Prof - Wydział Chemiczny

advertisement
dr hab. inż. Paweł SACHADYN
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
bud. Chemia B
pok. 303
tel. 058 3472671
E-mail: [email protected]
Tematyka oferowanych prac doktorskich
Tematyka oferowanych prac doktorskich:
1.
2.
Molekularne podstawy potencjału regeneracyjnego ssaków
Farmakologiczna stymulacja regeneracji u ssaków oraz towarzyszące zmiany w
metylacji DNA i ekspresji genów.
Informacja o projektach naukowych w ostatnich 5 latach (tytuł , kwota):
1. Grant NCN „Epigenetyczne podstawy regeneracji ssaków: badanie profilu
metylacji DNA myszy MRL” 2011/01/B/NZ2/05352, 27.12.2011-26.12.2015,
kwota 455 000 zł.
2. Grant MNiSW „Wykrywanie nieznanych mutacji i zmian premutacyjnych w
genomowym DNA przy użyciu białka MutS”, N N302 271837. 27.11. 200926.11.2012, kwota 120 000 zł,
3. Grant NCBR „Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji”,
1/235077/9/NCBR/2014, od 1.10.2014, kwota 17 769 556 (w tym zadanie PG: ,
2 002 501).
1. CHCTO
Dorobek publikacyjny oraz liczba cytowań:
27 publikacji (z listy filadelfijskiej);
202 cytowań (bez autocytowań; wg. bazy Web of Science na dzień 19.05.2016 r.)
Index Hirscha 9 (h=10 z uwzględnieniem publikacji przyjętych w 2015 i 2016 r. ale
jeszcze nie zindeksowanych)
Download
Random flashcards
Create flashcards