ZADANIA_KONKURSOWE_

advertisement
ZADANIA KONKURSOWE DO WYKONANIA W M-CU GRUDZIEŃ - ETAP II
( termin oddania rozwiązanych zadań upływa 13 stycznia 2017r.)
Zadanie 1.(2pkt)
Pewien towar kosztuje 150 zł. Po podwyżce o 20% i ponownej podwyżce o 20% cena towaru
wynosi:
A) 210 zł
B) 216 zł
C) 144 zł
D) 150 zł
Zadanie 2.(2pkt)
120 % pewnej liczby wynosi 12. Szukaną liczbą jest:
A) 1,44
B) 14,4
C) 11,5
D) 10
Zadanie 3.(2 pkt)
Wartością wyrażenia: 2,7 : 9 –1 jest liczba:
A) 3,5
B) 0,3
C) –0,7
Zadanie 4.( 3pkt)
W którym przykładzie symbol
prawdziwa?
A) (-5) * (-2) * (-3) *
D) –0,8
powinniśmy zastąpić liczbą dodatnią, aby nierówność była
*1*2*3>O
3 
3 1 
1
B) 2 *   2  * 5 *   5  *
4 
4 2 
2
<0
Zadanie 5. .(2pkt)
Obwód narysowanej figury :
y-1
C)
 3 * 2 *  4
*
 7 * 5 *  8
D)
 4,7 *  2,8
*
 3 *  2 *  7 
>0
>0
y-1
2y + 4
5x + 2
przedstawia wyrażenie:
A) 5x + 2y +4
B) 10x + 6y + 10
C) 5x + 4y + 4
D) 3x – 5y + 4
Zadanie 6. .(3pkt)
Po zapisaniu wyrażenia (2x – 3y) + (2y – 3x) – (x – y) w najprostszej postaci, otrzymamy:
A) –2x
B) –2x – 4y
C) 4x – 4y
D) –2x + 2y
Zadanie 7. .(2pkt)
Rozwiązaniem równania:
A) 2
B) –2
3x + 6 = - 2x + 4 jest liczba:
2
2
C) 
D)
3
5
Zadanie 8. .(2pkt)
Suma dwóch liczb wynosi 29. jedna z tych liczb jest o 5 większa od drugiej. Iloczyn tych liczb
wynosi:
A) 200
B)12
C) 204
D) 209
Zadanie 9. .(2pkt)
Objętość sześcianu, którego pole całkowite wynosi 216 cm2, jest równe:
A) 216 cm3
B) 186 cm3
C) 240 cm3
D) 96 cm3
Zadanie 10. .(2 pkt)
Pole narysowanego czworokąta jest równe:
A) 15 j2
B) 11,8 j2
C) 20 j2
D)
15 2
j
2
ZADANIA OTWARTE:
ZADANIE 11.(4 pkt)
Ania ma o 40% kaset magnetofonowych więcej niż Basia i o 40% mniej niż Celina. Celina ma
70 kaset.
Ile kaset ma Ania, a ile Basia?
ZADANIE 12. .(4 pkt)
Woda stanowi około 0,9 masy grzybów. Suszono 2,5 kg grzybów. Wyparowało
8
wody. Ile
9
ważyły suszone grzyby?
ZADANIE 13. .(4 pkt)
„ Pomyśl jakąś liczbę. Dodaj 4, wynik pomnóż przez 2 i odejmij 8. otrzymany wynik pomnóż
przez 3, a następnie podziel przez 2.”- powiedział Jaś do Małgosi. Małgosia podała wynik
18.
Zapisz wypowiedź Jasia w postaci wyrażenia algebraicznego. Przekształć to wyrażenie do
prostszej postaci.
Jaką liczbę pomyślała Małgosia na początku?
ZADANIE 14. .(4 pkt)
Na siedemdziesiąte urodziny dziadka Dionizego przyjechało 48 osób. Wśród gości było 3 razy
więcej dzieci niż dorosłych. Ile było dzieci, a ilu było dorosłych?
( zadanie rozwiąż za pomocą równania)
ZADANIA 15. .(4 pkt)
Jedna z większych rzek w Polsce, Odra, wlewa do Bałtyku 575 000 litrów wody w ciągu
sekundy.
Jaką głębokość powinien mieć prostopadłościenny sztuczny zbiornik, którego dno ma
wymiary 23 m i 5 m , aby pomieścić taką ilość wody?
Zadania należy wykonać na kartach A4. Zadania zamknięte wymagają
również rozwiązania oraz wskazania poprawnej odpowiedzi.
Punktacja:
 Za zadania zamknięte łącznie 22 punkty
 Za zadania otwarte łącznie 20 punktów
Oceny dodatkowe z matematyki :
36 -44 punkty- ocena celująca
25-35 punktów- ocena bardzo dobra
14-24 punkty – ocena dostateczna
POWODZENIA
Download