Wojewódzki Inspektorat

advertisement
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie
Oddział w Puławach
KOMUNIKAT
O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA
PSZCZÓŁ
Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji
wielu roślin uprawnych. Stosując nieprawidłowo chemiczne środki ochrony
roślin powodujemy masowe niszczenie tych owadów jak również ogólne
skażenie otaczającego nas środowiska.
Aby tego uniknąć należy przy wykonywaniu chemicznych zabiegów ochrony
roślin przestrzegać następujących zasad:
 Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie- instrukcji
stosowanego preparatu
 Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny jak
również wydzielających nektar- oblatywanych przez pszczoły
 Ścinać rośliny okrywowe i kwitnące chwasty w celu usunięcia kwiatów
przed zabiegiem chemicznym
 Zabiegi wykonywać wieczorem po oblocie pszczół, dobierać preparaty o
możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół
 Nie stosować insektycydów w pobliżu pasiek
 Nie należy wykonywać zabiegów ochrony roślin przy silnym wietrze,
który może spowodować przenoszenie środków chemicznych na dalekie
odległości
P/o Kierownika Oddziału
Agnieszka Kruk
Download