Prof - Wydział Chemiczny

advertisement
Prof. dr hab. inż. Sławomir MILEWSKI
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
bud. Chemia B
pok. 23
tel. 058 3472107
E-mail: [email protected]
Tematyka oferowanych prac doktorskich
1.
2.
Badania strukturalne enzymów szlaku biosyntezy UDP-GlcNAc z Candida
albicans.
Enzymy szlaku biosyntezy L-metioniny jako potencjalne cele molekularne dla
chemoterapii przeciwgrzybowej
Informacja o projektach naukowych w ostatnich 5 latach (tytuł, kwota):
1. Grant OPUS NCN " Nowa strategia konstrukcji proleków przeciwgrzybowych
na bazie peptydów penetrujących”, 2013-2016, kwota: 429 000
2. Grant MNiSW: „Analiza strukturalna i funkcjonalna enzymów katalizujących
tworzenie glkozamino-6-fosforanu” 2010-2012, kwota: 292 500
Dorobek publikacyjny oraz liczba cytowań:
92 publikacje (z listy filadelfijskiej);
982 cytowania (bez autocytowań; wg. bazy Web of Science na dzień 19.05.2016 r.)
Index Hirscha: 21
Download