Klasa_IV.

advertisement
KLASA IV
Rozdział: I Ja i moje otoczenie
1. Znam rodzaje potrzeb ludzkich
2. Wiem, jaką rolę w życiu człowieka pełni rodzina
3. Znam prawa i obowiązki ucznia
4. Potrafię wymienić organy szkoły
5. Wiem, czym jest patriotyzm i patriotyzm lokalny
6. Wiem, co znaczy słowo ojczyzna
7. Wiem skąd czerpać wiedzę o historii małej ojczyzny
8. Znam symbole narodowe Polaków
9. Potrafię wymienić ważne święta państwowe
10. Znam hymn Polski
11. Potrafię wymienić polskie dziedzictwa narodowe
12. Potrafię pokazać na mapie krainy historyczno – geograficzne
13. Wiem, czym różni się mniejszość etniczna od mniejszości narodowej
14. Potrafię pokazać, na mapie największe skupiska Polaków na świecie
15. Znam pojęcia historyczne: społeczność, rodzina, potrzeba, statut szkoły, samorząd
uczniowski, uprzejmość, sprawiedliwość, tolerancja, konflikt, tradycja, herb, naród, miejsce
pamięci narodowej, święto państwowe, Polonia
16. Znam daty: 1797r., 1927r., 11 listopada 1918r., 3 maja 1791r.
17. Wiem, kim byli: Józef Wybicki, Henryk Dąbrowski
Rozdział II: Z historią na ty
1. Potrafię odróżniać przyczynę od skutków wydarzeń historycznych
2.
Znam podział źródeł historycznych
3.
Wiem, na czym polega praca historyka i archeologa( różnice i podobieństwa)
4.
Rozumiem pojęcia historyczne: historia, archeolog, muzeum, skansen, archiwa, zabytek,
genealogia, tradycja rodzinna.
5. Potrafię odróżnić postać baśniową, legendarną od postaci historycznej
6.
Wiem, kim był: Henryk Schliemann
Rozdział III: Czas i mapa w historii
1.
Umiem obliczać czas w historii
2.
Znam cyfry rzymskie, wieki i tysiąclecia i potrafię zaznaczać je na osi czasu
3.
Znam epoki historyczne – potrafię określić ,kiedy się zaczęły i skończyły
4.
Potrafię czytać umiejętnie mapę historyczną i wiem z czego się ona składa
5.
Znam pojęcia historyczne: mapa, plan, kartografowie, wiek, tysiąclecie, era, chronologia,
epoka
6. Wiem, kim był: Grzegorz XIII
Rozdział IV: Z najdawniejszych dziejów
1.
Wiem skąd pochodził pierwszy człowiek i , jak zmienił się jego wygląd na przestrzeni lat
2. Potrafię określić w czasie epokę kamienia, brązu i żelaza
3.
Wiem, gdzie powstawały pierwsze cywilizacje i potrafię pokazać je na mapie
4. Wiem, czym różni się koczowniczy tryb życia od osiadłego
5.
Potrafię wymienić osiągnięcia ludów Mezopotamii
6. Potrafię rozpoznać na zdjęciach Bramę Isztar
7.
Umiem podzielić na warstwy społeczeństwo starożytnego Egiptu
8.
Znam rodzaje pisma stosowanego w starożytności
9.
Znam pojęcia historyczne: miasta – państwa, cywilizacja, kodeks Hammurabiego, sarkofag,
piramida, skryptorium
10. Znam daty: 9000 lat p.n.e., 3400 lat p.n.e., 1200 lat p.n.e.
11. Wiem, kim byli : Ramzes II, Hammurabi
Rozdział V: W starożytnej Grecji
1. Potrafię pokazać, na mapie położenie starożytnej Grecji
2.
Potrafię pokazać, na mapie położenie dwóch najważniejszych polis w Grecji
3.
Znam ustrój Aten i wiem, na czym polegał ostracyzm
4.
Znam greckich autorów komedii i tragedii
5. Potrafię wymienić bogów greckich i ich atrybuty
6.
Potrafię wymienić greckich filozofów
7.
Potrafię wymienić z czego składał się pięciobój olimpijski
8. Wiem, na czym polegało wychowanie spartańskie
9.
Wiem, co oznaczało powiedzenie „ Z tarczą lub na tarczy”
10. Znam przyczyny i skutki wojen persko – greckich
11. Potrafię rozpoznać na zdjęciu rzeźbę Dyskobola autorstwa Myrona
12. Znam daty: 776r p.n.e. pierwsze igrzyska olimpijskie, 480 r. p.n.e. bitwa pod Termopilami
13. Znam pojęcia historyczne: Hellada, Hellenowie, polis, kolonie, demokracja, agora, akropol
komedia, tragedia, mity, mitologia, Olimp, herosi, filozofia, gimnazjony, igrzyska
14. Wiem, kim byli: Leonidas, Perykles, Homer, Sofokles, Eurypides, Platon, Sokrates,
Arystoteles, Myron
Rozdział VI: W starożytnym Rzymie
1.
Umiem pokazać, na mapie położenie starożytnego Rzymu
2.
Znam legendę o początkach Rzymu
3. Znam charakterystykę ustroi w Rzymie: królestwo, republika, cesarstwo
4. Wiem, jak dzieliło się społeczeństwo w starożytnym Rzymie
5.
Wiem , jaką rolę odgrywały legiony w Rymie
6.
Potrafię pokazać, na mapie zasięg Imperium Rzymskiego
7.
Potrafię rozpoznać, na ilustracjach zabytki starożytnego Rzymu: Forum Romanom, Koloseum,
Akwedukty, Łuk triumfalny
8.
Rozumiem powiedzenie „ Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”
9.
Wiem, na czym polegało prawo rzymskie i znam dwa kodeksy prawne w Rzymie: Prawo XII
tablic, Kodeks Justyniana
10. Potrafię pokazać, na mapie którędy przebiegał szlak bursztynowy
11. Wiem , jak narodziła się religia chrześcijańska
12. Znam symbole pierwszych chrześcijan
13. Znam różne odłamy chrześcijan
14. Znam pojęcia historyczne: republika. Prowincja, barbarzyńcy, apostołowie, poganie, gladiator
15. Znam daty : 753r. p.n.e. powstanie Rzymu, 44 r. p.n.e. śmierć Juliusza Cezara, 31r. p.n.e. bitwa
pod Akcjum, 476r. upadek cesarstwa zachodnio – rzymskiego, V w. p.n.e. powstanie prawa XII
tablic, Vi wiek powstanie kodeksu Justyniana, 313 r. edykt mediolański
16. Znam postaci historyczne: Remus, Romulus, Juliusz Cezar, Marek Antoniusz, Oktawian,
Justynian, Jezus z Nazaretu, Konstantyn Wielki, Spartakus
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards