20._Dominik_kl._II

advertisement
Dominik nr 21
PSZCZOŁY
U pszczół są trzy rodzaje osobników: królowa, trutnie i robotnice. Królowa to jedyna samica,
która składa jaja. Ma długość 20-25 mm. Zostaje zapłodniona tylko raz w życiu, w czasie lotu
godowego. Robotnice są mniejsze, a ich zadaniem jest opieka nad jajami i larwami, naprawa
i rozbudowa woskowych plastrów oraz zapewnianie pokarmu dla całej pszczelej
społeczności. Zbierają one nektar za pomocą małego języczka, a pyłek przenoszą w
koszyczkach i szczoteczkach na tylnych odnóżach.
Królowa i robotnice mają żądło, którego mogą użyć wielokrotnie, żądląc nim inne owady.
Użądliwszy
człowieka
pszczołą
ginie
zostawiając
żądło
w
skórze.
Truteń to pszczeli samiec. Jest masywny pozbawiony żądła i jego jedynym zadaniem jest
zapłodnienie królowej. Zdycha zaraz po kopulacji. Z jaj zapłodnionych rozwijają się
robotnice i królowa, a z niezapłodnionych trutnie.
BUDOWA OWADÓW
Ciało owada złożone jest z trzech
odcinków: głowy, tułowia i
odwłoka. Z tułowia wyrastają trzy
pary odnóży oraz, u owadów
uskrzydlonych, dwie pary skrzydeł.
WEWNĄTRZ ULA
W każdym ulu znajdują się plastry
zbudowane z wosku. Każdy z nich
składa się z tysięcy sześciobocznych
komórek, w których są jaja, larwy,
poczwarki lub zapasy pożywienia.
W każdym roju jest jedna królowa
i nawet 80 tysięcy robotnic. Trutnie
pojawiają się okresowo, gdy
wylęgają się nowe królowe. Królowa
żyje 3-5 lat, robotnica 2 miesiące,
a truteń tylko 4 tygodnie.
CO WYTWARZAJĄ PSZCZOŁY
Pszczoły budują plastry z wosku. Jest to masa wytwarzana przez gruczoły odwłokowe.
W komórkach plastra pszczoły umieszczają miód, który jest wyplutym, przetworzonym
w żołądku nektarem, zmieszanym ze śliną. Smak i zapach miodu zależy od tego, z jakich
kwiatów został pobrany nektar. Mleczko pszczele to wyłączny pokarm królowej
i nowowyklutych larw. Jest wytworem gruczołów gardzielowych robotnic.
Człowiek hoduje pszczoły, żeby wykorzystywać ich wytwory w celach spożywczych
i leczniczych.
JAK POROZUMIEWAJĄ SIĘ PSZCZOŁY?
Informację, gdzie znajduje się źródło pokarmu, pszczoła przekazuje innym pszczołom w ulu
za pomocą różnego rodzaju „tańców”. Jeśli źródło nektaru i pyłku jest w odległości do 100 m,
pszczoła tańczy w kółko, jeśli dalej, pszczoła wykonuje ósemkę. Specyficzne ruchy i figury
pozwalają pszczołom przekazać także informacje o kierunku, w jakim należy polecieć.
http://zadane.pl/wypracowanie/Jak_wyglada_zycie_pszczol-11438
Download