symbole-kont-stosowanych-na-poleceniach-wyjazdu

advertisement
Symbole kont stosowanych na poleceniach wyjazdu służbowego
Dział Wyjazd w sprawie Nr konta PP,MM,RR,NJ Jakość nowych uruchomień 900-01 PP,MM,NJ
Poprawy jakości produkowanych 900-02 wyrobów Wszystkie komórki 900-03 organizacyjne
Szkoleń jakościowych RE,NJ,PP 910-04 Aparatury i sprzętu kontrolno-pomiarowego, NJ,EL,RR
produkcyjnego 910-01 NJ,PP Oceny dostaw zakupu 910-06 EL,MM,PP Obcych badań związanych
z 920-01 produkcją NJ 920-02 Prezentacji jakości Zewnętrzne dokumentowanie systemu jakości i
certyfikacji
Dział
Wyjazd w sprawie
Nr konta
PP,MM,RR,NJ
PP,MM,NJ
Wszystkie komórki organizacyjne
RE,NJ,PP
NJ,EL,RR
NJ,PP
EL,MM,PP
NJ
Jakość nowych uruchomień
Poprawy jakości produkowanych wyrobów
Szkoleń jakościowych
Aparatury i sprzętu kontrolno-pomiarowego, produkcyjnego
Oceny dostaw zakupu
Obcych badań związanych z produkcją
Prezentacji jakości
Zewnętrzne dokumentowanie systemu jakości i certyfikacji
900-01
900-02
900-03
910-04
910-01
910-06
920-01
920-02
ZPE ZAPEL S.A.
Symbole kont stosowanych na poleceniach wyjazdu służbowego
Załącznik nr 6 do PJ-6.2-1
Strona: 1
Symbol i data zmiany:
Symbole kont stosowanych na fakturach za wykonane usługi
ANALIZA FINANSOWA SZJ i SZŚ procedura
Zestawienie kosztów jakości formularz procedury
Konta wynikowe, zestawienie obrotów i sald
Rachunkowość - wykłady - Spółki kapitałowe
Oznaczenia, symbole - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download