zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

advertisement
POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ
(PSEP)
POLISH ASSOCIATION FOR LEGAL EDUCATION
ul. Kredytowa 6 m. 73
00-062 Warszawa;
tel. (48-22) 423-76-92; (48-22) 423-36-12; fax: (48-22) 826-10-27
www.psep.pl
e-mail:[email protected]
ZAKAZ DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU
Konferencja organizowana przez
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej oraz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 28 października 2004 r.
PROGRAM
11.00 – 11.30 – otwarcie konferencji
11.30 – 12.45 – Panel I: Prawo antydyskryminacyjne i praktyka jego stosowania
prof. dr hab. Krzysztof Rączka, Wydział Prawa i Administracji UW: „Uregulowanie Unii
Europejskiej w zakresie przepisów antydyskryminacyjnych w prawie pracy”
Irmina
Kotiuk,
Polskie
Stowarzyszenie
Edukacji
Prawnej:
„Polskie
przepisy
antydyskryminacyjne w zatrudnieniu”
sędzia SN Maria Teresa Romer, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”:
„Problemy procesowe w stosowaniu nowych przepisów antydyskryminacyjnych w
zatrudnieniu”
Iwona
Jaroszewska-Ignatowska
Dyrektor
Działu
Prawnego
SEKA
S.A:
„Jakie
konsekwencje dla pracodawców niesie ze sobą wprowadzenie nowego ustawodawstwa
antydyskryminacyjnego w zatrudnieniu”
Zbigniew Jackiewicz, przedstawiciel związków zawodowych: „Jakie są nadzieje
pracowników związane z wprowadzeniem nowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego w
zatrudnieniu”
12.45 – 13.15 Dyskusja
13.15 – 13.30 przerwa
_________________________________________________________
Konto: BOŚ Bank S.A., I Oddział W-wa, Al. Wilanowska 372; 02-665 Warszawa
numer konta złotówkowego: 4415401102 2001570153360007
numer konta $US: 98154011022001570153360005
numer konta w euro: 12154011022001570153360001
MASZ PRAWO ZNAĆ PRAWO!
POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ
(PSEP)
POLISH ASSOCIATION FOR LEGAL EDUCATION
ul. Kredytowa 6 m. 73
00-062 Warszawa;
tel. (48-22) 423-76-92; (48-22) 423-36-12; fax: (48-22) 826-10-27
www.psep.pl
e-mail:[email protected]
13.30 – 14.15 – Panel II: Przestrzeganie zasady niedyskryminacji – polska rzeczywistość
Witold Klaus, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej: „Przestrzeganie przepisów
antydyskryminacyjnych w ogłoszeniach o pracę – prezentacja wyników badań”
Marzena Kulis, Bank Światowy: „Równość kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu – prezentacja
badań przeprowadzonych przez Bank Światowy”
Przedawieciel Kampani Przeciwko Homofonii: dyskryminacja osόb homoseksualnych na
rynku pracy
Ewa Wapiennik, Akademia Pedagogiki Specjalnej: dyskryminacja osόb niepełnosprawnych
na rynku pracy
14.15 – 14.45 – Dyskusja
14.45 – 15.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
_________________________________________________________
Konto: BOŚ Bank S.A., I Oddział W-wa, Al. Wilanowska 372; 02-665 Warszawa
numer konta złotówkowego: 4415401102 2001570153360007
numer konta $US: 98154011022001570153360005
numer konta w euro: 12154011022001570153360001
MASZ PRAWO ZNAĆ PRAWO!
Download