CV kosbud Fizykochemik

advertisement
Oferta warunkowa o pracę
Fizykochemik/chemik powierzchni
Miejsce pracy: Dziękowizna
Region: mazowieckie
Zakres obowiązków na stanowisku:






Prowadzenie analiz powierzchni modyfikowanych za pomocą organicznych materiałów hybrydowych
Realizacja projektów badawczych z zakresu badań chemii budowlanej
Prowadzenie badań w zakresie modyfikacja chemicznej nanocząstek
Samodzielne wykonywanie badań w laboratorium aplikacyjnym
Bezpośredni udział w projektowaniu wszystkich elementów projektu
Zapewnianie terminowej realizacji zadań w ramach projektu
Wymagania:






Wykształcenie wyższe – co najmniej stopień doktora w zakresie nauk chemicznych, technologii
chemicznej, inżynierii chemicznej lub fizyki
Potwierdzone doświadczenie w badaniach z wykorzystaniem elektronowej mikroskopii skaningowej
Dobra organizacja pracy
Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
Umiejętność negocjacji na każdym szczeblu
Oferujemy:




Ciekawą pracę
Atrakcyjny i przejrzysty system wynagrodzeń uzależniony od efektów pracy
Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji
Wysoki poziom samodzielności w działaniach, możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres [email protected]
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Warunkiem wejścia w życie umowy jest podpisanie przez Formid sp. z o.o. umowy na
dofinansowanie projektu Nowoczesne hybrydowe materiały do powierzchniowych zabezpieczeń
budynków przed wilgocią o właściwościach superhydrofobowych i linia technologiczna do ich
wytwarzania w skali przedsiębiorstwa w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, POIR 2014-2020 (Konkurs 1/1.1.1/2016)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa rozwiązuje
się automatyczne w przypadku nie przyznania Formid sp. z o.o. środków na realizację projektu.
Download