Informatyczne systemy kognitywne wspomagające procesy

advertisement
Informatyczne systemy kognitywne
wspomagające procesy zarządzania
Ryszard Tadeusiewicz AGH
Wydział – Jubilat (niech nam żyje!) łączy w swojej nazwie problematykę
Informatyki oraz Zarządzania
W moim referacie postarałem się
o podobne połączenie
Rozmaite systemy informatyczne zaangażowane we wspomaganie procesów zarządzania to dzisiaj w praktyce norma.
Mało kto w to dziś uwierzy,
ale naprawdę
można
mieć system informacyjny bez komputera.
Jednak nikt tego tak nie robi, bo jest to bardzo
niewygodne...
Komputer jest niezbędny zwłaszcza wtedy, kiedy ilość danych, jakie trzeba przetworzyć, jest bardzo duża
W miarę, jak sytuacje, z którymi trzeba się
zmierzyć w procesie zarządzania, stają się coraz bardziej złożone rośnie efekt „luki informacyjnej”, który można pokonać
wyłącznie przy użyciu komputerów.
Ilość informacji
potrzebnej
Luka
informacyjna
Ilość informacji dostępnej
Stopień złożoności rozwiązywanych problemów
Dlatego ludzie zaangażowani w działalność
biznesową używają coraz intensywniej coraz większej liczby komputerów
Truizmem jest stwierdzenie, że wykorzystanie komputerów ma obecnie charakter autentycznie masowy.
Zgodnie z marzeniem poety komputer trafił także pod strzechy...
Są więc przesłanki, żeby komputerów w zarządzaniu używać dużo i często
Zwykle wygląda to jakoś tak:
Zewnętrzne
źródło danych
Komputerowa analiza
i przetwarzanie
danych
Podejmowanie decyzji
i zarządzania na podstawie
przetworzonych
i przeanalizowanych danych
Wielu ludzi to zachwyca
Wierzą we wszechmoc komputerów
Chociaż
prawdę
mówiąc taki komputer to potrafi czasem człowieka nieźle wkurzyć!
Dlatego niektórzy twierdzą, że najlepiej jest mieć komputer, ale go nie używać
Albo używać go do innych celów...
Jednak zwykle nawet w polskich realiach potrafimy technik informacyjnych używać często i skutecznie
Bardzo ważna jest przy tym umiejętność dobrania właściwych narzędzi do właściwych zadań.
Inaczej przedsięwzięcie napędzane samym tylko entuzjazmem zakończy się niepowodzeniem
Jeśli jednak decydujemy się używać komputerów do zarządzania to zwykle używamy systemów dających się
zakwalifikować do głównego ciągu rozwojowego:
Stopień
integracji
Bezpośrednie
wspomaganie
produkcji
Wspomaganie
produkcji i jej
przełożenie na
sprzedaż i
finanse
Kompleksowe
zarządzanie
przedsiębiorstwem
Wspieranie
współpracy między
przedsiębiorstwami
ERP II
ERP
Systemy
ewidencyjnotransakcyjne
MRP II
MRP
SET
1960
1970
1980
1990
2000
Czas
Interpretacja
wskaźników
Gromadzenie
danych
blu
c ze
sz g o
na e
na czn
eb kty
trz ta
po ia
za za n
ied ąd
W zarz
An
da aliz
ny a
ch
Ro
z
sy umi
tu en
ac ie
ji
Podejmowanie
decyzji
Proste
kierowanie
nakazowe
Obiekt ekonomiczny
Strategia ekonomiczna
Dlaczego nam to nie wystarcza?
Komputery, które miały przynieść
strumienie ożywczej informacji, zalewają nas potopem danych! Konwersji danych w wiedzę
potrzebujemy jak powietrza!
Istota automatycznego rozumienia
An
da aliz
ny a
ch
Gromadzenie
danych
Obiekt ekonomiczny
Strategia ekonomiczna
An
da aliz
ny a
ch
Gromadzenie
danych
Język
Obiekt ekonomiczny
Strategia ekonomiczna
Potencjalnych znaczeń, które trzeba zrozumieć jest nieskończenie wiele.
Jak udostępnić komputerom nieskończoność?
Gramatyka
JĘZYK
Bodziec wywołujący reakcję językową
(opis sytuacji ekonomicznej)
Potencjalnie nieskończona liczba możliwych zapisów językowych
St
ru
jęz ktu
yk ry
a
Gromadzenie
danych
do
ja ej ers ow
nw zyk
Ko y ję
m
for
An
da aliz
ny a
ch
Opis aktualnej sytuacji wynikający z jej analizy
Język
Obiekt ekonomiczny
Strategia ekonomiczna
St
ru
jęz ktu
yk ry
a
Gromadzenie
danych
do
ja ej ers ow
nw zyk
Ko y ję
m
for
An
da aliz
ny a
ch
Oczekiwania i wymagania
dotyczące cech danych
przy różnych ich znaczeniach wynikające z wiedzy ekspertów
Wiedza od ekspertów
Opis aktualnej sytuacji wynikający z jej analizy
Język
Obiekt ekonomiczny
Strategia ekonomiczna
St
ru
jęz ktu
yk ry
a
Gromadzenie
danych
do
ja ej ers ow
nw zyk
Ko y ję
m
for
An
da aliz
ny a
ch
Oczekiwania i wymagania
dotyczące cech danych
przy różnych ich znaczeniach wynikające z wiedzy ekspertów
Opis aktualnej sytuacji wynikający z jej analizy
Wiedza od ekspertów
Rezonans
kognitywny
Rozumienie
sytuacji
Język
Obiekt ekonomiczny
Parser
użytego języka
Strategia ekonomiczna
Download