Uploaded by iwa2202

wzor karty czasu pracy-ue

advertisement
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Miesięczna karta czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach PO KL
1. Za okres od:
do:
2 Instytucja:
3 Tytuł projektu:
4 Numer projektu:
5 Imię i Nazwisko:
6 Wykonywane zadania
Dzień
miesiąc
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Godziny
Opis zadań wykonywanych na rzecz lub w
ramach projektu
Liczba
godzin
OGÓŁEM godzin przepracowanych w miesiącu w ramach projektu
Podpis
0,00
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards