Znaczenie pamięci roboczej w procesie uczenia się

advertisement
ZNACZENIE PAMIĘCI ROBOCZEJ
w procesie uczenia się.
Marek Kaczmarzyk,
Pracowania Dydaktyki Biologii
Uniwersytet Śląski
[email protected]
Czym jest pamięć i jaka jest jej
pojemność?
Ilość stanów atraktorowych
zbliża się do nieskończoności
Panuje przekonanie, że informacje są
zapisywane głównie w obszarach,
które zajmują się ich analizą.
To dlatego uważamy, że ośrodki
pamięci wzrokowej skupione są
w płacie potylicznym, a słuchowej
i językowej – w płacie skroniowym.
Można wyróżniać wiele rodzajów pamięci,
zależnie od kryterium, jakie przyjmiemy.
Ze względu na trwałość śladu
pamięciowego możemy mówić o pamięci
krótko– i długotrwałej.
Pamięć proceduralna dotyczy pamięci
ruchu, wykonania.
Pamięć deklaratywna, czyli jawna,
związana jest ze świadomością. Dzielimy
ją na pamięć zdarzeń – epizodyczną i
faktów, znaków, znaczeń – semantyczną.
Zróżnicowane osiągnięcia w zakresie różnych
rodzajów uczenia się mogą być związane
z osobniczo specyficzną wrażliwością opisanych
obszarów mózgu.
Jakość różnych rodzajów pamięci u tej samej
osoby bywa bardzo różna.
Pamięć krótkotrwała
a pamięć operacyjna
– zmiana pojęć.
5 (+/- 2) obiekty
czy
marne 30 bitów
?
Swobodnie przyjrzyj się
rycinie
Określ sytuację materialną
rodziny
Określ wiek osób w pokoju
Ustal co rodzina robiła
przed przybyciem gościa
Ilia Repin – Niespodziewany gość (1884)
Zapamiętaj jak są ubrane
osoby na obrazie
Zapamiętaj rozmieszczenie
osób i przedmiotów
Oceń jak długo nieoczekiwany
gość przebywał poza domem
Dziękuję
[email protected]
Download