Sytuacja zdrowotna rodzin pszczelich w Polsce oraz na świecie

advertisement
Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy
Instytut Badawczy
\
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
SZKOLENIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2014-2018
„Sytuacja zdrowotna rodzin pszczelich w Polsce oraz na świecie”
Program szkolenia
I dzień
8:00 – 10:15
Pszczelarstwo w Polsce;
Wybrane zagadnienia z biologii rodziny pszczelej;
Gospodarka pasieczna, a zdrowie pszczół;
Sytuacja epizootyczna w zakresie chorób pszczół.
10:15 – 10:30 Przerwa kawowa
10:30 – 12:45 Choroby bakteryjne pszczół cz. I
Choroby grzybicze pszczół
12:45 – 13:30 - grzybica otorbielakowa
- grzybica kropidlakowa
14:00 – 15:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:15 Choroby bakteryjne pszczół cz. II
15:15 – 16:00
Choroby wywoływane przez mikrosporidia
- nosemoza (Nosema apis, Nosema ceranae)
II dzień
8:00 – 11.00
Choroby pasożytnicze pszczół
- warroza
- akarapidoza
- inwazja Tropilaelaps spp.
- mały chrząszcz ulowy
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:45 Choroby wirusowe pszczół
12.45 – 13:30 Zagrożenia zdrowia pszczół wynikające ze stosowania środków ochrony roślin
13:30
Obiad
Prowadzący: dr Krystyna Pohorecka, lek. wet. Marta Skubida, lek. wet. Andrzej Bober, mgr inż. Dagmara
Zdańska, prof. dr hab. Andrzej Posyniak
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie.
www.piwet.pulawy.pl/wckp/
Download