KOPEX-FAMAGO Sp

advertisement
KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.
PROWADZI REKRUTACJĘ PRACOWNIKÓW DO PRACY WE FRANCJI
(WITTELSHEIM, ALZACJA) PRZY POEKSPLOATACYJNYM UTRZYMANIU KOPALNI SOLI POTASOWEJ O SPECJALNOŚCI:





GÓRNIK
ELEKTROMONTER
MASZYNISTA WYCIĄGOWY
SYGNALISTA SZYBOWY
MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ SAMOJEZDNYCH
WYMAGANIA ZAWODOWE :
1. DOŚWIADCZENIE W ROBOTACH SZYBOWYCH.
2. KWALIFIKACJE POTWIERDZONE PRZEZ OUG LUB ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA Z 15 GRUDNIA 2011 ROKU.
OFERUJEMY:
1. ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE.
2. STABILNOŚĆ ZATRUDNIENIA.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny), skanów dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz świadectw pracy na adres e-mail:
[email protected].
W temacie wiadomości prosimy umieścić opis Francja. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 281 92 01 wew. 330.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Oferty powinny zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze
zm.).
Download