WODOGŁOWIE

advertisement
WODOGŁOWIE
HYDROCEPHALUS
Jest stanem powodowanym zaburzeniem równowagi pomiędzy wytwarzaniem a
wchłanianiem płynu mózgowo – rdzeniowego w układzie komorowym. Jeśli tempo
wytwarzania płynu przekracza możliwości absorpcji, dochodzi do gromadzenia się
go, zazwyczaj pod zwiększonym ciśnieniem, co wywołuje poszerzenie układu
komorowego.
PRZYCZYNY WODOGŁOWIA
a)Wtórne przy wadach rozwojowych
b)Nabyte jako efekt obecności masy zmniejszającej przestrzeń
wewnątrzczaszkowa, krwotoku, zakażenia wewnątrzczaszkowego.
RODZAJE WODOGŁOWIA
Wodogłowie komunikujące – gdy jest upośledzone wchłaniane w przestrzeni
podpajęczynówkowej,
Wodogłowie niekomunikujące – gdy występują zaburzenia w odpływie płynu
mózgowo – rdzeniowego z układu komorowego,
OBJAWY WODOGŁOWIA
•nadmierny przyrost obwodu głowy,
•uwypuklone, napięte ciemiączka,
•poszerzenie żył na skórze głowy,
•objaw Macewena,
•uwypuklenie kości czołowej,
•objaw zachodzącego słońca,
•nierówność źrenic z leniwą reakcją na światło,
•drażliwość i senność ze zmiennym poziomem świadomości,
•nieprawidłowe odruchy niemowlęce,
•uszkodzenie nerwów czaszkowych,
•objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.
Badania laboratoryjne i testy diagnostyczne
•Ultrasonografia płodu – rozpoznania można dokonać już w 14 tygodniu życia
płodowego.
•Tomografia komputerowa – diagnostyka poporodowa.
•Rezonans magnetyczny – wskazany, gdy podejrzewa się uszkodzenia złożone.
POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE
Edukacja rodziców na temat leczenia dziecka
•Leczenie operacyjne polega na usunięciu przeszkody w odpływie płynu oraz
wytworzeniu zespoleń zapewniających drenaż poza jamę czaszki, zazwyczaj jest
do otrzewnej - zespolenie komorowo – otrzewnowe.
•Zespolenie międzykomorowe może być wykonane u starszych dzieci przy
wodogłowiu niekomunikującym z powodu zwężenia wodociągu lub guza tylnej
jamy czaszki
Opieka przedoperacyjna
•Ocena obwodu głowy, ciemiączek, szwów, stanu świadomości, objawów
klinicznych,
•Podnoszenie dziecka podtrzymując głowę i szyję,
•Odpowiednia pielęgnacja skóry głowy, aby zapobiegać uszkodzeniom,
•Podawanie posiłków często w małych ilościach, aby zapobiegać wymiotom,
•Wspieranie więzi między rodzicami a noworodkiem.
Opieka pooperacyjna
•Zapobieganie wzrostowi ICP,
•Ocena objawów ICP,
•Antybiotykoterapia,
•Stosowanie leków p/bólowych,
•Odpowiednie postępowanie z zespoleniem
Kontrola zespolenia
Zwracać uwagę na zakażenie lub nieprawidłowe działanie zespolenia.
Zwracać uwagę na objawy przedrenowania: bóle i zawroty głowy, nudności.
Edukacja rodziny na temat opieki nad dzieckiem poza szpitalem
•Nakłanianie dziecka do uczestniczenia, w miarę możliwości, w zajęciach
właściwych dla jego wieku.
•Nakłanianie dziecka do prowadzenia normalnego trybu życia.
•Wyjaśnienie rodzicom, jak rozpoznać objawy ICP.
•Przeprowadzanie częstych bilansów rozwojowych u dziecka.
•Chodzenie z dzieckiem na rutynowe kontrole lekarskie.
Download