Wydatki na wystrój siedziby firmy a koszty

advertisement
Data:
2013-06-28
Wydatki na wystrój siedziby firmy a koszty
Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą ponoszą różnego rodzaju wydatki. Począwszy od zakupu
towarów skończywszy na wynagrodzeniach dla pracowników. Nie można zapomnieć jednak o wydatkach
związanych w wystrojem siedziby, która powinna cieszyć oko nie tylko samego przedsiębiorcy, ale również
pracowników oraz kontrahentów. Czy wydatki na zakup kwiatów, dekoracji świątecznych i innych elementów można
ująć w kosztach? Sprawdźmy.
Co do zasady, podatnik może ująć w kosztach te wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Polecamy
Sprawdź, jakie są skutki wystawienia pustej faktury.
W tym miejscu, generalnie nie widać żadnych przeciwwskazań co do tego by wydatki związane z wystrojem mogły
stanowić koszt. Jednak należy pamiętać o art. 23 ust. 1 ust. 23, który mówi, że do kosztów uzyskania przychodów
nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz
napojów, w tym alkoholowych.
Przepisy podatkowe nie określają co należy rozumieć przez “reprezentację”. Słownikowa definicja jednoznacznie
wskazywała na okazałość, ponad przeciętną miarę, wywołanie pozytywnego wrażenia. Więc jeżeli wydatek ten
posiada cechy reprezentacji nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów.
Polecamy
Środek trwały otrzymany w darowiźnie.
Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB3/423-235/07-2/MC, z 13 lutego 2008 r., pozwala na ujęcie
tego typu w kosztach firmowych:
„(…)Wydatki na zakup kwiatów ciętych, dekoracji świątecznych i okolicznościowych mogą być uznane za koszty
uzyskania przychodu, mając na uwadze fakt, że wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych
wymogiem stawianym przez klientów. W świetle powyższego uznać należy, iż wydatki te nie wyczerpują wskazanej
definicji reprezentacji. Podsumowując, wydatki na zakup kwiatów ciętych do wystroju pomieszczeń Spółki i dekoracji
w postaci choinek, lampek, stroików, bombek, pisanek, a także zakup usług dekoratorskich w celu udekorowania
budynku i pomieszczeń Spółki z okazji świąt, w opisanym stanie faktycznym i prawnym, mogą być zaliczane do
kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przyczyniają się one pośrednio do wzrostu przychodów Spółki, zatem na podstawie art. 15 ust. 4d ww. ustawy,
potrącane w dacie ich poniesienia. (…)”.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
19-07-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
1/1
Download