Brwinów
12:45- 13:00 Przerwa na kawę
Kolportaż ulotek projektów UE
19:00 - 23:00
Sesja II 13:00 - 14:00
22.11.2014 r. (sobota)
13:00 - 13:20
7:00 – 11:00
Menedżer jako lider – kim jest przywódca w branży budowlanej
dr Krzysztof Kosy - Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Dyrektor Zarządzający Uniwersytet Darmstadt
- Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o. Pruszków
- Członek RN Unibep SA Bielsk Podlaski
- Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW
- Prezes Zarządu Korporacja Radex SA W-wa
- Prezes Zarządu ULMA Construccion Polska S.A.
Uroczysta kolacja
Śniadanie,
wyjazd uczestników Konferencji
Download