W_1

advertisement
„Organizacja projektów informatycznych” – IV edycja
wykład 1
Rzeszów, 26 lutego 2010 rok
B.Rumak
Dyrektor Działu Analiz, Pion Banków Komercyjnych
Studia – etap rozwoju i przygotowania
do pracy zawodowej





Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty wybieralne
Praca magisterska
Literatura
Praktyki i staże studenckie
OPI ma ułatwić kontakt studentów z zadaniami, które będzie
przed nimi stawiać pracodawca.
Skupimy uwagę na aspektach praktycznych zadań oraz na pracy
zespołowej.
Powiązanie OPI z innymi przedmiotami
Wykorzystanie doświadczeń studentów

w zakresie analizy wymagań

w zakresie projektowania rozwiązania

znajomości języków programowania

w zakresie testowania aplikacji

w pracy zespołowej nad budową aplikacji
Cel OPI

Przygotowanie studentów do pracy w charakterze
członków oraz kierowników zespołów realizujących duże
projekty informatyczne

Zapoznanie studentów z cyklem produkcji oprogramowania
stosowanym w praktyce
Główny nacisk kładziony będzie na stronę
organizacyjną i zarządzanie przedsięwzięciem
informatycznym przy uwzględnieniu uwarunkowań
biznesowych.
Zasady organizacji zajęć (IV edycja)

Wykłady:





Opiekun – dr Krzysztof Świder
Prowadzący – osoby z doświadczeniem w zakresie
prowadzenia projektów
Materiały dla studentów (przygotowane przez specjalistów
ASSECO)
Zaliczenie wykładu – test (ocena)
Projekt:





3 grupy projektowych (10-12 osobowe)
3 praktyczne projekty do realizacji
Rozwiązywanie problemów z rzeczywistych kontraktów
Dokumentacja kontraktu
Zaliczenie projektu – obrona projektu (ocena)
Cykl produkcji oprogramowania w firmie
informatycznej











Określenie wymagań klienta
Przygotowanie oferty
Przygotowanie umowy
Szczegółowa analiza wymagań
Projekt rozwiązania
Kodowanie
Przeglądy kodu i testy modułowe
Testy integracyjne (kontrola jakości)
Instalacja i szkolenie klienta
Testy akceptacyjne (klient)
Serwis oprogramowania (help-desk, gwarancja)
Duże i dobre systemy budują duże zespoły ludzi 
Zakres przedmiotu OPI – proces Kontrakt

Określenie wymagań klienta

Przygotowanie oferty

Przygotowanie umowy

Inicjowanie kontraktu

Planowanie kontraktu

Realizacja kontraktu

Zamknięcie kontraktu
Kluczowe czynniki sukcesu w realizacji projektu
Wsparcie kierownictwa
18
Zaangażowanie użytkowników
16
Doświadczony Szef Kontraktu
14
Przejrzyste założenia biznesowe
12
Zminimalizowany zakres
10
Standardowa infrastruktura oprogramowania
8
Ugruntowane wymagania podstawowe
6
Formalna metodologia
6
Realne oszacowania
5
Inne
5
Waga każdego współczynnika została ustalona w zależności od stopnia jego wpływu na zakończenie
projektu z sukcesem.
Źródło: The Standish Group International, Inc
Organizacja - Mapa procesów
Pytania ?
Zachęcamy do rozmów indywidualnych 
Download