KURENDA pszczoły

advertisement
KURENDA
DOTYCZY ZAGROŻENIA DLA PSZCZÓŁ
Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów
pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności
dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.
Środki ochrony roślin należy tak stosować, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej
ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu.
Nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, zwłaszcza przy użyciu
insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy
Aplikując środki ochrony roślin należy w szczególności:









stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na
handel równoległy;
stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ
zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych
oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;
zachowywać minimalne odległości od pasiek;
przestrzegać okresów prewencji;
nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej
podczas zabiegu;
zastosować się do wiedzy zdobytej podczas szkoleń uprawniających do wykonywania
oprysków
Materiały edukacyjne
Pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=Fp2EnuJCGRk dostępny jest film
zrealizowany przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu i Instytut Ogrodnictwa w
Skierniewicach pt. „Dobra praktyka ochrony roślin – ochrona zapylaczy podczas stosowania
środków ochrony roślin”.
Sankcje karne
Stosowanie środków ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi,
zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny.
Upadki pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony
roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w
Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B lub tel. 61 860-59-11 fax 61 860-59-12 [email protected] w godzinach 730-1530.
Download