Program konferencji - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

advertisement
Program konferencji
„Substancje toksyczne w środowisku pszczół”
14-15 październik 2017, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
30-149 Kraków, ul. Balicka 253 c (Mydlniki), Aula
14 październik 2017
09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji
09:15 – 11:30 I sesja – „Substancje toksyczne”
Przewodniczący sesji – prof. dr hab. Marian Tischner
09:15 – 09:45 Przegląd substancji toksycznych zagrażających pszczołom - dr Hajnalka Szentgyörgyi,
UR w Krakowie
09:45 – 10:00 Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na zapylanie roślin
kwiatowych przez owady - dr Dawid Moroń, PAN Kraków
10:00 – 10:15 Wpływ substancji toksycznych na zachowania pszczół - dr Sylwia Łopuch, UR
w Krakowie
10:15 – 11:30 Dyskusja
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 14:00 II sesja – „Pestycydy”
Przewodniczący sesji – prof. dr hab. Krystyna Czekońska
11:45 – 12:15 Objawy, klasyfikacja oraz przyczyny zatruć pszczół pestycydami - mgr Tomasz
Kiljanek ZFT PIWet-PIB w Puławach
12:15 – 12:30 "Pozostałości pestycydów w pierzdze" mgr Tomasz Kiljanek ZFT PIWet-PIB
w Puławach
12:30 – 12:45 Przyszłość chemicznej ochrony roślin w obliczu wyzwań związanych
z bezpieczeństwem żywnościowym i ochroną zapylaczy - prof. dr hab. Dariusz
Ropek, UR w Krakowie
12:45 – 13:00 Dyskusja
13:00 – 13:30 Przerwa na lunch
13:30 – 15:00 III sesja - „Zatrucia i choroby pszczół wywołane obecnością substancji toksycznych”
Przewodniczący sesji – dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR
13:30 – 14:00 Inne, nie związane ze stosowaniem środków ochrony roślin, zagrożenia
środowiskowe dla pszczół - dr Andrzej Bober, Zakład Chorób Pszczół, PIWet-PIB
w Puławach
14:00 – 14:15 Charakterystyka biotycznych zagrożeń dla zdrowia rodzin pszczelich na terenie Polski
południowej - dr Krystyna Pohorecka, Zakład Chorób Pszczół, PIWet-PIB w Puławach
14:15 – 14:30 Najczęściej obserwowane choroby czerwiu na terenie Polski południowej – dr wet.
Maria Zoń UCMW UJ-UR w Krakowie
14:30 –14:45 Wrażliwość pszczoły miodnej na jakość i ilość dostępnego pokarmu – prof. dr hab.
Krystyna Czekońska, UR w Krakowie
14:45 –15:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji
15:00 – Zakończenie konferencji
Konferencja naukowa „Substancje toksyczne w środowisku pszczół” współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urzędu Miasta w Krakowie oraz Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego „ŁYSOŃ”
15 październik 2017
15:00 - 16:15 Projekcja filmu „Łowcy miodu”
16:15 - 18:00 Dyskusja na temat filmu oraz zagadnień będących tematem konferencji
18:00 - Zakończenie konferencji
Konferencja naukowa „Substancje toksyczne w środowisku pszczół” współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urzędu Miasta w Krakowie oraz Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego „ŁYSOŃ”
Download