Klasa 6

advertisement
Klasa 6
Lp.
Typ lekcji
Temat lekcji – lektura, tematy językowe, ortograficzne,
kulturowe
Liczba godzin
Zagadnienia wg podstawy programowej, pojęcia
ROZDZIAŁ I. ŚWIATY WYOBRAŹNI
1
2
3
4
literacka
gramatyczna
literacka
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, lista lektur
Katherine Paterson Most do Terabithi (fragment)
Czasownik – powtórzenie
Maria Krüger Godzina pąsowej róży (fragment)
1
1
1
1
5
gramatyczna
6
7
stylistyczna/
komunikacyjna/
ortograficzna
literacka
8
9
10
11
Trudne formy czasownika – odmiana,
Słownik poprawnej polszczyzny
Dialog
1
1
– zasady interpunkcji
Mark Twain Jankes na dworze króla Artura (fragment)
1
– obrazowanie realistyczne i fantastyczne
– bohater – powtórzenie
– porada, poradnik
stylistyczna
ortograficzna
literacka
Opowiadanie z dialogiem
Pisownia wyrazów z ó i u
Konstanty Ildefons Gałczyński Zaczarowana dorożka
1
1
1
Rzeczownik – powtórzenie; oboczności w temacie
1
12
gramatyczna/
ortograficzna
literacka
Lewis Carroll Alicja w krainie czarów (fragment)
1
13
kulturowa
Alicja w krainie czarów – adaptacja filmowa, ocena filmu
14
literacka
Jacek Piekara Arivald z Wybrzeża (fragment)
1
15
16
gramatyczna
literacka
1
1
17
gramatyczna
Trudne formy rzeczownika – odmiana
Maciej Kuczyński Atlantyda – wyspa ognia (fragment), artykuł
popularnonaukowy
Przymiotnik – powtórzenie i stopniowanie
– dialog
– rady
– narrator i jego wiedza o świecie
– radzenie
– notatka – powtórzenie
– środki stylistyczne – powtórzenie
– nastrój
– podmiot liryczny, monolog liryczny – powtórzenie
– elementy fantastyczne w utworze
– sprawozdanie z wycieczki – powtórzenie
– dziennik – powtórzenie
– zachęcanie
– słownictwo oceniające
– literatura fantasy
– opis postaci – powtórzenie
– argument, argumentacja
– notatka – powtórzenie
– opis miejsca – powtórzenie
93
Słowa z uśmiechem. Klasa 4
1
– opis bibliograficzny
– plan ramowy, szczegółowy – powtórzenie
Typ lekcji
Temat lekcji – lektura, tematy językowe, ortograficzne,
kulturowe
Liczba godzin
Zagadnienia wg podstawy programowej, pojęcia
18
literacka
Jean-Pierre Davidts Mały Książę odnaleziony (fragment)
1
19
Reklama
1
20
21
22
stylistyczna/
komunikacyjna
literacka
komunikacyjna
literacka
Terry Pratchett Prawda (fragment)
Fakty i opinie
John Ronald Reuel Tolkien Hobbit* (lektura czytana w całości)
1
1
5
23
lekcja dodatkowa
1
24
lekcja dodatkowa
1
– przestrzeń literacka, motyw podróży
25
lekcje powtórzeniowe
lekcje powtórzeniowe
lekcja bez podręcznika
A może to cię zainteresuje?
Timothee de Fombelle Tobi (fragment)
Wszyscy to czytali
Jonathan Swift Podróże Guliwera (fragment)
To już znamy, powtarzamy – wiadomości w pigułce
Pół żartem, pół serio – gra powtórzeniowa
– dziennikarstwo i mass media
– selekcja informacji, informacja, ocena
– literatura fantasy
– bohaterowie
– opowiadanie twórcze – powtórzenie
– sprawozdanie z lektury
– akcja, fabuła
– elementy realistyczne i fantastyczne w utworze – powtórzenie
26
27
28
29
lekcje dodatkowe
bez podręcznika
– reklama
– namawianie
– tekst reklamowy
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA
94
Lp.
1
Wiem, umiem, rozumiem – Moony Witcher Dziewczynka z Szóstego Księżyca (fragment) – sprawdzian
Praca klasowa podsumowująca rozdział I
2
Omówienie pracy klasowej
Lekcje przeznaczone na realizację tematów zaproponowanych
przez uczniów lub nauczyciela
1
2
1
Na przykład reklama ulubionej książki, kręcenie filmiku reklamowego;
najnowsze techniki filmowe – Alicja w krainie czarów w wersji trójwymiarowej (reż. Tim Burton)
ROZDZIAŁ II. WARTOŚCI POSZUKIWANE
literacka
Jacek Kaczmarski Modlitwa o wschodzie słońca
1
31
literacka
Biblia, Nowy Testament Przypowieść o talentach
1
32
33
gramatyczna
kulturowa/
stylistyczna/
komunikacyjna
Przysłówek – powtórzenie i stopniowanie
Artykuł prasowy o postawach – bohaterstwie dnia codziennego
1
1
34
35
ortograficzna
literacka
Pisownia wyrazów z rz i ż
Tadeusz Szyma Najmłodszym żołnierzom
1
1
– adresat, liryka zwrotu do adresata
– rytm – powtórzenie
– wartości
– dyskusja
– życzenia – powtórzenie
– wartości poznawcze
– określanie tematyki
– bohaterstwo
– gratulacje
– patriotyzm, Szare Szeregi
– środki stylistyczne
Słowa z uśmiechem. Klasa 6
30
literacka
Joanna Rudniańska Kotka Brygidy (fragment)
1
37
literacka
Tadeusz Różewicz Przepaść
1
38
literacka
Jan Kochanowski Na zdrowie
1
39
40
41
gramatyczna
gramatyczna
literacka
Liczebnik – powtórzenie
Liczebniki zbiorowe i ułamkowe, złożone – odmiana liczebników
Elżbieta Jodko-Kula Anka (fragment)
1
1
1
42
Blog, forum dyskusyjne
1
43
stylistyczna/
komunikacyjna
literacka
Magda Papuzińska Wszystko jest możliwe (fragment)
1
44
literacka
Konstanty Ildefons Gałczyński Rozmowa liryczna
1
45
46
47
gramatyczna
gramatyczna
literacka
Znaczenie i funkcja zaimka
Odmiana zaimków
Wieża o tysiącu luster – bajka hinduska,
Hans Christian Andersen O tobie mówi bajka
1
1
1
48
49
50
51
52
gramatyczna
ortograficzna
literacka
kulturowa
literacka
Przyimek i spójnik – powtórzenie
Pisownia wyrażeń przyimkowych; interpunkcja
Aleksander Fredro Pan Jowialski (fragment)
Anna Janus-Sitarz Lekcje teatru (fragment)
Krasicki Przyjaciele
1
1
1
1
1
53
literacka
Krasicki Żółw i mysz, Lew i zwierzęta, Syn i ojciec, Mądry i głupi
1
54
literacka
Adam Mickiewicz Lis i kozieł
1
– pamiętnik – powtórzenie
– świat przedstawiony – powtórzenie
– wolność, tolerancja
– sytuacja liryczna
– środki stylistyczne
– życzenia – powtórzenie
– dobro, szlachetność
– adresat liryczny, apostrofa
– fraszka
– przepis – powtórzenie
– akceptacja
– blog
– zniechęcanie
– polemizowanie z sądami innych
– narrator pierwszoosobowy
– język mówiony a język pisany
– środki stylistyczne w prozie
– opowiadanie – powtórzenie
– nadzieja
– sytuacja liryczna
– miłość
– informacje wyrażone wprost i ukryte
– instrukcja – powtórzenie
– optymizm
– utwór dramatyczny – komedia; tekst główny, tekst poboczny, akt, scena
– znaki teatru; teatralny savoir-vivre; aktor i przygotowanie do roli
– alegoria
– morał
– przyjaźń
– cechy bajki
– skromność, rozsądek, mądrość
– sprawozdanie – powtórzenie
– odmawianie
– antywartości – oszukiwanie
95
Słowa z uśmiechem. Klasa 4
36
Typ lekcji
Temat lekcji – lektura, tematy językowe, ortograficzne,
kulturowe
Liczba godzin
Zagadnienia wg podstawy programowej, pojęcia
55
56
57
gramatyczna
ortograficzna
literacka
Powtórzenie o częściach mowy
Pisownia nie z różnymi częściami mowy
Jędrzej Fijałkowski Emil, czyli kiedy szczęśliwe są psy, szczęśliwy
jest cały świat
1
1
1
58
59
stylistyczna
literacka
Notatka – streszczenie
Irena Jurgielewiczowi Ten obcy (lektura czytana w całości)
1
5
60
lekcja dodatkowa
1
61
lekcja dodatkowa
1
– ojczyzna
62
lekcje powtórzeniowe
lekcje powtórzeniowe
A może to cię zainteresuje?
Dawid Wróblewski Historia Edgara (fragment)
Wszyscy to czytali
Juliusz Słowacki Z pamiętnika Zośki Bobrówny
To już znamy, powtarzamy – infografika powtórzeniowa
Pół żartem, pół serio – gra powtórzeniowa
Wiem, umiem, rozumiem – Eric Knight Lassie, wróć! (fragment)
– sprawdzian
– streszczenie – powtórzenie
– bohaterowie – charakterystyka
– ocenianie
– opowiadanie z dialogiem
– wartości i antywartości
63
64
65
66
lekcja bez podręcznika
lekcje dodatkowe
bez podręcznika
– środki językowe dynamizujące akcję
– ogłoszenie – powtórzenie
– zdania bezpodmiotowe
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA
96
Lp.
1
2
Praca klasowa podsumowująca rozdział II
1
Omówienie pracy klasowej
Lekcje przeznaczone na realizację tematów zaproponowanych
przez uczniów lub nauczyciela
1
2
Na przykład pisanie klasowego bloga na temat przyjaźni Zapamiętać
podstawówkę;
konkurs krasomówczy o ludziach zwykłych i niezwykłych;
inscenizacja wybranej bajki – teatr klasowy; scenariusz teatralny
ROZDZIAŁ III. MAŁE FILOZOFOWANIE
literacka
68
69
70
71
72
73
1
ortograficzna
literacka
Lucy i Stephen Hawking Jerzy i tajny klucz do Wszechświata (fragment) oraz Leszek Aleksander Moczulski Początek prac stworzenia
Wielka i mała litera
Józef Baran Mała kosmogonia (fragment)
1
1
literacka
literacka
gramatyczna
literacka
Wisława Szymborska Kałuża
Janusz Minkowski Dolina Światła (fragment)
Powtórzenie o częściach zdania z klas 4 i 5
Twardowski Prawda
1
1
1
1
– formułowanie pytań
– cytat
– poetyckie obrazowanie
– podmiot liryczny
– odczytywanie i nazywanie emocji, uczuć
– sentencja
– list prywatny – powtórzenie
– prawda
Słowa z uśmiechem. Klasa 6
67
74
gramatyczna
1
literacka
Korzystanie ze słownika frazeologicznego – ćwiczenia frazeologiczne
Jostein Gaarder Przepowiednia Dżokera (fragment)
75
76
77
gramatyczna
literacka
Orzeczenie czasownikowe i imienne
Bolesław Prus Z legend dawnego Egiptu
1
1
78
literacka
Czesław Miłosz Ojciec objaśnia
1
79
literacka
Clive Staples Lewis Podróż „Wędrowca do Świtu” (fragment)
1
80
81
gramatyczna
literacka
Podmiot logiczny, domyślny
Christopher Paolini Eragon (fragment)
1
1
82
83
gramatyczna
literacka
Okoliczniki celu, przyczyny
Michel Piquemal Bajki filozoficzne (fragment), Perła (o mądrości)
1
1
84
85
gramatyczna
literacka
1
1
86
literacka
Skłania zdania pojedynczego – powtórzenie
Dekalog św. Franciszka i Anna Kamieńska Modlitwa do św. Franciszka
Katarzyna Majgier Trzynastka na karku
87
88
ortograficzna
literacka
Pisownia wyrazów z h i ch
Kornel Makuszyński Szatan z siódmej klasy* (lektura czytana
w całości)
1
5
89
lekcja dodatkowa
1
90
lekcja dodatkowa
91
lekcje powtórzeniowe
lekcje powtórzeniowe
lekcja bez podręcznika
A może to cię zainteresuje?
Beata Ostrowicka Świat do góry nogami
Wszyscy to czytali
Zbigniew Herbert Pudełko zwane wyobraźnią
To już znamy, powtarzamy – wiadomości w pigułce;
Pół żartem, pół serio – gra powtórzeniowa
Wiem, umiem, rozumiem – Juliusz Verne Tajemnicza wyspa
(fragment) – sprawdzian
Praca klasowa podsumowująca rozdział III
Omówienie pracy klasowej
Lekcje przeznaczone na realizację tematów zaproponowanych
przez uczniów lub nauczyciela
93
94
95
lekcje dodatkowe
bez podręcznika
1
1
– list – powtórzenie
– selekcja informacji
– kompozycja utworu
– ocena postaci
– władza
– budowa wiersza – powtórzenie
– środki stylistyczne – powtórzenie
– kartka z pozdrowieniami – powtórzenie
– symboliczne znaczenia
– zawiadomienie – powtórzenie
– literatura fantasy
– walka dobra ze złem
– formułowanie pytań
– mądrość
– list oficjalny
– tożsamość
– dziennik – powtórzenie
– narrator i jego wiedza o świecie przedstawionym
– akcja, fabuła
– powtórzenie krótkich form wypowiedzi
– postawy aprobowane i odrzucane
– kreatywność
– przenośnia
1
2
1
1
2
97
Na przykład: Moje miejsce we wszechświecie – przygotowanie kolażu; film
popularno naukowy o zagadkach natury lub film Mikrokosmos (reż. Claude
Nuridsany, Marie Pérennou) Makrokosmos (reż. Jacques Perrin, Jacques
Cluzaud)
Słowa z uśmiechem. Klasa 4
92
1
Typ lekcji
Temat lekcji – lektura, tematy językowe, ortograficzne,
kulturowe
Liczba godzin
Zagadnienia wg podstawy programowej, pojęcia
ROZDZIAŁ IV. PIĘKNO UCHWYCONE
96
literacka
97
98
99
gramatyczna
ortograficzna
literacka
100
101
ortograficzna
literacka
102
gramatyczna/
kulturowa
literacka
1
– podmiot liryczny, monolog liryczny
Wisława Szymborska Niektórzy lubią poezję oraz fragment Poeta
i świat
Powtórzenie o głoskach. Głoski ustne i nosowe
Pisownia wyrazów z ą, ę, on, om, en, em
Jerzy Harasymowicz W marcu nad ranem oraz Anna Świrszczyńska
Przedwiośnie (fragment prozy)
Różnice między mową a pismem – ortografia
Julian Tuwim Rwanie bzu
1
1
Akcent i intonacja
1
Adam Asnyk Poranek w górach (fragment)
1
Kazimierz Przerwa Tetmajer Jak Janosik tańczył z cesarzową (fragment) oraz obraz Zofii Stryjeńskiej Zbójnickie ognisko
Pisownia przyrostków i przedrostków; dzielenie wyrazów
Tadeusz Kubiak Taka sobie muzyka oraz artykuł na temat muzyki
z czasopisma dla młodzieży
fl[email protected] Pamiętnik klikomanki
1
107
literacka/
kulturowa
ortograficzna
literacka/
kulturowa
literacka
108
109
110
gramatyczna
literacka
plastyczna
1
1
1
111
112
kulturowa
gramatyczna/
ortograficzna
literacka
literacka/
kulturowa
Rodzaje wypowiedzeń – powtórzenie
Maria Pawlikowska–Jasnorzewska Olejne jabłka
Opis dzieła sztuki – Paul Cezanne Martwa natura z dzbanem
i owocami
Barbara Kęsek Sztuka nie tylko dla dzieci
Zdania złożone współrzędnie – powtórzenie; interpunkcja
1
1
– notatka – powtórzenie
Zbigniew Herbert Fragment wazy greckiej
Andrzej Sikorowski Piosenka o filiżance oraz Władysław Kopaliński
Z dziejów pojęć i rzeczy (fragment)
1
1
– poetycki opis postaci – środki wyrazu
– rytmiczność – powtórzenie
– korzystanie z różnych źródeł informacji
– opis przedmiotu – powtórzenie
– selekcja informacji
103
104
105
106
1
1
1
– poetyckie obrazowanie, wiersz a proza – porównanie
– środki poetyckie – powtórzenie
– sytuacja liryczna
– instrumentacja głoskowe
– brzmieniowe środki stylistyczne – powtórzenie
– osoba mówiąca – powtórzenie
– wyrażanie emocji, wyrazy nacechowane emocjonalnie
– rady dla recytujących
– konkurs na interpretację wiersza
– liryka opisowa
– opis krajobrazu – powtórzenie
– rytm i rym – powtórzenie
– funkcje epitetów
– czasopismo
– opera
– pamiętnik – powtórzenie
– argument, argumentacja
– korzystanie z różnych źródeł informacji
– opis poetycki – środki wyrazu
– opis obrazu
Słowa z uśmiechem. Klasa 6
113
114
1
1
1
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA
98
Lp.
115
116
117
118
119
gramatyczna
literacka
ortograficzna
literacka/
stylistyczna/
kulturowa
lekcja dodatkowa
120
lekcja dodatkowa
121
lekcje powtórzeniowe
122
lekcje powtórzeniowe
lekcja bez podręcznika
123
124
125
lekcje dodatkowe
bez podręcznika
Zdanie złożone podrzędnie – powtórzenie; interpunkcja
Andrew Fusek-Peters Agenci na deskorolkach. Nie byle co
Powtórzenie ortografii
Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród* (lektura czytana
w całości)
1
1
1
5
A może to cię zainteresuje?
Ewa Nowacka Śliczna Tamit (fragment)
Wszyscy to czytali
Wisława Szymborska Muzeum
Pomyśl, mądra głowo:
To już znamy, powtarzamy – wiadomości w pigułce
Pół żartem, pół serio – gra powtórzeniowa
Wiem, umiem, rozumiem – Antoni Słonimski Wieczór letni
– sprawdzian
Praca klasowa podsumowująca rozdział IV
1
Omówienie pracy klasowej
Lekcje przeznaczone na realizację tematów zaproponowanych
przez uczniów lub nauczyciela
1
– opowiadanie z elementami opisu – powtórzenie
– opis miejsca – powtórzenie, opis krajobrazu, postaci
– wrażenia po przeczytaniu książki, wrażenia po przeczytaniu filmu
– adaptacja filmowa – powtórzenie
– opis postaci
– środki stylistyczne – powtórzenie
– czas i przemijanie
1
2
1
1
2
Na przykład wyprawa krajobrazowa – opisywanie świata różnymi środkami językowymi, malarskimi, filmowymi; wyjście do galerii malarstwa lub
prezentacja albumów
ROZDZIAŁ V. CZAS RELAKSU
literacka
Małgorzata Gutowska-Adamczyk 110 ulic (fragment)
1
127
128
literacka
literacka/
kulturowa
Robert Louis Stevenson Wyspa skarbów (fragment)
George Lucas Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja
1
1
129
literacka
Stanisław Lem Bajki robotów (fragment)
1
130
131
132
literacka
gramatyczna
kulturowa
133
literacka/
kulturowa
Jerzy Broszkiewicz Mój księżycowy pech (fragment)
Gramatyka na wesoło – powtórzenie
Artykuł o teatrze ulicznym. Notatka prasowa o wydarzeniu kulturalnym
Joanna Kulmowa Po co jest teatr? Oraz plakat i afisz
134
literacka/
kulturowa
literacka
135
– opowiadanie – powtórzenie
– nazywanie uczuć
– SMS – powtórzenie
– fabuła i akcja; powieść a gra komputerowa
– przestrzeń literacka, bohater – powtórzenie
– opis postaci – powtórzenie
– film kultowy
– baśń science fiction
– literatura SF
1
1
1
Henryk Jerzy Chmielewski Tytus aktorem (fragment)
1
Adam Bahdaj Wakacje z duchami (fragment)
1
– podstawowe gatunki dziennikarskie
– werbalne i pozawerbalne sposoby porozumiewania się
– środki stylistyczne – powtórzenie
– zaproszenie – powtórzenie
– komiks – powtórzenie
– monolog i dialog
– świat przedstawiony – powtórzenie; serial telewizyjny
Słowa z uśmiechem. Klasa 4
99
126
Typ lekcji
136
literacka
137
Temat lekcji – lektura, tematy językowe, ortograficzne,
kulturowe
Liczba godzin
Zagadnienia wg podstawy programowej, pojęcia
kulturowa
Magdalena Nitkiewicz, Paweł Opaska
Przez świat na rowerach w dwa lata (fragment)
Cuda świata. Przewodnik po skarbach cywilizacji
1
138
139
ortograficzna
literacka
Ortografia na wesoło – powtórzenie
Marta Madera Kroplówka z marzeniami (fragment)
1
1
– ideały
140
141
literacka
lekcja dodatkowa
1
1
– wartości
– powieść sensacyjna
142
lekcja dodatkowa
1
– zwyczaje i obyczaje, powieść obyczajowa
– dziennik z podróży
143
lekcje powtórzeniowe
lekcje powtórzeniowe
lekcje dodatkowe
bez podręcznika
Anita Lipnicka wszystko się może zdarzyć
A może to cię zainteresuje
Edmund Niziurski Pięć melonów na rękę (fragment)
Wszyscy to czytali
Mark Twain Przygody Hucka (fragment)
To już znamy, powtarzamy – wiadomości w pigułce
Pół żartem, pół serio – gra powtórzeniowa
Wiem, umiem, rozumiem – Dorota Terakowska Córka czarownic
– sprawdzian
Lekcje przeznaczone na realizację tematów zaproponowanych
przez uczniów lub nauczyciela
Czas podsumowań (wkładka z tabelami i infografikami)
144
145
146
– reportaż z podróży
– notatka – powtórzenie
– reklama – powtórzenie
– zachęcanie
1
2
2
Na przykład przygotowanie folderu biura turystycznego,
polecanie książki na wakacje; konkursy literackie
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA
100
Lp.
Download