ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII W KLASIE VI

advertisement
ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII W KLASIE VI
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Przedmiot: religia
Nauczyciel: mgr Izabela Szpyrka
Numer programu: AZ - 2 - 01/1 z 20 września 2001 roku
Wrzesień
Miesiąc Tydzień
1
2
3
4
Październik
5
6
7
8
Listopad
9
10
11
12
13
Grudzień
14
15
16
17
Temat, numer lekcji
1. Katecheza organizacyjna.
2. Myślimy jak Chrystus.
3. Działamy jak Chrystus.
4. Ufamy Chrystusowi.
5. Chrystusowi powierzamy siebie.
6. Świadkowie Chrystusa – powtórzenie wiadomości.
7. Dar Zmartwychwstałego.
8. Dawca nowego życia.
9. Odmawiajcie różaniec.
10. Źródło ożywiające Kościół.
11. Nauczyciel Kościoła.
12. Maryja – napełniona Duchem Świętym.
13. Kościół misyjny.
14. Działający w Eucharystii.
15. Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień Zaduszny.
16. Święty Piotr – umacniany Duchem Świętym.
17. Święty Paweł – oświecony przez Ducha Świętego.
18. Duch Święty daje nam życie – powtórzeni wiadomości.
19. Jestem dzieckiem Bożym.
20. Włączony we wspólnotę Kościoła.
21. W rodzinie wzrastam w wierze.
22. Utrwalenie małego katechizmu.
23. Postępuje jak chrześcijanin.
24. Adwent – okres oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
25. Uczestniczę w życiu Kościoła.
26. Dzielę się Dobrą Nowina.
27. Ochrzczeniu w Duchu Świętym.
28. Źródło nowego życia – powtórzenie wiadomości.
29. Źródło nowego życia – utrwalenie wiadomości.
30. Odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego
zbawienia.
Zimowa przerwa świąteczna
Uwagi
Styczeń
18
19
20
21
Luty
22
23
24
25
26
Marzec
27
28
29
30
Kwiecień
31
32
33
34
Maj
35
36
37
38
39
Czerwiec
40
41
42
43
31. Uroczystość Objawienia Pańskiego.
32. Rozwój chrześcijaństwa.
33. Świadectwo kultury chrześcijańskiej.
34. Chrześcijaństwo w Polsce.
35. Kultura chrześcijańska w Polsce.
36. Męczennicy.
37. Przodkowie wiary.
38. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo – powtórzenie
wiadomości.
39. Kościół - Ciałem Chrystusa.
40. Wspólnota Ducha Świętego.
41. Wspólnota żywej wiary.
FERIE ZIMOWE
42. Wielki Post – wprowadzenie do nowego okresu roku
liturgicznego.
43. Zasady życia Kościoła.
44. Wspólnota miłości miłosiernej.
45. Wspólnota diecezjalna.
46. Wspólnota parafialna.
47. Nasz dom modlitwy.
48. Uroczystości Wielkiego Tygodnia.
Udział w rekolekcjach. Przerwa wiosenna
49. Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał dla
naszego zbawienia.
50. Mocni w wierze Kościoła – powtórzenie wiadomości.
51. Zatroskani o jedność.
52. Prowadzą dialog.
53. Kochają do końca.
54. Solidarni.
55. Zaprzyjaźnieni z Jezusem,
56. Królowa Polski.
57. Maryja w dziejach Kościoła w Polsce.
58. Pojednani z Bogiem i ze sobą.
59. Modlitwa Kościoła.
60. Obrzędy wstępne mszy świętej.
61. Chwała na wysokości.
62. Oto słowo Boże. Liturgia słowa.
63. Dzięki składamy.
64. Wielbię Ciebie. Uroczystość Bożego Ciała.
65. „Bierzcie i jedźcie to jest ciało moje...”- Liturgia
Eucharystyczna
66. Kościół, który się modli – powtórzenie wiadomości.
67. Świat Boga i Ducha Ożywiciela.
68. Nasz świat i uczniów Jezusa.
69. Świat naszej wiary.
70. Posłani do świata - powtórzenie wiadomości.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards