konkurs matematyczny

advertisement
Barbara Gałka
e-mail: www. [email protected].
Nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa nr 12
w Starachowicach
KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI
ETAP SZKOLNY
Zadanie 1.
Pewien towar kosztuje 150 zł. Po podwyżce o 20% i ponownej podwyżce o 20% cena towaru wynosi:
A) 210 zł
B) 216 zł
C) 144 zł
D) 150 zł
Zadanie 2.
120 % pewnej liczby wynosi 12. Szukaną liczbą jest:
A) 1,44
B) 14,4
C) 11,5
D) 10
Zadanie 3.
Wartością wyrażenia: 2,7 : 9 –1 jest liczba:
A) 3,5
B) 0,3
C) –0,7
D) –0,8
Zadanie 4.
W którym przykładzie symbol
powinniśmy zastąpić liczbą dodatnią, aby nierówność była prawdziwa?
 3 * 2 *  4
*1*2*3>O
C)
*
>0
 7 * 5 *  8
A) (-5) * (-2) * (-3) *
3 
3 1 
1
B) 2 *   2  * 5 *   5  *
4 
4 2 
2
<0
Zadanie 5.
Obwód narysowanej figury :
D)
y-1
 4,7 *  2,8
*
 3 *  2 *  7 
>0
y-1
5x + 2
2y + 4
przedstawia wyrażenie:
A) 5x + 2y +4
B) 10x + 6y + 10
C) 5x + 4y + 4
D) 3x – 5y + 4
Zadanie 6.
Po zapisaniu wyrażenia (2x – 3y) + (2y – 3x) – (x – y) w najprostszej postaci, otrzymamy:
A) –2x
B) –2x – 4y
C) 4x – 4y
D) –2x + 2y
Zadanie 7.
Rozwiązaniem równania:
A) 2
B) –2
3x + 6 = - 2x + 4 jest liczba:
2
2
C) 
D)
3
5
1
Zadanie 8.
Suma dwóch liczb wynosi 29. jedna z tych liczb jest o 5 większa od drugiej. Iloczyn tych liczb wynosi:
A) 200
B)12
C) 204
D) 209
Zadanie 9.
Objętość sześcianu, którego pole całkowite wynosi 216 cm2, jest równe:
A) 216 cm3
B) 186 cm3
C) 240 cm3
D) 96 cm3
Zadanie 10.
Pole narysowanego czworokąta jest równe:
A) 15 j2
B) 11,8 j2
C) 20 j2
D)
15 2
j
2
ZADANIA OTWARTE:
ZADANIE 11.
Ania ma o 40% kaset magnetofonowych więcej niż Basia i o 40% mniej niż Celina. Celina ma 70 kaset.
Ile kaset ma Ania, a ile Basia?
ZADANIE 12.
Woda stanowi około 0,9 masy grzybów. Suszono 2,5 kg grzybów. Wyparowało
8
wody. Ile ważyły suszone
9
grzyby?
ZADANIE 13.
„ Pomyśl jakąś liczbę. Dodaj 4, wynik pomnóż przez 2 i odejmij 8. otrzymany wynik pomnóż przez 3, a
następnie podziel przez 2.”- powiedział Jaś do Małgosi. Małgosia podała wynik 18.
Zapisz wypowiedź Jasia w postaci wyrażenia algebraicznego. Przekształć to wyrażenie do prostszej postaci.
Jaką liczbę pomyślała Małgosia na początku?
ZADANIE 14.
Na siedemdziesiąte urodziny dziadka Dionizego przyjechało 48 osób. Wśród gości było 3 razy więcej dzieci
niż dorosłych. Ile było dzieci, a ilu było dorosłych?
( zadanie rozwiąż za pomocą równania)
ZADANIA 15.
Jedna z większych rzek w Polsce, Odra, wlewa do Bałtyku 575 000 litrów wody w ciągu sekundy.
Jaką głębokość powinien mieć prostopadłościenny sztuczny zbiornik, którego dno ma wymiary 23 m i 5 m ,
aby pomieścić taką ilość wody?
2
KARTA ODPOWIEDZI
Zadania zamknięte
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadanie 4.
Zadanie 5.
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
Zadanie 6.
Zadanie 7.
Zadanie 8.
Zadanie 9.
Zadanie 10.
D
D
D
D
D
Zadania otwarte
Zadanie 11.
Zadanie 12.
Zadanie 13.
Zadanie 14.
Zadanie 15.
3
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
4
Download