Piśmiennictwo:

advertisement
Piśmiennictwo:
1. „ Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” – praca zbiorowa.
Wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2001.
2. Hasik J., Gawęcki J.: „ Żywienie człowieka zdrowego i chorego ”.
Wyd. Naukowe PWN 2003.
3. Kierst W.: „ Nauka o żywieniu zdrowego i chorego człowieka.”
Wyd. PZWL, Warszawa 1989.
4. Kozłowska – Wojciechowska M.: „Żyjmy w zdrowiu, czyli nowa piramida żywienia”
Wyd. Prószyński i S – ka S.A., Warszawa 2004.
5. Ciborowska H., Rudnicka A.: „ Dietetyka ”.
Wyd. Lekarskie PZWL; Wyd. II, Warszawa 2004.
6. Diabetologia Praktyczna, pismo Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2006,
tom 7, suplement A, „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na
cukrzycę” 2006
7. Ragnar Hanas: „Cukrzyca typu I u dzieci, młodzieży i dorosłych”.
Wyd. Dia – Pol Spółka z o.o., I wyd. Pol. Maj 2003.
8. Tatoń J.: „ Cukrzyca wymagająca wstrzyknięć insuliny”; Poradnik dla pacjentów.
Wyd. Lek. PZWL1998.
9. Tatoń J.: „Przyjacielski poradnik domowej samoopieki i samokontroli cukrzycy”;
Program Edukacyjny Polfa – Tarchomin S.A.Warszawa 2005.
10. Materiały z XXIX Kursu Doskonalącego dla Dietetyków Dyplomowanych:
„Leczenie cukrzycy w świetle najnowszych zaleceń klinicznych”.
Kraków, marzec 2006.
11. Materiały z XII Konferencji Dyskusyjnej Polskiego Towarzystwa Nauk
Żywieniowych „ Fakty i fikcje w żywieniu człowieka. Mleko – za i przeciw ”.
Warszawa, 22 październik 2004.
12. Szostak W. B., Cichocka A., Cybulska B.: „Dieta śródziemnomorska”.
Agencja Wydawnicza COMES 2001.
13. E. Somer: „Encyklopedia witamin i składników mineralnych”.
Wydawnictwo Amber Sp z o.o., Warszawa 2000. Wyd. II
14. Kunachowicz H. i In.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności.
Wyd. Lek. PZWL 2005.
Czasopisma:
1. Kwartalne Biuletyny Polskiego Towarzystwa Dietetyki
Wyd. Polskie Towarzystwo Dietetyki
2. „Diabetyk”- Magazyn społeczno – medyczny chorych na cukrzycę i lekarzy
pierwszego kontaktu.
Download