Elektromonter urządzeń elektrycznych pod ziemią

advertisement
WzwiązkuzrealizacjąkontraktuweFrancjiposzukujemykandydatów/teknastanowisko:
Elektromonterurządzeńelektrycznychpodziemią
Miejscepracy:Francja–Alzacja(Wittelsheim)
Terminzatrudnienia-od1.06.2017
Wymagania:
• Wieloletniedoświadczeniewpracynapodobnychstanowiskach
• Dobraznajomośćobsługiwanychurządzeń
• Kwalifikacje/uprawnieniadoobsługiurządzeń
• Certyfikatypotwierdzająceodbyciestosownychszkoleń
• Umiejętnośćczytaniadokumentacjitechnicznejwtymschematów
• Samodzielnośćwpracy
Oferujemy:
• atrakcyjnewarunkiwynagrodzenia
• zatrudnienienapodstawieumowyopracę
• zwrotkosztówdojazduipowrotuzkontraktu
• bezpłatnylokalnydojazddomiejscapracyizmiejscapracy
• bezpłatnezakwaterowanie
Osobyzainteresowaneprosimyoprzesłaniecvnaadres:[email protected]
Waplikacjiprosimyodopisanieklauzuli„Wyrażamzgodęnaprzetwarzaniemoichdanychosobowychzawartych
wmojejaplikacjidlapotrzebniezbędnychdorealizacjiprocesurekrutacji(zgodniezustawązdnia29.08.1997r.o
ochroniedanychosobowych,Dz.U.Nr133,poz.poz.883)".
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards