Prezentacja - 3 LO w Sopocie

advertisement
Pracę wykonali :
Dominika Dunajska
Paweł Krawczyk
Dominika Stefańska
To złożona nauka o liczbach ( algebra) oraz
stosunkach przestrzennych między punktami
(geometria), oparta na aksjomatach i
wyprowadzonych z nich metodą dedukcyjną
twierdzeniach.
"Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat." Galileusz
Na ulicy :
• w przyrodzie
• w architekturze
W banku :
• kapitalizacja
• procenty
W kuchni :
• jednostki miar
• brutto, netto, tara
W sporcie :
• w piłce nożnej
• kostka Rubika
Najlepszym przykładem w przyrodzie są muszle. Gdyby spojrzeć na muszlę łodzika
(morskiego mięczaka) w przekroju widać, że ułożona jest spiralnie i zbudowana z szeregu
komór, z których każda następna jest większa od poprzedniej dokładnie o tyle, ile wynosi
wielkość tej poprzedniej. Wynika to z faktu, że im są większe, tym szybciej rosną. Być może
trudno uwierzyć, że układ muszli zgodny jest z jakimkolwiek ciągiem, ale wystarczy
spojrzeć na graficzny obraz spirali Fibonacciego:
•
Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb określony rekurencyjnie w sposób następujący:
•
•
F0 = 0
•
F1 = 1
Fn = Fn-1 + Fn-2, dla n ≥ 2
Początkowe wartości tego ciągu to:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...
Podstawowy ciąg liczb Fibonacciego to: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... Każda liczba w ciągu jest
sumą dwóch poprzednich (poza pierwszą i drugą). Mamy więc do czynienia z ciągiem
rekurencyjnym. Ciąg liczbowy Fibonacciego jest pierwszym ze znanych ciągów tego
rodzaju.
•
• Matematyka oddziałuje na architekturę nie tylko
przez symbolikę bryły i detal konstrukcyjny
(ornament), ale także przez sferę konstrukcyjną.
• Wizualizacja pojęć matematycznych może stać się
generatorem form przestrzennych. Przykładem
jednoznacznie matematycznej inspiracji w
architekturze jest geometria wstęgi Möbiusa.
Najczęściej po sklejeniu paska papieru spodziewamy się, że mamy na taśmie dwie
strony i dwa brzegi. I tak jest gdy połączymy pasek zwyczajnie. Wystarczy jednak
przed sklejeniem obrócić kartkę i wtedy okaże się rzecz interesująca. Pasek
zaczyna dziwnie się zachowywać. Kartka będzie miała jedną stronę i jedną
krawędź.
Wstęga Möbiusa nazwana tak od niemieckiego matematyka jest obiektem
szczególnym w topologii. Topologia (zwana początkowo geometria situs,
„geometrią położenia” lub analysis situs, „analizą położenia”)
Wstęga Möbiusa jest wykorzystana w matematyce w symbolu nieskończoności,
poza tym jest często elementem sztuki – wykorzystywana do tworzenia biżuterii,
rzeźb, a nawet w projektach architektów.
•
Jeden procent (1%) to setna część
całości 1%=1\100=0,01 100% = 1
•
Jeden procent pewnej liczby a, to
setna część tej liczby, oznaczamy
1%a=1\100⋅a
Dziesiąta część procenta to promil
(‰) albo jeden procent to 10 promili.
1% = 10‰
Kapitalizacja odsetek to po prostu
dopisywanie odsetek do aktualnej wartości
kapitału. Możemy go obliczyć za pomocą
wzoru :
•
•
•
•
K – kapitał
n – ilość okresów kapitalizacji
- czynnik procentowy, jako r wstawiamy
wartość stopy procentowej
Jednostki Masy:
1 gram
1 dekagram = 10 g;
1 kilogram = 100 dag = 1000 g
1 tona = 1000 kg
Jednostki objętości:
1 mm3 = 1mililitr
1 cm3 =1 000 mm3,
1 dm3= 1 000 cm3 =1 litr ,
1 hektolitr = 100 l,
1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3,
1 km3 = 1 000 000 000 m3,
•
Dwudziestościan ścięty to wielościan
półforemny o 32 ścianach w kształcie
20 sześciokątów foremnych i 12
pięciokątów foremnych. Posiada 90
krawędzi i 60 wierzchołków.
Dwudziestościan ścięty można
uzyskać przez ścięcie wierzchołków
zwykłego dwudziestościanu
foremnego.
Kształt ten jest używany przy
produkcji piłki nożnej, choć
oczywiście zamiast płaskich ścian ma
ona boki zaokrąglone.
•
Zabawa kostką polega na takim
ułożeniu kwadratów, aby na każdej
ścianie wszystkie posiadały jeden kolor.
Składa się ona z 26 sześcianów i
przegubu umieszczonego w środku.
•
Do układania zostało opracowanych
kilkanaście metod: najpopularniejsze z
nich to metoda LBL (dla
początkujących) i metoda Fridrich (dla
zaawansowanych).
•
Liczba kombinacji różnych ułożeń
kostki 3x3x3 wynosi ponad 43 tryliony.
•
-Proszę pani! Gdy mnożymy ułamek dziesiętny
przez 10, to przesuwamy przecinek w stronę
okna czy w stronę drzwi?
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
:)
Download