Tłumacz języka francuskiego

advertisement
WzwiązkuzrealizacjąkontraktuweFrancjiposzukujemykandydatów/teknastanowisko:
Tłumaczjęzykafrancuskiego
Miejscepracy:Francja–Alzacja(Wittelsheim)
Terminzatrudnienia–sierpień/wrzesień2017
Okreszatrudnienia–ok.3-4miesiące
Zakreszadań:
• pośredniczeniewkontaktachpomiędzyzałogąpolskąafrancuską,
• tłumaczeniebieżącejdokumentacjisłużbowej,
• wsparciepracownikówprzyrealizacjizadańsłużbowych,urzędowychitp.
Wymagania:
• biegłaznajomośćj.francuskiegowmowieiwpiśmie(dyplom/certyfikat)
• doświadczeniewpracynabudowachzagranicznych
• znajomośćterminologiitechnicznej
• gotowośćdozjazdówpodziemię
• dobraznajomośćpakietuMSOffice,obsługakomputera
• prawojazdykat.B
• komunikatywnośćiotwartośćwdziałaniu
• umiejętnośćpracywgrupie
Oferujemy:
• atrakcyjnewarunkiwynagrodzenia
• zatrudnienienapodstawieumowyopracę
• zwrotkosztówdojazduipowrotuzkontraktu
• bezpłatnezakwaterowanie
Osobyzainteresowaneprosimyoprzesłaniecvnaadres:[email protected]
Waplikacjiprosimyodopisanieklauzuli„Wyrażamzgodęnaprzetwarzaniemoichdanychosobowychzawartych
wmojejaplikacjidlapotrzebniezbędnychdorealizacjiprocesurekrutacji(zgodniezustawązdnia29.08.1997r.o
ochroniedanychosobowych,Dz.U.Nr133,poz.poz.883)".
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards