WYDATEK NA OBIAD TO KOSZTY FIRMY

advertisement
Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl
Wygenerowano: 2017-07-19/00:15:16
WYDATEK NA OBIAD TO KOSZTY FIRMY
Zatrudniony, który dostanie strawę podczas służbowego spotkania, powinien chętniej wykonywać swoje zadania. Pracodawca może więc odliczyć koszty
posiłku bez względu na to, czy obowiązek zapewnienia jedzenia pracownikom nakładają na niego przepisy, czy też nie. Tak wynika z pisma Ministerstwa
Finansów zamieszczonego
w Biuletynie Skarbowym nr 6/2007. Gdy jest obowiązek... Kiedy firma jest zobowiązana do wyżywienia zatrudnionych wtedy nie ma wątpliwości, że może odliczyć koszty zakupów. Z art. 232 kodeksu pracy wynika,
że pracodawca musi zapewnić posiłek pracownikom zatrudnionym
w szczególnie uciążliwych warunkach, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Szczegółowe zasady określa . Przykładowo takie posiłki muszą wydawać firmy zatrudniające pracowników wykonujących prace związane ze znacznym wysiłkiem fizycznym, w
rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279)
pomieszczeniach zamkniętych w niskiej lub wysokiej temperaturze albo na otwartej przestrzeni w okresie zimowym.
... gdy fundujemy z własnej woli Czy firma może jednak odliczyć wydatki, jeśli zafunduje załodze coś nieobowiązkowo? Może argumentować, że to koszt pracowniczy, czyli wydatek na
funkcjonowanie firmy. Część urzędów to akceptuje. Przykładowo w interpretacji Opolskiego Urzędu Skarbowego z 18 maja 2007 r. (PD/423-19/AK/07)
czytamy: „dla uznania, czy te wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów, nie ma znaczenia, czy pracodawca przekazuje artykuły spożywcze
pracownikom z własnej woli, czy obligują go do tego przepisy prawa, czy też wewnętrzne regulacje przyjęte w firmie. Ponoszone wydatki są związane z
działalnością przedsiębiorstwa”.
Są jednak i takie urzędy, które mają wątpliwości. Na przykład Urząd Skarbowy w Zakopanem, który w interpretacji z 15 stycznia 2007 r.
(PD/415/I/34/06) stwierdził: „Jeżeli obowiązek wydawania posiłków będzie wynikał z odrębnych przepisów, to wydatki poniesione przez pracodawcę na ten
cel będą kosztami uzyskania przychodów. W pozostałych wypadkach wydatki ponoszone na posiłki dla pracowników nie są kosztami uzyskania
przychodów”.
Wydaje się, że jest to błędne podejście. Potwierdzają to wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zakupów posiłków dla pracowników odbywających
wewnętrzne spotkania lub szkolenia. Stwierdzono w nich: „w przypadku świadczeń, do których ponoszenia na podstawie odrębnych przepisów pracodawca
nie jest zobligowany, wydatki te będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych pod warunkiem wykazania związku z uzyskiwanym przychodem (...)
wydatki na posiłki dla pracowników odbywających wewnętrzne spotkania służbowe lub szkoleniowe stanowią koszt uzyskania przychodów”. Ministerstwo
zastrzegło, że nie będzie tak, gdy wyżywienie finansowane jest
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kosztem wtedy są same odpisy. Dla własnych, a nie dla obcych
Od przychodu nie można odliczyć „kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym
alkoholowych”. To ograniczenie nie dotyczy jednak wydatków na posiłki dla pracowników. Nie są to bowiem świadczenia reprezentacyjne. Mogą więc być
kosztem podatkowym.
Reprezentacją będą wydatki na konsumpcję, które wiążą się z tworzeniem dobrego wizerunku przedsiębiorstwa, okazałością i wytwornością. Dotyczy to
jednak działań skierowanych do klientów firmy. Źródło: Rzeczpospolita 21 kwietnia 2008 r. Strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download