Arkusz obserwacji ROŚLINNOŚĆ

advertisement
Arkusz obserwacji ROŚLINNOŚĆ
Nr Kolumna
Polecenie
1.
Data
Wpisz datę wykonania pomiaru.
2.
Nazwa
Podaj nazwę punktu, w którym dokonano pomiaru.
3.
Współrzędne geograficzne szerokość geograficzna
Określ szerokość geograficzną położenia przeszkody (˚, ','')
4.
Współrzędne geograficzne długość geograficzna
Określ długość geograficzną położenia przeszkody (˚, ','')
5.
Dokładność pomiaru
Podaj dokładność wykonanego pomiaru w metrach
6.1.1. Buk zwyczajny
6.1.9. Lipa (drobno- i szerokolistana)
6.1.2. Brzoza brodawkowata
6.1.10. Olsza (szara/czarna)
6.1.3. Czeremcha amerykańska
6.1.11. Robinia akacjowa
6.1.4. Dąb czerwony
6.1.12. Topola
6.1 Drzewa 6.1.5. Dąb (szypułkowy/
liściaste
bezszypułkowy)
6.
Drzewo
Podaj nazwę
zaobserwowanego drzewa:
6.6. Jesion wyniosły
6.1.14. Głóg
6.1.7. Kasztanowiec
6.1.15. Krzew ozdobny (sadzony w ogrodach,
parkach)
6.1.8. Klon jesionolistny
6.2 Drzewa
iglaste
7.
8.
Roślinność podszytu
Runo
Określ gatunek roślin podszytu
w pobliżu drzewa
6.1.13. Wierzba
6.1.16. Inne
6.2.5.
Świerk
6.2.1. Jodła
6.2.3. Sosna
6.2.2. Cis
6.2.4.Jałowiec 6.2.6. Tuja
7.1. Kalina
7.5. Bez czarny
7.2. Głóg
7.6. Pokrzywa zwyczajna
7.3. Leszczyna
7.7. Wiązówka błotna
7.4. czeremcha
7.8. Bluszczyk
Określ gatunek roślin i grzybów 8.1. Borówka
runa w poblizu drzewa
8.2. Mchy
8.8. Porosty
8.9. Jagoda czarna
8.3. Grzyby
8.10. Turzyca zwisła
8.4. Wrzos zwyczajny
8.11. Przebiśnieg
6.2.7 Modrzew
6.2.8 Inne
8.5. Zawilec
8.6. Turzyca rzadkokłosa
8.12. Inne
8.7. Turzyca zgrzegrzebłowata
9.1. pojedyncze drzewo
9.
Forma występowania
Scharakteryzuj formę
występowania drzewa
9.2. grupa drzew
9.3. duże płaty / gniazda drzew
9.4. zwarty obszar leśny
10. Pierśnica
Zmierz pierśnicę drzewa
11. Korona drzewa
Określ zwartość korony
drzewa
10.1 Pierśnica
11.1. Gęsta
11.2. Luźna
12.1. Barwa
12. Typ kory
Scharakteryzuj typ kory
drzewa
12.2. Gładka
12.2.1 TAK
12.2.2 NIE
12.3. Złuszczająca się
12.3.1 TAK
12.3.2 NIE
12.4. Pękająca
12.4.1 TAK
12.4.2 NIE
13.1. do 1 m.
13. Wysokość drzewa
Oszacuj wysokość drzewa:
13.2. od 1 do 5 m.
13.3. od 5-10 m.
13.4. powyżej 10 m.
14. Wiek drzewa
Określ wiek drzewa
14.1. Młode
14.2. Stare
15.1. Brak uszkodzeń
15. Stan drzewa
Określ stan drzewa
15.2. Obecne uszkodzenia
15.3. Chore drzewo
16. Obecność ptasich gniazd
Czy na drzewie obecne są
ptasie gniazda?
16.1. TAK
17. Obecność innych organizmów
Określ jakie organizmy
występują na drzewie
17.1. Glony
16.2. NIE
17.2. Porosty
17.3. Mech
17.4. Hubiak
17.5. Jemioła
17.6. Owady
17.7. Pajęczaki
18.
Nachylenie stoku na którym rośnie
drzewo
19. Odrosty na drzewie
20. Krzew
Określ kąt i kierunek
nachylenia stoku na którym
rośnie drzewo
18.1. Kąt nachylenia
Określ wysokość na jakiej
pojawiły się odrosty na drzewie
oraz ilość odrastających
konarów
19.1. Wysokość na jakiej pojawiły się odrosty
Określ gatunek krzewu
18.2. Kierunek nachylenia
19.2. Ilość odrastających konarów
20.1. Jałowiec pospolity
20.7. Bez koralowy
20.2. Dzika róża
20.8. Tarnina
20.3. Leszczyna
20.9. Głóg jednoszyjkowy
20.4. Trzmielina
20.10. Głóg dwuszyjkowy
20.5. Kruszyna pospolita
20.11. Inny
20.6. Bez czarny
21.1. do 1 m
21. Wysokość krzewu
Oszacuj wysokość krzewu
21.2. od 1 m do 2 m
21.3. od 2 m do 3 m
21.4. powyżej 3 m
22. Forma występowania
23.
Dominacja gatunkowa roślin
zielnych
Scharakteryzuj formę
występowania
Określ procentowy udział 2
najliczniejszych gatunków
roślin zielnych na powierzchni
1 m2 i wybierz gatunek
dominujący i
subdominuujący
Czy na badanym obszarze
zaobserwowałeś inny,
24. Interesujący gatunek roślin zielnych
interesujący gatunek roślin
zielnych?
25. Klasa
Określ klasę rośliny
22.1. pojedynczy krzak
22.2. kępa krzaków
22.3. duże płaty krzewów
23.1. Procentowy udział
23.2.1 Dominant
23.2 Dominacja
23.2.2. Subdominant
24.1 Chroniony
24.2 Wczesnowiosenny
24.3 Inny
25.1. Jednoliścienna
25.2. Dwuliścienna
26. Faza rozwoju rośliny
27. Kwitnienie
Określ fazę rozwoju rośliny
Określ czy
drzewo/krzew/roślina zielna
kwitnie
28. Owocowanie
Określ czy
drzewo/krzew/roślina zielna
owocuje
29. Liść
Scharakteryzuj typ, budowę i
ułożenie liścia
26.1. Kiełkowanie
26.4. Kwitnienie
26.2. Wzrost wegetatywny
26.5. Przekwitanie z jednoczesnym rozwojem owoców
26.3. Formowanie się pąków kwiatowych
26.6. Rozsiewanie nasion i obumieranie rośliny
27.1. tak
27.1.1 pojedynczo
27.1.2 obficie
27.2. nie
28.1. tak
28.1.1 pojedynczo
28.1.2 obficie
28.2. nie
29.1.1. Pojedyncze
29.1 Typ liścia
29.2 Ogonek liściowy
29.3 Budowa blaszki liściowej
29.4 Brzeg blaszki liściowej
29.1.2.
Złożone
29.1.2.1 Pierzasto złożone
29.1.2.2 Dłoniasto złożone
29.2.1. Liście bezogonkowe
29.2.2. Liście ogonkowe
29.3.1. Liście igłowe
29.3.6. Liście
sercowate
29.3.2. Liście równowąskie
29.3.7. Liście
jajowate
29.3.3. Liście nerkowate
29.3.8. Liście
odwrotnie jajowate
29.3.4. Liście podługowate
29.3.9. Liście
lancetowate
29.3.5. Liście eliptyczne
29.3.10. Liście
odwrotnie
lancetowate
29.4.1 Gładki
29.4.4 Ząbkowany
29.4.2 Karbowany
29.4.5 Wrębny
29.4.3 Pikowany
29.4.6 Pierzastosieczny
29.5.1. Roślina bez zielonych liści
29.5.2. Skrętoległe
29.5 Ułożenie liści na łodydze
29.5.3. Naprzeciwległe
29.5.4. Okółkowe
29.5.5. U dołu łodygi lub odziomkowe
30.1. Liczba płatków
30.2. Barwa płatków
30.3. Liczba pręcików
30. Kwiat
Scharakteryzuj budowę
kwiatu
30.4. Liczba słupków
30.5. Kwiat
30.5.1 Grzbiecisty
30.5. 2. Promienisty
30.6.1. O płatkach zrośniętych
30.6. Korona
31. Rodzaje kwiatostanu
Określ rodzaj kwiatostanu
30.6.2. O płatkach wolnych
31.1. Kłos
31.4. Baldach prosty
31.2. Grono
31.5. Wiecha
31.3. Główka
31.6. Podbaldach
32.1. Jabłkowate
32.2. Strąk
32. Typ owoców
Określ typ owoców
32.3. Torebka
32.4. Orzech
32.5. Pestkowiec
32.6 Inny
33. Rodzaje łodygi
Określ rodzaj łodygi
34. Typ korzenia
Określ typ korzenia
35. Otoczenie terenu
Określ otoczenie terenu wokół
33.1. Zdrewniała
33.3. Płorząca
33.2. Zielona
33.4. Wijąca
34.1. Palowy
34.2. Wiązkowy
35.1. Grunty orne
zaobserwowanego gatunku
35.2. Łąka, pastwisko
35.3. Las liściasty
35.4. Las mieszany
35.5. Las iglasty
35.6. Zarośla przybrzeżne nad rzeką
35.7. Teren zabagniony
36.1. gatunek rodzimy
36. Pochodzenie gatunku
Określ pochodzenie gatunku:
37. Ochrona
Czy jest to gatunek
chroniony?
37.1. TAK
38.1. TAK
38. Dominacja
Czy jest to gatunek
dominujący na badanym
terenie?
36.2. gatunek obcy
37.2. NIE
38.2. NIE
39.1. Suche
39. Wilgotność siedliska
Określ wilgotność siedliska
na którym występuje dany
gatunek
39.2. Średnio wilgotne
39.3. Wilgotne
39.4. Mokre
40.1. Ubogie
40. Żyzność podłoża
Określ żyzność podłoża na
którym występuje dany
gatunek
40.2. Umiarkowanie ubogie
40.3. Zasobne
40.4. Bardzo zasobne
41.1. drzewa (pokrój - sylwetka drzewa)
41.2. liści (na gałęzi lub pod drzewem)
41. Zdjęcia
Wpisz nazwy plików ze
zdjęciem:
41.3. kory (zbliżenie faktury kory)
41.4. owoców/kwiatów (szyszki, żołędzie, orzechy itp..)
41.5. łodygi
Download