Zadania egzaminacyjne II.3.

advertisement
Zadania egzaminacyjne II.3.
1.Wpisz cyfry tak, aby powstał prawidłowy opis przedstawiający przygotowanie preparatu
mikroskopowego:
…. daj kroplę wody na szkiełko podstawowe
…. ułóż w kropli wody obiekt który chcesz zobaczyć przez mikroskop
…. wyczyść części optyczne
…. narysuj obiekt widoczny w mikroskopie
…. ustaw jasne pole widzenia w mikroskopie
…. wyczyść szkiełko podstawowe
…. ustaw ostrość preparatu
2 .Uszereguj we właściwej kolejności etapy wentylacji płuc podczas wydechu, wpisując w puste
kratki liczby od 1 do 5.
zmniejszenie objętości klatki piersiowej (powrót do objętości
pierwotnej)
wzrost ciśnienia w klatce piersiowej
opadanie żeber w dół
rozkurcz mięśni międzyżebrowych (zewnętrznych) i przepony
wypychanie powietrza z płuc na zewnątrz
3.Oceń prawdziwość zdań dotyczących składników regulujących, zaznaczając swój wybór znakiem
„+” w odpowiedniej rubryce tabeli.
Prawda Fałsz
a) Większość witamin to składniki egzogenne, chociaż
niektóre z nich mogą być syntetyzowane w organizmie
człowieka, np. witamina K.
b) Część witamin jest rozpuszczalna w tłuszczach, np. A, D, C i
K.
c) Zarówno niedobór, jak i nadmiar witamin może być
szkodliwy.
4.Połącz nazwę choroby z odpowiednią dla niej drogą zakażenia.
I. tężec
a) kontakt seksualny
II. rzeżączka
b) ukąszenie przez zarażonego kleszcza
I. borelioza
c) odchody chorych ludzi przenoszone z wodą
d) zanieczyszczenie ran glebą
5.Przyporządkuj rodzajom narządów odpowiednie przykłady.
A) narządy homologiczne
B) narządy analogiczne
1. skrzydło gołębia i skrzydło kury
2. kończyna przednia delfina i kończyna przednia konia
3. liście muchołówki i liście dębu
4. kończyna przednia kreta i odnóże przednie turkucia
podjadka
A) ……………………… B) ………………………
6.Uszereguj wymienione formy człowiekowatych, rozpoczynając od najstarszych ewolucyjnie.
A – sahelantrop, B – Homo sapiens, C – australopitek, D – Homo erectus, E – Homo habilis
Prawidłowa kolejność: ……………………………
7.Tabela przedstawia skład dwóch płynów ustrojowych (osocza krwi i moczu ostatecznego) w ciele
zdrowego człowieka.
Ustal i uzasadnij, który z nich (A czy B) jest osoczem krwi.
Substancja
A
B
Glukoza g/100 cm3 płynu
0
0,10
Mocznik g/100 cm3 płynu
2,0
0,03
0
8,0
1,5
0,72
Białko g/100 cm3 płynu
Sole nieorganiczne g/100 cm3
płynu
8. Uzupełnij tabelę, wpisując znak „+” w odpowiednich rubrykach, w zależności od tego czy dana
cecha dotyczy oddychania tlenowego czy beztlenowego.
Lp.
Oddychanie
tlenowe
Charakterystyka
1.
W procesie tym zużywane są glukoza i tlen.
2.
W procesie tym uwalniana jest niewielka ilość energii.
W procesie tym powstaje związek (np. alkohol etylowy),
w którym nadal zgromadzona jest część energii.
3.
Oddychanie
beztlenowe
9. Proces przedstawiony na schemacie:
źródło: http://pl.wikipedia.org
A.
B.
C.
D.
prowadzi do odtworzenia brakujących nici DNA zaraz po podziale komórki;
zapewnia komórce podwojenie materiału genetycznego przed podziałem komórkowym;
prowadzi do powstania różnych rodzajów RNA;
zapewnia komórce dostarczenie substratów do procesu biosyntezy białka.
2
10. Zaznacz zdanie opisujące zapłodnienie krzyżowe.
A. Wytwarzanie specjalnych komórek zwanych zarodnikami.
B. Połączenie się gamet wytwarzanych przez tego samego osobnika.
C. Połączenie się gamet wytwarzanych przez różne
osobniki.
D. Powstawanie osobnika identycznego z organizmem macierzystym.
......................................................................................
3
I........................
II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Download