Choroby zawodowe na Opolszczyźnie w 2009r

advertisement
Choroby zawodowe
na Opolszczyźnie
w 2009r
Nowe wyzwania
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie- Koźlu
Choroby zawodowe w Polsce w roku 2007 według województw
Województwo
Polska
Liczba przypadków
Współczynnik
na 100 tys. zatrudnionych
3285
33,5
1
Dolnośląskie
240
32,5
2
Kujawsko-pomorskie
115
25,4
3
Lubelskie
279
73,1
4
Lubuskie
49
22,5
5
Łódzkie
88
15,0
6
Małopolskie
460
60,7
7
Mazowieckie
274
14,1
8
Opolskie
45
22,1
9
Podkarpackie
69
16,7
10
Podlaskie
98
45,9
11
Pomorskie
127
24,0
12
Śląskie
843
68,4
13
Świętokrzyskie
160
66,5
14
Warmińsko-mazurskie
77
27,1
15
Wielkopolskie
281
29,9
16
Zachodniopomorskie
78
21,4
2
x
Zakłady poza granicami Polski
Źródło: IMP w Łodzi
Choroby zawodowe w Polsce w 2007 r. według jednostek chorobowych
Ogółem / Total
Liczba
przypadków
Współczynnik
na 100 000 zatrudnionych
3285
33,5
1
Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa
34
0,3
2
Gorączka metaliczna
2
0,0
3
Pylice płuc
701
7,1
4
Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
32
0,3
5
Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli
23
0,2
6
Astma oskrzelowa
79
0,8
7
Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
5
0,0
8
Ostre uogólnione reakcje alergiczne
1
0,0
9
Byssinoza
–
0
10
Beryloza
–
0
11
Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych
–
0
12
Alergiczny nieżyt nosa
59
0,6
13
Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
–
0
14
Przedziurawienie przegrody nosa
4
0,0
15
Przewlekłe choroby narządu głosu
800
8,1
16
Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego
13
0,1
17
Nowotwory złośliwe
100
1,0
18
Choroby skóry
147
1,5
19
Przewlekłe choroby układu ruchu
98
1,0
20
Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego
158
1,6
21
Ubytek słuchu
252
2,6
22
Zespół wibracyjny
94
1,0
23
Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego
2
0,0
24
Choroby wywołane działaniem wysokich, albo niskich temperatur otoczenia
–
0
25
Choroby układu wzrokowego
10
0,1
26
Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa
671
6,8
Źródło: IMP w Łodzi
Choroby zawodowe w latach 2005- 2008 woj..opolskie
1998
2005
2006
Ogółem / Total
152
49
66
1
1
1
1
Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa
2
Gorączka metaliczna
3
Pylice płuc
2
6
Astma oskrzelowa
10
12
Alergiczny nieżyt nosa
5
15
Przewlekłe choroby narządu głosu
68
18
17
Nowotwory złośliwe
6
3
18
Choroby skóry
9
2
19
Przewlekłe choroby układu ruchu
2
20
Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego
3
21
Ubytek słuchu
22
3
22
Zespół wibracyjny
3
3
25
Choroby układu wzrokowego
1
26
Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa
20
2007
2008
45
49
1
2
2
1
4
1
2
3
1
14
24
1
1
5
3
1
3
1
28
2
17
7
5
2
2
1
1
14
15
14
Górne drogi oddechowe
Krtań
- narząd głosu znajduje się
między gardłem a
tchawicą
Podstawowe zasady higieny głosu
• Unikaj
• Mówienia czy śpiewania na zimnym
powietrzu
• Mówienia podniesionym głosem
• Częstej rozmowy przez telefon
• Przebywania w pomieszczeniach, w
których jest hałas
• przeciągów
Podstawowe zasady higieny głosu
• Ważne
• Oszczędzaj głos w czasie
choroby, szczególnie podczas
przeziębienia i infekcji górnych
dróg oddechowych
• Pij 6-8 szklanek napojów
niegazowanych dziennie
• Jeżeli masz problem z głosem, a
stan ten utrzymuje się ponad dwa
tygodnie, koniecznie odwieź
swojego lekarza laryngologa
Podstawowe zasady higieny głosu
• Ogranicz
• Picie zimnych napojów, mocnej
kawy i herbaty
• Spożywania w dużych ilościach
napojów gazowanych
• Spożywania ostrych przypraw
• Hałas podczas mówienia,
zamykając okna i drzwi
Podstawowe zasady higieny głosu
• Należy
• Dbać o prawidłowe oddychanie,
artykulacje i technikę emisji głosu
• Pamiętać o swobodnym rozpoczęciu
mówienia bez zbędnych napięć w
okolicy gardła i szyi
• Mówić zachowując naturalną
wysokość głosu
• Pamiętać o przerwach na oddech,
nie staraj się powiedzieć
wszystkiego na jednym wdechu
Podstawowe zasady higieny głosu
• Pamiętaj
• Zachowaj spokój i opanowanie
podczas wystąpień publicznych
• Podczas rozmowy zwróć twarz w
stronę rozmówcy
• Mów zachowując swobodnie
wyprostowaną postawę i
uniesioną głowę
• Popijaj wodę podczas mówienia
•
•
•
•
Zawody związane z dużym ryzykiem
zakażenia WZW A
Personel medyczny
Pracownicy zakładów zamkniętych
(internaty, domy opieki,
koszary,więzienia)
Pracownicy kanalizacji i hydraulicy
Pracownicy/żołnierze delegowani do
pracy na tereny o dużej zapadalności
na WZW A
•
•
•
•
Zawody związane z dużym ryzykiem
zakażenia WZW B
Personel medyczny
Pracownicy salonów kosmetycznych
Pracownicy salonów tatuażu
Policjanci, pracownicy więzień, straż
miejska, pracownicy ochrony
Ryzyko zakażenia krwiopochodnego
Po zakłuciu się igłą, jeżeli w igle znajduje się krew:
HBV: HBeAg (+)
HBeAg (-)
HCV:
HIV: nosiciel
HIV: chory na AIDS
Ryzyko zakażenia 10-40%
Ryzyko zakażenia 2 -10%
Ryzyko zakażenia 2,1-10%
Ryzyko zakażenia 0,32%
Ryzyko zakażenia 2,2-18,9%
Wg. Kuydowicz „Medycyna Pracy w praktyce lekarskiej” IMP Łodź
2001
Zapadalność na WZW B w Polsce
Województwo
Liczba zachorowań w roku
Zapadalność na 100 tyś.
mieszkańców
Polska 2006 r.
1693
4,44
Polska 2007 r.
1454
3,81
Dolnośląskie
130
4,51
Kujawsko- Pomorskie
103
4,99
Lubelskie
114
5,26
Lubuskie
13
1,29
Łódzkie
186
7,26
Małopolskie
49
1,5
Mazowieckie
172
3,32
Opolskie
60
5,77
Podkarpackie
65
3,1
Podlaskie
21
1,76
Pomorskie
67
3,04
Śląskie
184
3,95
Świętokrzyskie
65
5,09
Warmińsko- Mazurskie
16
1,12
Wielkopolskie
178
5,26
Zachodniopomorskie
31
1,83
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w roku 2007” PZH Zakład Epidemiologii
• Wirusowe zapalenia wątroby, czyli tzw. żółtaczka pokarmowa (typ A)
i wszczepienna (typ B), wciąż stanowią poważny problem zdrowotny
i należą do najpoważniejszych chorób zakaźnych. Wirus zagraża
każdemu, kto nie jest zaszczepiony, dlatego tak ważną rolę odgrywa
wiedza na temat choroby, świadomość, w jaki sposób można jej
uniknąć oraz przekonanie o zaletach skorzystania z nowoczesnych
szczepień, które na wiele lat skutecznie zabezpieczą i uodpornią
organizm.
• Punkty szczepień oferują szczepionkę skojarzoną, uodparniającą
przeciwko obu typom wirusa (podaje się 3 dawki szczepionki –
drugą dawkę po miesiącu od szczepienia, a trzecią po 6 miesiącach
od pierwszego szczepienia) oraz szczepionki pojedyncze: przeciwko
WZW typu A (w 2 dawkach, drugą podaje się między 6 a 12
miesiącem od pierwszego szczepienia) i WZW typu B w
standardowym schemacie szczepienia: 0, 1, 6 miesięcy.
• Dokładne ceny szczepienia są ustalane indywidualnie przez punkty
szczepień. Sugerowana cena podczas Żółtego Tygodnia jest o
około 20-30% niższa niż w ciągu roku. Warto skontaktować się
wcześniej z wybranym punktem, ustalić koszty i umówić się na
szczepienie.
Borelioza z Lyme, krętkowica kleszczowa,
wieloukładowa choroba
zakaźna, przenoszona przez kleszcze, głównie
Ixodes ricinus.
Wyodrębniona została jako oddzielna jednostka
chorobowa stosunkowo niedawno dopiero od
końca lat osiemdziesiątych, natomiast objawy
kliniczne były opisywane jako samodzielne
schorzenia już pod koniec XIX wieku
CZYNNIK ETIOLOGICZNY
Bakterie Borrelia burgdorferi
CZYNNIK ETIOLOGICZNY
Rezerwuarem krętka są
żywiciele kleszczy
(gryzonie, jeże, ptaki,
sarny, jaszczurki) i same
kleszcze. Bakterie są
przenoszone u kleszczy
także z pokolenia na
pokolenie
Wyodrębniona została jako
oddzielna jednostka
chorobowa stosunkowo
niedawno, natomiast
objawy kliniczne były
opisywane jako
samodzielne schorzenia
już pod koniec XIX wieku.
STATYSTYKA
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
194
171
132
89
78
55
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ilość zachorowań na boreliozę na Opolszczyźnie
Żródło: WSSE Opole
OBJAWY KLINICZNE
•
stadium - zakażenia
rozsianego
• rumień
wędrujący
mnogi (wtórny)
• wczesna
neuroborelioza
• zapalenie
stawów
• zapalenie
mięśnia
sercowego
inne zmiany narządowe
ZAPOBIEGANIE
• odpowiedni ubiór: obcisłe spodnie z długimi nogawkami,
• bluzy z długim rękawem,
• skarpety (mogą być nasączone substancjami
odstraszającymi kleszcze),
• pełne obuwie (nie klapki i sandały)
• należy przeglądać ubranie po zdjęciu, ponieważ
kleszcze nie przyczepiają się natychmiast do ciała,
• nie siadać pod krzakami i bezpośrednio na trawie,
• nie wnosić do namiotów i mieszkań świeżo skoszonej
trawy, ściółki itp.
• stosować odstraszacze czyli tzw. repellenty
ZAPOBIEGANIE
 Aby wyciągnąć kleszcza należy go ująć pincetą
jak najbardziej z przodu, wystarczająco mocno
żeby pinceta się nie ześliznęła, i wyciągnąć go
prosto, bez kręcenia. Nie zgnieść kleszcza
ponieważ można spowodować wyciśnięcie jego
zawartości do ciała. Nie wolno smarować
kleszcza masłem, a także wszelkimi innymi
środkami, które mogłyby go podrażnić, gdyż
zmusza go to do zwrócenia do ciała gospodarza
wszystkiego, co zjadł, razem z wirusami
Download