BOSAK Marek spis publikacji 2010

advertisement
dr Marek Bosak
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
Spis publikacji
1. Liberalna utopia Nadzieja czy obawa kultury europejskiej?, Nowa Okolica Poetów, nr
1/2000 (5), s. 187-195.
2. Prawo ponadustawowe – nadzieja czy obawa społeczeństw XXI w.?, ΣΟΦΙΑ nr 2/2002, s.
237-242. (recenzja)
3. Pojęciowe ujęcie rzeczywistości w myśli R. Rorty'ego, [w:] A. L. Zachariasz (red.), Byt i jego
pojęcie, Wyd UR, Rzeszów 2003, s. 142-152.
4. Globalizacja a filozoficzne przesłanki sposobu jej realizacji w myśli R. Rorty'ego, [w:] A. L.
Zachariasz (red.) Narody słowiańskie wobec globalizacji, Wyd. UR, Rzeszów 2003, s. 238245.
5. Od Platona do Huntingtona Filozofia polityki w przekroju, ΣΟΦΙΑ nr 6/2006, s. 335-337.
(recenzja)
6. Ekofilozofia - nowa droga wyzwolenia; Gazeta Uniwersytecka, Wrzesień - Padziernik 2006,
nr 6-7(42), s. 38.
7. Nurty współczesnej filozofii [w:] SOFIA, nr 8/2008, s. 279-284. (recenzja)
8. Antyfundacjonalizm R. Rorty'ego jako próba przewartościowania wartości poznawczych
[w:] A. BroŜek i J. Jadacki (red.) „VII Polski Zjazd Filozoficzny Księga Streszczeń”, Wyd.
Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 300. (streszczenie wystąpienia)
9. Między niewzruszonym punktem oparcia a grą domysłów. Uwagi o kondycji poznania
teoretycznego, [w:] „Poznanie a prawda”, Wyd. UR, Rzeszów 2009, s. 67-75.
10. Idea poznania teoretycznego w myśli A. L. Zachariasza [w:] „Człowiek świadomością
istnienia Prace ofiarowane prof. Andrzejowi L. Zachariaszowi”, Wyd UR 2009, s. 582-591.
11. Współczesność w świetle zagroŜeń [w:] „Społeczeństwo polskie na tle przemian
społecznych”, Wyd. MAX-DRUK DRUKARNIA MEDYCZNA, Rzeszów 2009, s. 331-335.
(recenzja)
Download