659

advertisement
Symbole do zastosowania – kolor czarny
Nie używaj (NU) –kolor czerwony (kursywa)
Symbole jednolite w zapisie pionowym – kolor zielony
PODANE ZOSTAŁY PRZYJĘTE SYMBOLE ROZWINIĘTE I ZŁOŻONE
ORAZ SYMBOLE PROSTE O NIECO ZMIENIONYM
(ROZSZERZONYM) ZAKRESIE STOSOWANIA (NA BAZIE TABLIC
SKRÓCONYCH UDC-P058 ORAZ BIULETYNÓW UKD)
DZIAŁ 6
1. W dziale 6 nie stosujemy poddziałów wspólnych czasu "…”
2. W dziale 6 nie stosujemy poddziałów wspólnych miejsca (1…/9…)
oraz rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…)
3. W dziale 6 stosowane są poddziały wspólne z kreską -02; -04;
-05.
DZIAŁ 61
1. W dziale 61 stosuje się poddziały wspólne z kreską -05, np.
616-053.2 Pediatria
2. Symbole wyrażające kategorie osób w działach 616, 617
zapisywane się w oddzielnym polu, np.
Choroby gardła u dzieci
616.32
616-053.2
NU 616.32-053.2
z wyjątkiem:
616.15:616-053.3 Konflikt serologiczny. Choroba hemolityczna
3. Do symboli 616, 617 i 618 można dopisać więcej niż jeden poddział
analityczny -001/-009 i -01/-09, np.
616.34-007-07 Diagnostyka przepukliny
60
602-7 Bioreaktory
602.7+604.7 Klonowanie. Organizmy sklonowane. Klony
Symbole złożone zapisywane w dwóch polach 080
Kukurydza zmodyfikowana genetycznie
604.6
633.15
NU 604.6:633.15
Zastosowanie biotechnologii w produkcji leków
606
661.12
NU 606:661.12
1
61
61 Telemedycyna. Medycyna tropikalna NU 61(213)
612.78-056.264 Jąkanie
613 Higiena szkolna. Fengshui
613-048.65 Promocja zdrowia
613.2 Dieta jako sposób odżywiania. Otyłość. Makrobiotyka
613.22 Otyłość u dzieci. Otyłość - pediatria
613.7 Gimnastyka kobieca. Higiena snu. Sen - higiena
613.8 Uzależnienie od komputera. Uzależnienie od hazardu. Nałogi.
613.888 Naturalna regulacja poczęć. Naturalne planowanie rodziny.
NPR. Ciąża – planowanie
614.25 Orzecznictwo lekarskie
614.25-055.5 Lekarze rodzinni
614.3 HACCP
615:612.015 Farmakokinetyka
615.4 Biomateriały
615.47 Pomoce techniczne dla niepełnosprawnych
615.8 Rehabilitacja ruchowa. Kinezyterapia. Stumulator serca.
Oddychanie sztuczne. Respirator
615.82 Akupresura. Chi Kung. Joga (ćwiczenia fizyczne i oddechowe).
Aspekty duchowe jogi 233 albo 242
615.837 Muzykoterapia
615.84 Laseroterapia
615.85 Bioenergoterapia. Reiki. Mudry. Czakry. Animaloterapia. Terapia
z udziałem zwierząt. Hipoterapia. Dogoterapia. Felinoterapia. Leczenie
produktami pszczelimi. Apiterapia. Aromaterapia
615.851 Biblioterapia. Bajkoterapia. Arteterapia. Filmoterapia. Terapia
zajęciowa. Terapia Hellingera. Systemowa terapia rodzin. Choreoterapia
615.874 Głodówka lecznicza. Dieta lecznicza - metoda leczenia
615.9 Mikotoksyny
616 Choroby psychosomatyczne
616-001-089 Chirurgia urazowa
616-002 Choroby odzwierzęce. Odleżyny
616-008 Cellulit
616-008.9 Zespół metaboliczny
616-02 Zakażenia. Zakażenia szpitalne
616-053.2 Choroby dziecięce. Pediatria
616-053.3 Neonatologia
616-083 Opieka długoterminowa
616-053.9 Choroby wieku starczego. Geriatria
616-055.5 Medycyna rodzinna
616-07 Ultrasonografia
616-073.7 Tomografia komputerowa
2
616.12-008 Niemiarowość rytmu serca. Arytmia. Zespół Brugadów.
Niewydolność serca
616.15:616-053.3 Konflikt serologiczny. Choroba hemolityczna
616.2 Przeziębienie. Katar sienny. Pyłkowica
616.24-006 Rak płuc
616.31-007 Rozszczepy podniebienia i wargi
616.37 Mukowiscydoza
616.4 Choroby nadnerczy. Nadnercza – choroby
616.5-056 Wyprysk atopowy. Atopowe zapalenie skóry
616.6 Choroby nerek. Nerki - choroby
616.8:159.91 Neuropsychologia
616.8-009 Zaburzenia snu. Sen – zaburzenia
616.83 Porażenie mózgowe
616.83-005 Udar mózgu
616.89-008 Anoreksja. Bulimia
616.899 Zespół Downa
616.98:578.828 AIDS
617.7-089 Chirurgia refrakcyjna
618.19-006 Nowotwór piersi
618.2/.7-007 FAS. Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu.
Alkoholowy zespół płodowy
618.2/.7-089 Cesarskie cięcie
618.39 Poród przedwczesny. Ciąża przenoszona
Symbole złożone zapisywane w dwóch polach 080
Higiena szpitalna
614.2
613
Stomatologia dziecięca
616.31
616-053.2
Chirurgia dziecięca
617
616-053.2
Psychiatria dziecięca
616.89
616-053.2
Chemia farmaceutyczna
615
54
Porażenie mózgowe dziecięce
616.83
616-053.2
3
Syndrom postaborcyjny. Poronienie sztuczne - psychologia
618.39
159.9-055.2
Stosowanie diety w leczeniu chorób wątroby
616.36
615.874
62
62 Inżynierowie. Technicy
62-043.86 Postęp naukowo-techniczny w ogólności
621.1.01:536.7 Termodynamika techniczna
621.43 Silniki samochodowe
621.791/.795 Naborowywanie. Połączenia klejowe. Połączenia
adhezyjne. Połączenia metal-metal
621.3
621.311.21:697 Elektrociepłownie
621.37-021.29 Kompatybilność elektromagnetyczna
621.372 Filtry elektryczne
621.372:535.8 Światłowody. Technika światłowodowa
621.38 Energoelektronika
621.38:537.533 Optoelektronika
621.391.037.37 Sieć cyfrowa z integracją usług. ISDN
621.395 Telefonia internetowa
621.396.7 Małe stacje nadawczo-odbiorcze. Duże stacje nadawczoodbiorcze. Amatorskie stacje radiowe. Krótkofalarstwo
NU 621.396.7-022.51
NU 621.396.7-022.56
NU 621.396.7-027.562
621.397.4 Kamery wideo cyfrowe
Symbole złożone zapisywane w dwóch polach 080
Układy programowalne
621.3.049.77
004.31
622
622 Górnictwo morskie NU 622(26)
622.4 Metan - a górnictwo - pomiary
622.81/.82 Wybuchy i zapobieganie wybuchom metanu i pyłu
węglowego
4
Symbole złożone zapisywane w dwóch polach 080
Miernictwo górnicze. Geodezja górnicza
622.1
528.48
Geologia kopalniana. Geologia górnicza
622.1
550.8
623
623.438 Pojazdy gąsienicowe
623.74 Samoloty wojskowe
624/629
624.01/.07 Mechanika budowli. Dynamika budowli
NU 624.01/.07:531
NU 624.01/.07:531.3
625.7/.8 Oczyszczanie dróg, odśnieżanie, posypywanie piaskiem
(zapobieganie gołoledzi), usuwanie lodu
625.74 Drogi – odwadnianie
626/627 Inżynieria morska. Hydrotechnika morska NU 626/627(26)
628.16 Uzdatnianie wody przez ozonowanie, przez utlenianie
629.5.07 Nawigacja morska
Symbole złożone zapisywane w dwóch polach 080
Mosty kolejowe
624.2/.8
625.1
63
63-051 Chłopi. Rolnicy
630.15:630.18 Ekologia leśna
630.2 Rębnie
630.5 Dendrochronologia
631:53 Agrofizyka
631:54 Agrochemia
631.3 Obsługa techniczna maszyn rolniczych. Naprawa maszyn
rolniczych
NU 631.3-049.3
NU 631.3-049.32
631.41 Zakwaszenie gleby
631.52 Krzyżowanie roślin
631.54 Uprawa pod osłonami. Mulczowanie
631.58 Hydroponika
631.95 Rolnictwo ekologiczne
5
632.9 Ochrona biologiczna, wrogowie naturalni szkodników roślin
Symbole złożone zapisywane w kilku polach 080
Przechowalnictwo owoców
634.1.076
631.563.9
Przechowalnictwo warzyw
635.1/.7
631.563.9
Farmakologia weterynaryjna
636.09
615
Polski Związek Łowiecki
639.1
061.2
64
640-027.551 Prywatne gospodarstwo domowe
641.55/.56 Przepisy kulinarne. Książki kucharskie
NU 641.55/.56(083.12)
65
656.1-049.5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
656.2-049.5 Bezpieczeństwo ruchu kolejowego
656.61-049.5 Bezpieczeństwo żeglugi
657:339.1 Rachunkowość handlowa
657:66/69 Rachunkowość przemysłowa
657.3 Kontrola budżetowa NU 657.3:005.584
658.1/.5:338.46 Organizacja przedsiębiorstwa usługowego
658.1/.5:339.1 Organizacja przedsiębiorstwa handlowego
658.1/.5:351 Organizacja przedsiębiorstwa komunalnego
658.1/.5:66/69 Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
658.114 Małe przedsiębiorstwo prywatne. Średnie przedsiębiorstwo
prywatne. Duże przedsiębiorstwo prywatne
NU 658.114-022.51
NU 658.114-022.55
NU 658.114-022.56
658.14/.17 Cash flow. Przepływy pieniężne
658.3-057.17 Kadra kierownicza przedsiębiorstwa
658.6 Statystyka usług. Klasyfikacja towarów i usług
658.8 Sprzedawcy NU 658.8-051
658.82 Wystawy sklepowe, prezentacja i pakowanie towarów
659.1 Reklama internetowa. Reklama prasowa. Reklama telewizyjna
NU 659.1:004.738.5
6
NU 659.1:050+070
NU 659.1:7.097
659.1 Perswazja w reklamie. Copywriterzy. Lojalność konsumentów.
Product placement. Znaki towarowe. Logo
66/69
66.023 Reaktory chemiczne
662.6 Odpady energetyczne. Popiół lotny
661.7 Polichlorowane bifenyle. Dioksyny. Dziegieć – technologia. Sucha
destylacja drewna
662.76:621.64 Gazownictwo
677.5 Azbest - przemysł
681.5 Mechatronika NU 681.5:004:621.38
689 Modelarstwo szybowcowe. Modelarstwo lotnicze. Modelarstwo
okrętowe
NU 689:629.734.33 Modelarstwo szybowcowe
NU 629.5:689 Modelarstwo okrętowe
NU 629.7:689 Modelarstwo lotnicze
69-5 Budownictwo inteligentne
691 Materiałoznawstwo budowlane
NU 691:620.2
Symbole złożone zapisywane w kilku polach 080
Żywność modyfikowana genetycznie. Żywność transgeniczna
664
604.6
Normy budowlane
69
006.3/.8
Kosztorysowanie w budownictwie
69
657.47
7
Download