Plan nauczania historii W klasie I – zakres rozszerzony Rozkład

advertisement
Plan nauczania historii
W klasie I – zakres rozszerzony
1. Rozkład materiału w oparciu o program nauczania:
Program
nauczania
historii
dla
szkół
ponadgimnazjalnych
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
liceum
Numer dopuszczenia MENiS: DKOS 4015-82/02
2. Podręcznik:
Ewa Wipszycka, Historia dla maturzysty. Starożytność, Wydawnictwo Szkolne
PWN, Warszawa 2005
Halina Manikowska, Historia dla maturzysty. Średniowiecze, Wydawnictwo Szkolne
PWN, Warszawa 2006
3. Wymiar nauczania
Wymiar nauczania w klasie I – 3 godziny tygodniowo (łącznie 114 godzin).
4. Nauczyciele uczący:
Klasa 1a - Małgorzata Rzewnicka
Klasa 1f - Anna Adamczyk
5. Treści nauczania:
Starożytność
I.
Źródła do historii starożytnej
1. Źródła archeologiczne.
2. Źródła pisane.
II.
Języki starożytnego świata
3. Językowa wieża Babel.
III.
2h
2h
2h
1h
Cywilizacje Indii i Chin
8. Indie.
9. Chiny.
10. Powtórzenie wiadomości.
11. Praca klasowa.
V.
1h
Cywilizacje Bliskiego Wschodu
4. Mezopotamia.
5. Egipt.
6. Palestyna.
7. Persja.
IV.
2h
1h
2h
1h
1h
1h
Cywilizacja antyczna
12. Charakterystyka geograficzna świata śródziemnomorskiego.
13. Zanim Grecja stała się Grecją polis.
14. Grecja polis.
2h
1h
2h
1
15. Ateny: proces budowy demokracji.
16. Ateny: demokracja w działaniu.
17. Grecja wojen.
18. Państwo Aleksandra Wielkiego.
19. Monarchie hellenistyczne.
20. Religia Greków.
21. Kultura grecka.
22. Powtórzenie wiadomości.
23. Praca klasowa.
VI.
3h
2h
2h
2h
1h
1h
3h
1h
1h
Rzym
24. Pierwsze wieki.
25. Rzymska res publica.
26. Organizacja imperium w czasach republiki.
27. Kryzys i upadek republiki.
28. Cesarstwo rzymskie w I-II wieku.
29. Źródła słabości cesarstwa rzymskiego.
30. Religie politeistyczne czasów rosnącego niepokoju – epoka cesarstwa
rzymskiego.
31. Religia żydowska czasów nowotestamentowych.
32. Chrześcijaństwo.
33. Kultura rzymska.
34. Bilans cywilizacji antycznej.
35. Powtórzenie wiadomości.
36. Praca klasowa.
2h
2h
2h
2h
2h
3h
1h
1h
2h
2h
2h
1h
1h
Średniowiecze
37. Źródła do historii średniowiecza.
VII.
Średniowiecze w dziejach Europy
38. Europa średniowieczna.
39. Europa średniowiecza- charakterystyka epoki.
VIII.
1h
1h
1h
Władza i polityka.
40. Wędrówki ludów.
41. Królestwa sukcesyjne na Zachodzie.
42.”Młodsza Europa” w X wieku.
43. Początki państwa polskiego.
44. Systemy władzy.
45. Konflikty cesarstwa z papiestwem.
46. Wyprawy krzyżowe.
47. Powtórzenie wiadomości.
48. Praca klasowa.
47. Systemy władzy.
48. Polska w XI-XIII wieku.
51. Dzieje polityczne w XIV i XV wieku.
52. Systemy władzy.
53. Królestwo polskie w XIV i XV wieku.
54. Powtórzenie wiadomości.
55. Praca klasowa.
1h
2h
2h
2h
1h
2h
2h
1h
1h
1h
8h
2h
2h
7h
1h
1h
2
IX.
Gospodarka i społeczeństwo
56. Rolnictwo i wieś na Zachodzie.
57. Gospodarka wiejska w Polsce.
58. Gospodarka i społeczeństwo miejskie.
59. Miasta i gospodarka miejska w Polsce.
X.
Kultura i duchowość
60. Narodziny zachodniego chrześcijaństwa.
61. Duchowość średniowieczna.
62. Kultura średniowiecznej Polski.
XI.
1h
2h
1h
1h
1h
2h
2h
Europa łacińska a inne cywilizacje
63. Bizancjum.
64. Świat islamu.
65. Zagrożenie mongolskie.
66. Powtórzenie wiadomości.
67. Praca klasowa.
1h
1h
1h
1h
1h
Łącznie 114 godzin
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards