wniosek użytkownika zewnętrznego o uprawnienia dostępu do

advertisement
ZNAK SPRAWY
(wpisuje DI)
WNIOSEK UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZNEGO O
NADANIE*
ZMIANĘ*
lub
UPRAWNIENIA DOSTĘPU DO APLIKACJI / BAZY DANYCH
DANE UŻYTKOWNIKA
Imię
Nazwisko
Instytucja 1
Adres email
nr pokoju
Lokalizacja 2
opisowo, jeśli nie można podać numeru pokoju (np. recepcja etap II)
Telefon
Login do domeny 3
Login do aplikacji/
bazy danych 3
dd
Konto w DOMENIE*, 2
Ważność konta*:
bezterminowe
reset hasła
mm
-
aktywne do dnia
rr
-
dezaktywacja konta
reaktywacja konta
Konto w APLIKACJI / BAZIE DANYCH:
wpisać nazwę np.: ZSZiK lub CBD
dd
Ważność konta*:
bezterminowe
reset hasła
aktywne do dnia
reaktywacja konta
mm
-
rr
-
dezaktywacja konta
ROLE
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się
z zasadami Polityki Bezpieczeństwa w ARiMR
i zobowiązuję się do ich stosowania
Data i podpis Użytkownika 4 lub
pracownika ARIMR wnioskującego
Podstawa nadania/ zmiany uprawnień (np. numer umowy)
Data, podpis i pieczęć Dyrektora/ Kierownika
nadzorującego pracę użytkownika
lub pracownika ARIMR
Data, podpis i pieczęć Właściciela Zasobu
WAŻNE INFORMACJE I WSKAZÓWKI
*
1
2
3
4
Zaznaczyć wnioskowaną czynność poprzez wstawienie znaku X we właściwym kwadracie
Wpisać nazwę instytucji/ przedsiębiorstwa, w którym Użytkownik jest zatrudniony
Wypełnić, jeśli dostęp do aplikacja wymaga dostępu do domeny ARiMR
Podać wyłącznie wtedy, gdy Wniosek dotyczy zmiany uprawnień
W przypadku, gdy Wniosek dotyczy dezaktywacji konta podpis Użytkownika nie jest wymagany
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards