wizerunek-i-tozsamosc-przedsiebiorstwa

advertisement
5
Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa
Tak jak ludzie rozwijają się, inwestując w swoją wiedzę i umiejętności, tak i firmy tworzą swoją
reputację angażując się w działania, które powodują, że otoczenie postrzega je jako nowoczesne,
tradycyjne, niezawodne, odpowiedzialne, przyjazne środowisku, itp. Wartość dobrej reputacji firmy
przejawia się przede wszystkim w tym, iż konsumenci są bardziej skłonni za wyższą cenę kupować
jej produkty, a inwestorzy akcje. Teoria i polityka wizerunku firmy nabierają coraz większego
znaczenia. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu liczby uczestników gry rynkowej skierowanej
na zdobycie konsumenta, oraz coraz bardziej zaostrzającej się między nimi rywalizacji. Ogólnie
można powiedzieć, iż tożsamość to zespół jakichś cech, które w istotny sposób wyróżniają daną
organizację od innych. Jest ona wytworem wewnętrznych procesów firmy dążącej z mniejszym lub
większym przekonaniem i sprawnością do przekazania ich otoczeniu.
Dokładniej wyjaśnia ten problem Jerzy Altkorn: „Tożsamość firmy to zespół cech, które w istotny
sposób odróżniają ją od innych, a zwłaszcza od bliskich konkurentów. W zespole tym zawartych
jest mnóstwo elementów, począwszy od ujednoliconych, a charakterystycznych zasad
postępowania, które wyrażają wyznawane wartości i sposoby prowadzenia interesów, poprzez
tworzenie informacji czym jest firma i dokąd zmierza, aż po tak oczywiste elementy, jak znak
firmowy, standard budynków, aranżacja wnętrz, stroje personelu i rodzaj zachowań.” Tożsamość
przedsiębiorstwa to jego złożona osobowość, na którą składają się: filozofia, historia, kultura,
strategia, styl zarządzania, reputacja oraz zachowania pracowników, pracowników działu sprzedaży
i innych reprezentantów przedsiębiorstwa.
Nie można tutaj pominąć faktu, iż informacje przekazywane przez przedsiębiorstwo muszą być
zbieżne ze stanem faktycznym, to znaczy muszą przestrzegać wspomnianej już wcześniej zasady „jedności słów i czynów”. Jest to bardzo ważne, ponieważ w swojej kampanii informacyjnej
przedsiębiorstwo może powiedzieć bardzo wiele, jednak musi to być poparte odpowiednimi faktami.
Mówiąc, że „jesteśmy największą i najbardziej nowoczesną firmą” powinniśmy wiedzieć o tym, iż
konkurencja lub dziennikarze mogą to szybko sprostować. Gorzej jednak kiedy mówimy „nasze
produkty spełniają kryteria jakości ISO 9000, lub nasze produkty są bardzo zdrowe i spełniają
wymogi ministra zdrowia”, a stan faktyczny jest całkiem odwrotny. Bardzo szybko klienci zamiast
zacząć nam ufać odwrócą się od nas. Generalnie jednak dobrze skonstruowane strategie tożsamości
najczęściej przyczyniają się do stałego przywiązania otoczenia do produktów firmy oraz co
najważniejsze do wzrostu sprzedaży i maksymalizacji zysku. Tożsamość organizacji bywa niekiedy
utożsamiana z jej wizerunkiem, co jest nieporozumieniem. Choć dla niektórych oba te pojęcia mogą
znaczyć dokładnie to samo, to jednak większość badaczy tego problemu skłania się z całą
stanowczością do odmiennego traktowania, czy definiowania tożsamości i wizerunku firmy. Aby
ostatecznie wyjaśnić te spory, należy najpierw przedstawić definicje samego wizerunku.
Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa-opracowanie
Tożsamość - cechą czy zjawiskiem
Public relations - wykład 4
wizerunek firmy
Kształtowanie image firmy w procesie komunikowania
Wizerunek a tożsamość firmy - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download