Uploaded by iwonia1305

powtorzenie-wyrazenia algebraiczne

advertisement
1. Sprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
2. Sprowadź wyrażenia do najprostszej postaci, a następnie oblicz ich wartość dla podanych wartości
zmiennych:
3. Rozwiąż równania:
e) (2 − √2)(𝑥 + √2) = 6 − √2
f) 3 − √3𝑥 = 𝑥 − 1
g) 2𝑦 + 3√3 = √3(𝑦 + √3)
4. Jaką liczbę należy wstawić w miejsce m, aby rozwiązaniem równania:
8 − 4(2𝑥 − 𝑚) = −3𝑥 + 2(𝑚 + 3)
była liczba większa od 5?
5. Rozwiąż nierówności:
g) −1 −
(2𝑥−5)(2𝑥+5)
2
≤ 𝑥 − 𝑥 (2𝑥 − 5)
h) 8112  x  2714  11  2716  2 x  2  9 21 .
6. Wyznacz zbiór liczb spełniających jednocześnie obie nierówności:
15−𝑥
3𝑥−5
3𝑥
4,5
>
i
> 2.
3
2
2
3
7. Rozłóż wyrażenia na czynniki:
g) 3𝑥 3 + 30𝑥 2 + 75x
h) 18𝑥 + 12𝑥 2 + 2𝑥 3
i) −2𝑥 5 − 28𝑥 4 − 98𝑥 3
j) 9𝑥 3 + 30𝑥 2 + 25𝑥
8. Suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych równa się potrojonemu kwadratowi pierwszej
liczby zwiększonemu o 11. Jakie to liczby?
9. Kolarz na treningu przejechał pewną trasę w czasie 1 h 40 min. Następnego dnia przejechał tę samą
trasę w ciągu 1,5h, zwiększając szybkość przejazdu o 3 km/h.
a) Jaka była szybkość przejazdu w pierwszym dniu?
b) Jaką trasę pokonywał kolarz na treningu?
10. Dodając do licznika i mianownika ułamka
11
17
3
tę samą liczbę, otrzymamy ułamek 4. Jaką liczbę
dodano?
11. Przednie koło ciągnika wykonało 750 obrotów, a tylne na tej samej drodze wykonało 300 obrotów.
Średnica większego koła jest o 0,9 m większa od średnicy małego koła. Oblicz obwód każdego koła.
Zaokrąglając wynik z dokładnością do 1 m, jaką drogę przebył ciągnik.
Download