wyklad-piramida-potrzeb-maslowa-sem

advertisement
Piramida potrzeb Maslowa
ORIENTACJE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW:
-ORIENTACJA PRODUKCYJNA- pogląd iż nabywcy preferują produkty łatwo dostępne i
niedrogie, a więc kierownictwo firmy powinno skupić się na poprawie wydajności produkcji
-ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA- pogląd iż nabywcy nie będą kupować wystarczającej liczby
produktów danej firmy, jeśli nie podejmie ona intensywnych działań z zakresu wspierania
sprzedaży, w tym promocji sprzedaży
-ORIENTACJA PRODUKTOWA- pogląd, iż nabywcy preferują produkty bardzo dobrej jakości,
wyposażone w wiele dodatkowych cech, a więc kierownictwo firmy powinno skupić się na stałym
ulepszaniu produktu.
-ORIETNACJA MARKETINGOWA- filozofia zakładająca iż osiągnięcie celów przedsiębiorstwa
zależy od zidentyfikowania potrzeb i oczekiwań nabywców docelowych oraz dostarczenia im
oczekiwanych przez nich korzyści w sposób skuteczniejszy i sprawniejszy niż konkurencja.
Orientacja ta jest często mylona, ze sprzedażową jednak w praktyce znacznie się od niej różni.
Podstawą orientacji sprzedażowej jest perspektywa skierowana, z wnętrza firmy do jej otoczenia,
natomiast marketingowa- odwrotnie, czyli z otoczenia do jej wnętrza.
-MARKETINGOWA ORIENTACJA SPOŁECZNA- filozofia zakładająca iż firma określa
potrzeby, pragnienia i interesy nabywców docelowych, a następnie przez ich spełnienie wzbudza
zadowolenie nabywców finalnych w sposób bardziej skuteczny i sprawny niż konkurenci, nie
wywołując przy tym negatywnych skutków niż konkurenci, nie wywołując przy tym negatywnych
skutków społecznych, ale wręcz wspierając społeczność lokalną.
ZASADY PRZESTRZEGANE W ORIENTACJI MARKETINGOWEJ:
-koncentracja na potrzeby klientów dotyczy wszystkich ogniw tworzenia wartości w
przedsiębiorstwie.
-troska o każdego klienta łączy się ze spełnieniem oczekiwań pracowników, czyli klientów
wewnętrznych, w ramach marketingu wewnętrznego lub personalnego.
-dbałość o spełnienie indywidualnych oczekiwań pracowników jest ciągłym a nie jednorazowym
zadaniem
-indywidualizacja podejścia do każdego klienta oznacza przyjęcie jego punktu widzenia
-aktywizowanie klientów oznacza włączenie ich do procesu przygotowania skierowanej do nich
oferty w ramach PROSUMPCJI.
ISTOTA MARKETINGOWEGO PRODUKTU:
-Według W.M.Pride'a i O.C.Ferrella produktem jest „każda” rzecz zarówno korzystna jak i
niekorzystna, którą otrzymujemy w ramach wymiany. Jest to zbiór materialnych i niematerialnych
cech zawierających użyteczności i korzyści funkcjonalne, społeczne i psychologiczne.
Wykład - zagadnienia do zaliczenia
rynki - omówienie
Typy orientacji marketingowych
Istota koncepcji marketingowej
Orientacja marketingowa, proces zakupu - wykład
Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download