Prawo zamówień publicznych a klauzule społeczne

advertisement
9:00 – 11:00
11:00-11:15
PROGRAM
1. Cele procedury udzielania zamówienia publicznego.
2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (pojęcie zamawiającego;
przesłanki przedmiotowe)
3. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Pzp.
4. Omówienie podstawowych zasad przygotowania postępowania przetargowego.
5. Szacowanie wartości zamówienia oraz tworzenie opisu przedmiotu zamówienia
6. Zasady dotyczące stanowienia warunków udziału wykonawców
7. w postępowaniu i oceny spełnienia przez nich ustalonych warunków.
8. Poleganie wykonawców na cudzej wiedzy i doświadczeniu - wyłączenia stosowania
tego przepisu.
9. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania.
Przerwa
11:15–13:00
10. Co to są klauzule społeczne, podstawowe informacje dotyczące klauzul
społecznych.
11. Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 20 października 2009 r. w sprawie stosowania „klauzul
społecznych”
13:00-13:15
Przerwa
13:15–15:30
12. Wskazanie korzyści wynikających z klauzul społecznych dla podmiotów ekonomii
społecznej;
13. przedstawienie korzyści i konsekwencji związanych z zastosowaniem klauzul
społecznych
14. zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, - podmioty nie należące do sektora
finansów publicznych świadczące usługi nie muszą stosować procedur zamówień
publicznych.
15. Zamówienia do 14 tyś. EURO.
16. Umowy w zamówieniach publicznych.
17. Środki ochrony prawnej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards