odp na pyt do SIWZ

advertisement
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5
tel.: 44 737 73 00, faks: 44 737 73 01
e-mail: [email protected]
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego nr FZZ.290-69/14
na zakup pomp
Zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:
Zamawiający,
po
zapoznaniu
się
z
treścią
zapytań
Wykonawców,
udziela
następujących odpowiedzi:
1. Załącznik Nr 6.1; Pozycja Nr 1,
Czy maksymalna wysokość podnoszenia wynosząca minimum 15 m oraz maksymalna
wydajność, równa minimum 500 litrów / min są opisem wymaganego punktu pracy pompy,
czy też skrajnymi punktami wymaganej charakterystyki (tj.: dla wydajności Q = 0 m3/h →
wysokość podnoszenia H = 15 mH2O i dla wydajności Q = 500 litrów/ min podnoszenia H = 0
m H2O ) ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to skrajny punkt pracy.
2. Załącznik Nr 6.1; Pozycja Nr 1,
Czy stycznik załączający pompę oraz pływak sterujący mają być zintegrowane z agregatem
pompowym, czy też zainstalowane będą w szafie sterowniczej w miejscu zabudowy pompy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stycznik załączający pompę oraz pływak sterujący
mają być zintegrowane z agregatem pompowym.
3. Załącznik Nr 6.1; Pozycja Nr 2,
Ponieważ w tabeli „ Wymagane warunki techniczno-użytkowe” jednoznacznie określono typ
pompy (GCA.8.03.2.1110.4), to czy jest możliwe skorygowanie zapisów w pozycjach tabeli:
4, 5, 8?
Proponowana korekta:
Lp.
Warunki
techniczno
–
użytkowe
przedmiotu
zamówienia
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 964 382 240 zł.
www.pgegiek.pl
*)
4
Wysokość podnoszenia: 76 ÷ 27 [m]
5
Wydajność : 0 ÷ 175 [m3/h]
8
Średnica agregatu: 25,0 cm *)
Wynika to z zastosowanego i przywołanego w oznaczeniu pompy przyłącza kołnierzowego
DN125. Średnica agregatu wynosząca 19,6 cm dotyczy agregatu z przyłączem tłocznym
gwintowanym (gwint wewnętrzny 5”).
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis Załącznika nr 6.1, Pozycja nr 2 jak poniżej:
Lp.
Warunki
techniczno
–
użytkowe
przedmiotu
zamówienia
4
Wysokość podnoszenia: 76 ÷ 27 [m]
5
Wydajność : 0 ÷ 175 [m3/h]
8
Średnica agregatu: 19,6 cm, średnica zewnętrzna
przyłącza kołnierzowego: 25 cm
4. Załącznik Nr 6.1; Pozycja Nr 2,
Jakie jest wymagane
napięcie zasilania
silnika głębinowego agregatu pompowego
(3 x 400V czy 3 x 500V)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagane napięcie zasilania silnika głębinowego
agregatu pompowego wynosi 3 x 400V.
5. Załącznik Nr 6.1; Pozycja Nr 3,
Ponieważ w tabeli „ Wymagane warunki techniczno-użytkowe” jednoznacznie określono typ
pompy (GCA.5.05.2.2110.4), to czy jest możliwe skorygowanie zapisów w pozycjach tabeli:
4, 5, 8?
Lp.
Warunki
techniczno
–
użytkowe
przedmiotu
zamówienia
*)
4
Wysokość podnoszenia: 107÷ 48 [m]
5
Wydajność : 0 ÷ 75 [m3/h]
8
Średnica agregatu: 22,0 cm *)
Wynika to z zastosowanego i przywołanego w oznaczeniu pompy przyłącza kołnierzowego
DN100. Średnica agregatu wynosząca 19,6 cm dotyczy agregatu z przyłączem tłocznym
gwintowanym (gwint wewnętrzny 4”).
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis Załącznika nr 6.1, Pozycja nr 3 jak poniżej:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 964 382 240 zł
www.pgegiek.pl
2z7
Lp.
Warunki
techniczno
–
użytkowe
przedmiotu
zamówienia
4
Wysokość podnoszenia: 107÷ 48 [m]
5
Wydajność : 0 ÷ 75 [m3/h]
8
Średnica agregatu: 19,6 cm, średnica zewnętrzna
przyłącza kołnierzowego: 22 cm
6. Załącznik Nr 6.1; Pozycja Nr 3,
Jakie jest wymagane napięcie zasilania silnika głębinowego agregatu pompowego (3 x
400V czy 3 x 500V)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagane napięcie zasilania silnika głębinowego
agregatu pompowego wynosi 3 x 400V.
7. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 1,
Czy jako materiał z którego wykonany będzie wirnik przedmiotowej pompy może być
mosiądz MK80, zamiast przywołanego brązu cynowego ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mosiądzu MK80.
8. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 1,
Czy jest możliwość zastosowania zamiast przywołanego w opisie (Tabela, Lp. 15) silnika
typu SMV, obecnie oferowanego, silnika typu SMP ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie silnika typu SMP.
9. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 2,
Ponieważ w opisie przywołano typ pompy GB.0.05, to czy możliwe jest skorygowanie zapisu
w pozycji 6 Tabeli: „Wymagane warunki techniczno-użytkowe”? Przywołana sprawność
dotyczy sprawności pompy. Po uwzględnieniu sprawności silnika, sprawność zespołu
pompowego wynosić będzie, w punkcie optymalnym, η = 42%.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przywołana sprawność dotyczy sprawności pompy.
10. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 2,
Czy jest możliwość zastosowania zamiast przywołanego w opisie (Tabela, Lp. 15) silnika
typu SMV, obecnie oferowanego, silnika typu SMS ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie silnika typu SMS.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 964 382 240 zł
www.pgegiek.pl
3z7
11. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 3,
Ponieważ w opisie przywołano typ pompy GB.0.10, to czy możliwe jest skorygowanie zapisu
w pozycji 6 Tabeli: „Wymagane warunki techniczno-użytkowe”? Przywołana sprawność
dotyczy sprawności pompy. Po uwzględnieniu sprawności silnika , sprawność zespołu
pompowego wynosić będzie, w punkcie optymalnym, η = 42%.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przywołana sprawność dotyczy sprawności pompy.
12. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 3,
Czy jest możliwość zastosowania zamiast przywołanego w opisie (Tabela, Lp. 15) silnika
typu SMV, obecnie oferowanego, silnika typu SMS ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie silnika typu SMS.
13. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 4,
Ponieważ w opisie przywołano typ pompy GBA.2.10, to czy możliwe jest skorygowanie
zapisu w pozycji 3 Tabeli: „Wymagane warunki techniczno-użytkowe”? Dla podanego typu
agregatu
pompowego
(GBA.2.10)
i
określonego
zakresu
wydajności
(Wydajność
gwarantowana: 21÷ 9 [m3/h]) wysokość podnoszenia (zgodnie z charakterystyką katalogową)
kształtuje się odpowiednio : H = 46÷97 [mH2O].
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skorygowanie ww. zapisu wg ww. propozycji
Wykonawcy.
14. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 4,
Ponieważ w opisie przywołano typ pompy GBA.2.10, to czy możliwe jest skorygowanie
zapisu w pozycji 6 Tabeli: „Wymagane warunki techniczno-użytkowe”? Przywołana
sprawność dotyczy sprawności pompy. Po uwzględnieniu sprawności silnika, sprawność
zespołu pompowego wynosić będzie, w punkcie optymalnym, η = 53%.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przywołana wartość dotyczy wartości pompy.
15. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 4,
Czy jest możliwość zastosowania zamiast przywołanego w opisie (Tabela, Lp. 15) silnika
typu SMV, obecnie oferowanego, silnika typu SMS ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie silnika typu SMS.
16. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 5,
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 964 382 240 zł
www.pgegiek.pl
4z7
Ponieważ w opisie przywołano typ pompy GBC.5.08, to czy możliwe jest skorygowanie
zapisu w pozycji 11/1 Tabeli: „Wymagane warunki techniczno-użytkowe”?
Elementy układu przepływowego przywołanego typu pompy wykonane są:

Kierownice: żeliwo 250,

Wirniki: Mosiądz MK80.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skorygowanie ww. zapisu wg ww. propozycji
Wykonawcy.
17. Załącznik Nr 6.2; Pozycja Nr 5,
Czy jest możliwość zastosowania zamiast przywołanego w opisie (Tabela, Lp. 15) silnika
typu SMV, obecnie oferowanego, silnika typu SMS ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie silnika typu SMS.
18. Zgodnie z §1. pkt. 24 Regulaminu Zakupów PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Zamawiający zdefiniował pojęcie „Rażąco niskiej ceny” – prosimy o
wyjaśnienie, czy w przypadku niniejszego postępowania Zamawiający przeprowadził
rozeznanie rynku; jeśli tak, prosimy o wskazanie jaki poziom odchyleń od ceny wynikającej z
rozeznania rynku będzie uważany za złożenie oferty zawierającej rażąco niską cenę; jeśli
nie, jakimi konkretnymi kryteriami będzie się kierował Zamawiający przy określeniu, czy
oferta zawiera rażąco niską cenę; czy Zamawiający wezwie potencjalnego Wykonawcę do
złożenia w takiej sytuacji wyjaśnień.
Odpowiedź: W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie jest niepubliczne,
Zamawiający przestrzegać będzie zasad zawartych w Regulaminie Zakupów PGE GiEK SA
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
19. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna opisany w ust. 2 pkt. 2) Części III. SIWZ
wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wydruk z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje dokument, o którym mowa powyżej.
20. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował w przypadku
aukcji elektronicznej (część VIII. SIWZ) kryterium rażąco niskiej ceny.
Odpowiedź: W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie jest niepubliczne,
Zamawiający przestrzegać będzie zasad zawartych w Regulaminie Zakupów PGE GiEK SA
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 964 382 240 zł
www.pgegiek.pl
5z7
21. Prosimy o dopisanie w §5. ust. 1 Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), że zastrzeżenie to
nie dotyczy przeniesienia praw związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia należności
oraz przekazania wierzytelności do faktoringu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
22. Prosimy o dopisanie w §6. ust. 1 Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), że zastrzeżenie to
nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane lub staną się takimi w przyszłości bez
naruszenia postanowień Umowy; są już w posiadaniu Stron bez ograniczeń w ich
ujawnianiu; które zostaną udostępnione przez jedną ze Stron zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa na żądanie uprawnionych instytucji, organów, etc.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.
23. Prosimy o dopisanie w §6. ust. 3 Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), że Wykonawca ma
prawo udostępnić informacje osobom trzecim w zakresie, w jakim uzna to za niezbędne dla
prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy (np. w celu zagwarantowania
obsługi serwisowej).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.
§6. ust. 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim,
gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej
eksploatacji, remontu lub modernizacji urządzeń Zamawiającego. Wykonawca ma prawo
udostępnić informacje osobom trzecim w zakresie, w jakim uzna to za niezbędne dla
prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy (np. w celu zagwarantowania
obsługi serwisowej).”
24. Prosimy o zmianę zapisu §10 Umowy.:
a) ust. 1.1. i 1.2. Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) poprzez ograniczenie kary
umownej do poziomu 10%;
b) ust. 1.3. Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) w ten sposób, że zamiast
sformułowania „opóźnienia” wpisać sformułowanie „zwłoki”;
c) ust. 1.4. Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) w ten sposób, że zamiast
sformułowania „ustalonego” wpisać sformułowanie „uzgodnionego przez Strony”
oraz zamiast sformułowania „opóźnienia” wpisać sformułowanie „zwłoki”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 964 382 240 zł
www.pgegiek.pl
6z7
25. Prosimy o dopisanie w §11. ust. 6 Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) po słowach „w
okresie gwarancji” sformułowania „i objętych gwarancją”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
26. Prosimy o dopisanie w §12. ust. 1 Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), że Wykonawca
może się sprzeciwić cesji w przypadku, gdy cesjonariusz posiada złą sytuację finansową.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
27. Prosimy o wykreślenie §13. ust. 2 Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
28. Prosimy o wykreślenie §20. Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) bądź o określenie pól
eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
29. W załączniku nr 6.2 część 2 poz. Nr 6 w przedmiocie zamówienia jest zapis „ (…) typu
Magnum N wraz z pontonem pływającym Q=380 m3/h i H=30m. (…)” Natomiast w poz. Nr
7 w przedmiocie zamówienia jest zapis „(…) typu Magnum N wraz z pontonem pływającym
Q=380 m3/h i H=50m (…)” W związku z powyższym mając na uwadze ten sam typ pompy
dla obu pozycji, tą samą wydajność dla obu pozycji czy w poz. 7 jest to błąd drukarski i
należy przyjąć H=30m?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpił błąd. Prawidłowe parametry to Q=380 m3/h i
H=30m.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 964 382 240 zł
www.pgegiek.pl
7z7
Download