CHRZANOLANDIA

advertisement
Międzynarodowe
Centrum Partnerstwa
CHRZANOLANDIA
POWIAT CHRZANOWSKI
WRZESIEŃ 2006
AKADEMIA OUTPLACEMENTU
FISE
CHRZANOLANDIA
Partnerskie
Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
i Rozwoju Zasobów Ludzkich
w powiecie chrzanowskim realizowane
były w okresie
październik 2004 – lipiec 2005
Akademia Outplacementu FISE – lipiec – wrzesień 2006
Podsumowanie warsztatów i przedstawienie projektu
październik 2006
WARSZTATY LOG
W trakcie warsztatów partnerskich i warsztatów i konsultacji
Akademii Outplacementu FISE partnerzy omówili i opracowali
propozycje projektów gospodarczych
i Rozwoju Zasobów Ludzkich :

•
•
•
•
•
CHRZANOLANDIA:
strefa atrakcyjnych usług turystycznych, regionalnych handlu
i promocji
lokomotywą Fabloku po Ziemi Chrzanowskiej
przystań rzeczna
rozwój powiatowego centrum turystycznego przy zamku lipowieckim
oraz usług agroturystycznych
budowa kompleksu rekreacyjno- wypoczynkowego
62 punkty

Utworzenie Centrum Integracji i Rozwoju
Przedsiębiorczości – Punkt KonsultacyjnoDoradczy dla MSP - 45 punktów;

Usprawnienie systemu komunikacyjnego
w powiecie ze szczególnym uwzględnieniem
Miasta Chrzanowa – 42 punkty;

Program promocji produktów regionalnych
i ochrony lokalnego rynku „CABAN” – 33 punkty.
Założenia Chrzanolandii







Wykorzystanie międzynarodowych szlaków turystycznych m.in.
Wiedeń- Kraków EUROWELO R4 jako główna oś, wokół której
będą budowane lokalne pętle z infrastrukturą;
Zagospodarowanie i udostępnienie akwenów wodnych;
Na bazie muzeów powiatu chrzanowskiego zarejestrowanie
produktu regionalnego;
Stworzenie i promocja sieci gospodarstw agroturystycznych
w powiecie;
Stworzenie i promocja ośrodków hipoterapii, dogoterapii;
Wyeksponowanie i udostępnianie na bazie pierścienia łączącego
wszystkie gminy i obsługiwanej przez kolejkę z lokomotywą
z Fabloku;
Przygotowywanie i udostępnianie szlaków rowerowych i pieszych
turystycznych i tematycznych (np. szlak papieski);
Założenia Chrzanolandii
gospodacze i zakresu Rozwoju Zasobów Ludzkich








Udostępnianie i przygotowanie wodnych gospodarstw
agroturystycznych jako łowisk dla wędkarzy,
Utworzenie bazy rekreacyjnej sprzyjającej uprawianiu sportów
wodnych,
Wypożyczalnie sprzętów wodnych,
Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej – CIT,
Budowa bazy hotelowo gastronomicznej i pól namiotowych,
Budowa platform widokowych,
Budowa parkingów
Przygotowanie projektów z EFS dot. Rozwoju Zasobów
Ludzkich do obsługi w/w instytucji, zadań spośród
bezrobotnych, zagrożonych zwolnieniami, grup
defaworyzowanych na rynku pracy i pracowników –
mieszkańców Ziemi Chrzanowskiej
Instytucje partnerskie zaangażowane
w realizację projektu:









Samorząd powiatowy i gminny powiatu chrzanowskiego;
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie;
Ośrodki szkoleniowe, szkoły;
Rady sołeckie, zebrania wiejskie, Koła Gospodyń Wiejskich;
Gminy ościenne: Gmina Zator- Dolina Karpia, Gmina Rodaki- Kraina
Gęsiego Puchu;
Grupa Partnerska „Partnerstwo na Jurze”;
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
w Krakowie
Muzeum w Chrzanowie- Skansen w Wygiełzowie;
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa;
Instytucje zaangażowane
w realizację projektu:








Gastronomia, usługi, handel;
Baza rekreacyjno- turystyczna; hotele, baseny;
Zrzeszenie Przedsiębiorców Powiatu Chrzanowskiego;
Media: Gazeta Krakowska, Przełom, Dziennik Polski, Lokalna TV,
Radio RMF;
Przedsiębiorstwa: m.in. Fablok, Biura Turystyczne;
Domy kultury;
Właściciele stadnin koni;
Koła PTTK;
Zostaną opracowane projekty szkoleniowe
w nowym okresie programowania 2007-2013







Szkolenia językowe;
Agroturystyka – pełny zakres
Opracowywanie biznes planu, samozatrudnienie;
Gastronomia, hotelarstwo;
Szkolenia dla terapeutów;
Szkolenia na uzyskanie patentów żeglarskich;
Public relations, reklama, marketing;
Pojektów szkoleniowych w nowym okresie
programowania
z zakresu Kapitału Ludzkiego - 2007-2013






HACCP;
Pierwsza pomoc;
Po wybraniu produktu regionalnego szkolenia
w zakresie produkcji i dystrybucji;
Przewodnik muzealny, pilot wycieczek;
Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla
przedsiębiorców;
Pracownik ochrony;
Dotychczasowe podjęte działania przez partnerów
w zakresie realizacji projektu Chrzanolandia







Działania promujące „Ziemniaki po cabańsku” jako propozycja na
wybór produktu regionalnego – czerwiec 2006
Targi Przedsiębiorczości i Pracy Małopolski Zachodniej - czerwiec
2006
Udział Partenrów w Akademii Outplacementu – FISE – lipiec –
wrzesień 2006
Promocja i I miejsce w półfinale Małopolskiego Festiwalu Smaku –
Oświęcim – sierpień 2006
Promocja Chrzanolandii na dożynkach powiatowych Karniowice –
wrzesień 2006
Promocja i I miejsce na Małopolskim Festiwalu Smaku Kraków wrzesień 2006
Podsumowanie warsztatów i utworzenie grup projektowych
październik 2006
CHRZANOLANDIA
ZAPRASZAMY 
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
Międzynarodowe Centrum Patnerstwa
Partners Network
Download