analiza dzia*alno*ci oddzia*ów szpitalnych w poprawie wyniku

advertisement
Załącznik nr 3
ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W POPRAWIE WYNIKU FINANSOWEGO
SZPTALA
I.
ANALIZA W OBSZARZE KOSZTÓW
1. Krok 1 – Analiza działalności oddziałów szpitalnych i interpretacja uzyskanych wyników
1.1. Analiza wykorzystania bazy łóżkowej
a) obłożenie łóżek
b) dostosowanie liczby łóżek do wielkości kontraktu
c) niewykorzystany potencjał bazy łóżkowej
1.2.Analiza kosztów oddziału w stosunku do wielkości zawartego kontraktu
a) analiza kosztów stałych
b) analiza kosztów zmiennych
1.3. Wielostopniowy rachunek marż
1.4.Analiza kosztów osobodnia pobytu
a) koszt osobodnia pobytu z podziałem na koszty stałe ( hotelowe i opieki med.)
b) koszt osobodnia pobytu z podziałem na koszty zmienne
1.5.Analiza kosztów nadwykonania kontraktu
2. Krok 2 - Analiza działalności pracowni diagnostycznych świadczących usługi na rzecz oddziału
- interpretacja uzyskanych wyników i podjęcie stosownych działań
2.1.Jednostkowy koszt wytworzenia procedury medycznej a stopień wykorzystania zasobów
II. ANALIZA W OBSZARZE PRZYCHODÓW
1. Krok 1 - Analiza przychodów uzyskiwanych z NFZ
1.1. Przychody uzyskane z poszczególnych jednorodnych grup pacjentów
1.2.Przychody uzyskane w ramach rozliczenia „świadczenia za zgodą płatnika”
2.
Krok 2 - Analiza przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług medycznych na podstawie
zawartych umów
3. Krok 3 - Analiza przychodów uzyskiwanych z wynajmu i dzierżawy powierzchni
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards