Elektromonter urządzeń elektrycznych pod ziemią

advertisement
WzwiązkuzrealizacjąkontraktuweFrancjiposzukujemykandydatów/teknastanowisko:
Elektromonterurządzeńelektrycznychpodziemią
Miejscepracy:Francja–Alzacja(Wittelsheim)
Terminzatrudnienia-od1.06.2017
Wymagania:
• Wieloletniedoświadczeniewpracynapodobnychstanowiskach
• Dobraznajomośćobsługiwanychurządzeń
• Kwalifikacje/uprawnieniadoobsługiurządzeń
• Certyfikatypotwierdzająceodbyciestosownychszkoleń
• Umiejętnośćczytaniadokumentacjitechnicznejwtymschematów
• Samodzielnośćwpracy
Oferujemy:
• atrakcyjnewarunkiwynagrodzenia
• zatrudnienienapodstawieumowyopracę
• zwrotkosztówdojazduipowrotuzkontraktu
• bezpłatnylokalnydojazddomiejscapracyizmiejscapracy
• bezpłatnezakwaterowanie
Osobyzainteresowaneprosimyoprzesłaniecvnaadres:[email protected]
Waplikacjiprosimyodopisanieklauzuli„Wyrażamzgodęnaprzetwarzaniemoichdanychosobowychzawartych
wmojejaplikacjidlapotrzebniezbędnychdorealizacjiprocesurekrutacji(zgodniezustawązdnia29.08.1997r.o
ochroniedanychosobowych,Dz.U.Nr133,poz.poz.883)".
Download