Kreacje kobiet w Biblii i Mitologii. Przedstaw ich różnorodność

advertisement
Nazwisko i imię
klasa
Temat: Kreacje kobiet w Biblii i Mitologii. Przedstaw ich różnorodność analizując
celowo dobrany materiał literacki
I.
Literatura podmiotu: (alfabetycznie)
1. Parandowski Jan: Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian. Londyn 1992,
s.235-266.
2. Pismo Święte starego i nowego testamentu. Pod red. Kazimierza Dynarskiego, Marii
Przybył. Wyd. 5. Poznań 2000. Księga Rodzaju, s. 25-27, Księga Judyty, s. 536.
3. Sokolewicz Zofia: Mitologia Czarnej Afryki. Warszawa 1986, s. 121-123.
II.
Literatura przedmiotu: (alfabetycznie)
1. Adamiak Elżbieta: Mędrzec o kobiecie. [online]. [Dostęp 10.02.2010]. Dostępny w
Internecie: http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1858,1129589,dzial.html
2. Baldock John: Kobiety w Biblii. Warszawa 2008, s.15-20, s.196-199.
3. Kopaliński Władysław: Słownik Mitów i Tradycji Kultury. Wyd. 4. Warszawa 1991,
s.700.
4. Kopaliński Władysław: Słownik Symboli. Wyd. 4. Warszawa 1999, s.147.
5. Kulikowska Jolanta: Antyk. Mława 2000, s.16-36, 101-107.
6. Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. Wyd. 4. Katowice 1990, s. 55, 85.
7. Mądrość Syracha. [online]. [Dostęp 10.02.2010]. Dostępny w Internecie:
www.nonpossunus.pl
8. Nowacka Teresa: Starożytność. Warszawa 2003, s.27-35.
9. Polańczyk Danuta: Mitologia Jana Parandowskiego. Lublin 2008, ISBN 9788386581-67-2.
10. Słownik Pojęć i Tekstów Kultury. Red. Ewa Szczęsna. Wyd.2. Warszawa 2002, s.21.
11. Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii: opowieści i przypowieści. Warszawa 1999,
s.83-99.
12. Zamanovsky Vojtedi: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wyd.2. Katowice 2006, s.
549-552, 271-276.
III.
Ramowy plan wypowiedzi
IV.
Materiały pomocnicze:
1. Kartka z cytatami.
Download